>

Blogs

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu službenika i namještenika Grada Pakraca

Na osnovu članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13 i 6/13) gradonačelnik Grada Pakraca dana 29. prosinca 2014. godine, donio je P R A V I L N I K o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata […]