Statut Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Pakraca

Na temelju članka 3,14. i 15 Ustava Republike Hrvatske te III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina («Narodne novine «155/2002), i na temelju članka 11. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj: 88/01,11/02) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pakraca, na sjednici održanoj 15. 09. 2012. godine, donijelo je   S T A T U T VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PAKRACA OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje...

Pročitaj više

Pravilnik o dopunama Pravilnika o radnom vremenu i uredovnim danima Gradske uprave Grada Pakraca

Na temelju članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca" broj 7/11), gradonačelnik Grada Pakraca, na prijedlog vršitelja dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, dana 24. rujna 2012. godine, donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADNOM VREMENU I UREDOVNIM DANIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PAKRACA     Članak 1. U članku 2. Pravilnika o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj...

Pročitaj više