Odluka o izboru članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 2. stavka 2. Zakona o Savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 25. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine donosi

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA

GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA

Članak 1.

U Gradski savjet mladih Grada Pakraca izabrani su:

  1. Mihael Andrijanić, član i Filip Škariot, zamjenik
  2. Nina Babojelić, članica i Erin Lepka, zamjenica
  3. Gabrijel Huška, član i Dominika Babac, zamjenica
  4. Leon Krajačić, član i Ian Fiala Krajačić, zamjenik
  5. Karlo Rek, član i Antonio Ivanović, zamjenik.

Članak 2.

Mandat izabranim članovima i zamjenicima članova traje tri godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/21-01/01

URBROJ: 2162-04/05-21-05

Pakrac, 12. travnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.