Obavijest o javnom uvidu u Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 29. stavka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (,,Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) gradonačelnica Grada Pakraca objavljuje

O B A V I J E S T
o javnom uvidu u Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca održat će se u razdoblju od 12. ožujka 2024. godine do 26. ožujka 2024. godine.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca bit će izložen na javni uvid u Gradskoj upravi Grada Pakraca, soba 118, 2. kat, svaki radni dan od 8:00 do 15:00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dati primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa do isteka roka trajanja javnog uvida. Pisane primjedbe podnose se na priloženom obrascu na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac ili na mail: dajana.cavlovic@pakrac.hr.

Primjedbe moraju biti čitko napisane uz navođenje imena, prezimena, adrese i kontakta podnositelja prigovora. Prigovori koji su podneseni izvan roka, nečitko napisani prigovori i prigovori podneseni bez navođenja podataka o podnositelju neće biti uzeti u razmatranje.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: 945-01/21-01/8
URBROJ: 2177-9-30-2/04-24-49
Pakrac, 11. ožujka 2024. g.

Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 4. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 104/22), objavljuje se

O B A V I J E S T
o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca od 05. ožujka 2024. godine, Grad Pakrac objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/23-01/4, URBROJ: 2177-9-30-2/04-24-23 od 14. ožujka 2024. godine.

Tekst javnog natječaja objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Pakraca www.pakrac.hr, na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac i na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama, s nazbakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18.

od 14. ožujka do 12. travnja 2024. godine

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: 945-01/23-01/4
URBROJ: 2177-9-30-2/05-24-24
Pakrac, 14. ožujka 2024. g.

Odluka o dodjeli nagrada učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima u 2024. godini

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 9. Odluke o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima za posebna postignuća učenika na natjecanjima, susretima i smotrama te članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU O DODJELI NAGRADA
učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima u 2024. godini

 

  1. Grad Pakrac u povodu Dana Grada Pakraca (blagdan svetog Josipa – 19. ožujka) 2024. godine dodijelit će nagrade:

 

I. učenicima, pojedinačno

A) područna (regionalna) natjecanja prvo mjesto;

Osnovna škola braće Radića Pakrac

prezime i ime

područje natjecanja

iznos

DELIŠIMUNOVIĆ

ŠIMUN

geografija

hrvatski jezik

povijest

79,62

LUCIĆ PAULA

 

geografija

 

53,08

hrvatski jezik

PERIĆ HANA

talijanski jezik

26,54

ŽUŽINJAK MATEJ

tehnička kultura

26,54

 

Srednja škola Pakrac

prezime i ime

područje natjecanja

iznos

BABOJELIĆ NINA

njemački jezik

26,54

BALEŠIĆ MISLAV

matematika

26,54

DOMINIĆ HRVOJE

latinski jezik

26,54

DOŠLIĆ LUKA

engleski jezik

26,54

MILEK FRAN

 

povijest

hrvatski jezik

biologija

79,62

NEMETH KRISTINA

njemački jezik

53,08

ORZES DONATELA

 

njemački jezik

talijanski jezik

53,08

TOMIĆ BORNA

 

kemija

26,54

 

B) državna natjecanja prvo mjesto

Srednja škola Pakrac

prezime i ime

područje natjecanja

iznos

ŠAPIĆ MLADEN

fotografija, Domijada

132,72

 

C) državna natjecanja treće mjesto

Osnovna škola braće Radića Pakrac

prezime i ime

područje natjecanja

iznos

ZEDNIK LOVRO

informatika

53,09

 

Srednja škola Pakrac

prezime i ime

područje natjecanja

iznos

BILMEZ LAURA

keramika

53,09

ŠUNDALIĆ JOSIP

osnove kineziologije

53,09

 

II. grupe učenika

  1. regionalna natjecanja prvo mjesto

Osnovna škola braće Radića

prezime i ime članova/ica  grupe

područje natjecanja

iznos

Blažević Slavica, Butlar Magdalena, Matičić Jana, Matičić Iva, Hihlik Dorotea, Ćasić Noella, Fider Tena, Pišonić Lucija,  Papušek Inna, Lucić Paula, Melani Kadežabek i Valerija Suknajić

rukomet – djevojčice

26,54

Jurišić Patrik, Lapaš Deni, Višić Matija, Brtan Luka, Grgić Niko, Žužinjak Matej, Bošnjaković Franko, Karivan Stjepan, Lucić Damjan Lopar Noa,  Lapaš Tin, Dabić Mile, Kesten Marko, Branković Ivan i Knežević Bartol

rukomet – dječaci

26,54

 

Srednja škola Pakrac

prezime i ime članova/ica  grupe

područje natjecanja

iznos

Hana Basarić, Dea Pranjić, Nika Čelec, Nina Babojelić, Zrinka Hihlik, Josipa Grgić, Melani Čihak, Marija Domitrović, Lorena Lenić, Ema Žlof, Ana Vondra, Tara Čelec i Nika Lopar

rukomet ženski

26,54

Hana Basarić, Gabriela Djokić, Josipa Grgić, Maja Gašpić, Maja Svjantko, Ena Bandalo

badminton ženski

26,54

Stjepan Hrvaćanin, Patrik Komljenović, Ivano Kukla i Gabriel Vidović

badminton, muški

26,54

 

2. državna natjecanja prvo mjesto

Srednja škola Pakrac

prezime i ime članova/ica  grupe

područje natjecanja

iznos

Ivano Kukla, Gabriel Vidović, Stjepan Hrvaćanin, Patrik Komljenović

badminton muški

132,72

Hana Basarić, Gabriela Djokić, Josipa Grgić, Maja Gaspić

badminton ženski

132,72

Luka Veber,Vinko Šnajder, Mladen Šapić, Lana Oljača, Ana Kovačić, Patrik Komljenović, Stjepan Hrvaćanin, Hana Basarić

scenski izraz

132,72

 

3. državna natjecanja drugo mjesto

Srednja škola Pakrac

prezime i ime članova grupe

područje natjecanja

iznos

Ema Peharda, Ella Rupčić, Petra Abramović, Karla Perli, Ana Vidović

plesni izraz

66,36

 

III. prosvjetnim radnicima – mentorima,

Osnovna škola braće Radića Pakrac

prezime i ime

nastavnik/ca

iznos

Bakarić Vlatka

informatika

66,36

Hodak Filip 

geografija

39,82

Lucić Anđelko

tjelesna i zdravstvena kultura

79,64

Nemet Vesna

hrvatski jezik

39,82

Nenadović Lneniček Martina

hrvatski jezik

39,82

Pahoki Mihalik Sandra

geografija

79,64

Puškarić Marija

talijanski jezik

39,82

Zanetti Nikolina

likovna kultura

39,82

 

Srednja škola Pakrac

prezime i ime

nastavnik/ca

iznos

Ančić Vesna

biologija

39,82

Grgić Vilim

odgajatelj

 199,08

Grčević Marina

osnove kineziologije

132,72

Križan Branko

povijest

39,82

Mandir Marica

hrvatski jezik

119,46

Marić Branka

odgajatelj, likovni odgoj

132,72

Ogrizek Luka

odgajatelj

398,16

Puškarić Marija

talijanski jezik

39,82

Radanović Mira

kemija

39,82

Rožman Barbara

latinski jezik

39,82

Ruškan Simić Katarina

odgajatelj

199,08

Stokić Katarina

odgajatelj

132,72

Španjić Tanja

hrvatski jezik

39,82

Šteković Dragičević Zvjezdana

engleski jezik

39,82

Tomašević Željko

matematika

39,82

Tomić Ljerka

tjelesna i zdravstvena kultura

119,46

za posebna postignuća prosvjetnih radnika – mentora na natjecanjima, susretima i smotrama.

 

IV. Nagrade se sastoje iz posebnog priznanja i u novčanog iznosa koji se isplaćuje nastavnicima na žiro račun, a učenicima na tekući račun roditelja čiji su podaci navedeni u prijavnom obrascu potpisanom i ovjerenom od strane škole, ravnatelja.

 

V. Sredstva za nagrade  iz ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu.

 

VI. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

KLASA: 602-01/24-01/01
URBROJ: 2177-9-30-01/02-24-01
U Pakracu, 14. ožujka 2024.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec