Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani

Grad Pakrac na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 9/02, 13/02, 15/02 i 8/04) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo Suglasnost KLASA:320-02/02-01/1393, UR.BROJ:525-9-04-06/SK dana 30. studenog 2004. godine, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donosi slijedeću

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani

 

I.

            Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, k.o. Badljevina:

K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA NAPOMENA
        /      M2 CIJENA
479 3 PAŠNJAK 6643 1.245,56 kn Zaraslo
534 0 ORANICA 3701 1.604,38 kn Zaraslo
637 0 ORANICA 8024 6.956,81 kn
638 0 ORANICA 4302 3.729,83 kn
639 0 ORANICA 3866 3.351,82 kn
648 2 ORANICA 2439 2.114,61 kn
659 0 ORANICA 967 838,39 kn
671 1 ORANICA 2158 935,49 kn Zaraslo
672 0 ORANICA 3546 1.537,19 kn Zaraslo
714 0 ORANICA 4294 3.722,90 kn
724 0 ORANICA 2669 1.157,01 kn Zaraslo
725 0 ORANICA 2158 935,49 kn Zaraslo
901 12 LIVADA 1518 1.256,30 kn
905 11 LIVADA 1953 808,15 kn Zaraslo
972 35 ORANICA 727 630,31 kn
1082 25 ORANICA 234 202,88 kn
1218 0 LIVADA 518 428,70 kn
1221 2 LIVADA 1266 1.047,74 kn
1224 0 LIVADA 529 437,80 kn
1229 1 LIVADA 2881 2.384,32 kn
1243 0 ORANICA 3402 2.949,53 kn
1636 1 LIVADA 1187 982,36 kn
1639 1 ORANICA 4571 3.963,06 kn
1645 5 ORANICA 4881 4.231,83 kn
1645 5 ORANICA 2877 2.494,36 kn
1646 40 ORANICA 504 218,48 kn Zaraslo
1658 13 ORANICA 3651 3.165,42 kn  u zakupu do 26.10.2010. godine
1707 13 ORANICA 216 93,64 kn Zaraslo
1707 14 ORANICA 72 31,21 kn Zaraslo
1707 24 ORANICA 61 26,44 kn Zaraslo
1707 25 ORANICA 58 25,14 kn Zaraslo
1707 26 ORANICA 58 25,14 kn Zaraslo
1707 28 ORANICA 54 23,41 kn Zaraslo
1711 1 ORANICA 3190 1.382,87 kn Zaraslo
1711 2 ORANICA 5611 2.432,37 kn Zaraslo
1711 3 ORANICA 11437 4.957,94 kn Zaraslo
1711 4 ORANICA 5028 2.179,64 kn Zaraslo
1711 5 ORANICA 12229 5.301,27 kn Zaraslo
1711 6 ORANICA 4906 2.126,75 kn Zaraslo
1715 6 ORANICA 4794 4.156,40 kn
1715 27 ORANICA 3435 2.978,15 kn
1715 37 ORANICA 1748 1.515,52 kn
1715 50 ORANICA 6104 5.292,17 kn
1715 64 PAŠNJAK 11876 2.226,75 kn Zaraslo
1715 67 ORANICA 2870 2.488,29 kn
1715 81 ORANICA 1021 442,60 kn Zaraslo
1715 82 ORANICA 1025 444,34 kn Zaraslo
1715 83 ORANICA 1021 442,60 kn Zaraslo
1715 84 ORANICA 2823 1.223,77 kn Zaraslo
1715 86 ORANICA 863 374,11 kn Zaraslo
1715 87 ORANICA 1295 561,38 kn Zaraslo
1715 89 ORANICA 2158 935,49 kn Zaraslo
1715 90 PAŠNJAK 2158 404,63 kn Zaraslo
1715 98 ORANICA 770 667,59 kn
1715 109 ORANICA 5837 5.060,68 kn
1715 110 ORANICA 3913 1.696,29 kn Zaraslo
1715 111 ORANICA 3363 1.457,86 kn Zaraslo
1715 112 ORANICA 2381 1.032,16 kn Zaraslo
1715 113 ORANICA 3633 1.574,91 kn Zaraslo
1715 114 ORANICA 4316 3.741,97 kn
1715 115 ORANICA 5334 2.312,29 kn Zaraslo
1715 117 ORANICA 5683 2.463,58 kn Zaraslo
1715 118 ORANICA 5539 2.401,16 kn Zaraslo
1715 119 PAŠNJAK 11293 2.117,44 kn Zaraslo
1715 120 ORANICA 2823 2.447,54 kn
1715 122 ORANICA 1029 446,07 kn Zaraslo
1715 124 ORANICA 11293 4.895,52 kn Zaraslo
1715 130 PAŠNJAK 5683 2.131,13 kn
1715 131 PAŠNJAK 1403 263,06 kn Zaraslo
1715 132 PAŠNJAK 1388 260,25 kn Zaraslo
1715 134 ORANICA 5647 2.447,97 kn Zaraslo
1721 19 ORANICA 2748 2.382,52 kn  u zakupu do 27.10.2010. godine
1721 20 ORANICA 3255 2.822,09 kn  u zakupu do 27.10.2010. godine
1722 19 LIVADA 2554 2.113,69 kn
1722 20 LIVADA 2554 2.113,69 kn
1722 21 LIVADA 2518 2.083,90 kn
1722 22 LIVADA 2518 1.041,95 kn Zaraslo
1724 16 ORANICA 11149 4.833,09 kn Zaraslo
1725 2 ORANICA 191 165,60 kn
1726 9 ORANICA 126 54,62 kn Zaraslo
1727 3 LIVADA 266 110,07 kn Zaraslo
    UKUPNO 270784 150.561,41 kn

k.o. Banovac:

K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA NAPOMENA
  / M2 CIJENA
337 1 ORANICA 1874 812,38 kn Zaraslo
337 2 ORANICA 939 407,06 kn Zaraslo
339 2 ORANICA 536 232,36 kn Zaraslo
340 2 LIVADA 834 345,11 kn Zaraslo
347 3 ORANICA 2172 941,56 kn Zaraslo
386 1 ORANICA 4467 1.936,44 kn  zaraslo,u zakupu do 27.09.2010. godine
    UKUPNO 10822 4.674,91 kn

k.o. Batinjani:

K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA NAPOMENA
  / M2 CIJENA
172 4 ORANICA 1698 1.472,17 kn
290 6 ORANICA 3492 3.027,56 kn
297 37 ORANICA 832 721,34 kn
297 44 ORANICA 5474 4.745,96 kn
297 64 ORANICA 1906 826,25 kn Zaraslo
297 65 ORANICA 8772 3.802,66 kn Zaraslo
307 52 ORANICA 3956 3.429,85 kn
310 22 VOĆNJAK 1730 749,96 kn Zaraslo
398 0 ORANICA 1547 1.341,25 kn
509 0 LIVADA 1327 1.098,23 kn
513 0 LIVADA 1730 715,87 kn Zaraslo
516 1 LIVADA 1043 431,59 kn Zaraslo
528 1 LIVADA 173 71,59 kn Zaraslo
528 4 LIVADA 255 105,52 kn Zaraslo
529 1 LIVADA 701 580,15 kn
529 4 LIVADA 176 72,83 kn Zaraslo
550 0 LIVADA 2457 1.016,71 kn Zaraslo
558 0 LIVADA 3460 1.431,75 kn Zaraslo
579 5 ORANICA 14027 12.161,41 kn
586 0 ORANICA 64869 56.241,42 kn
589 0 ORANICA 93578 81.132,13 kn
590 2 ORANICA 81777 35.450,33 kn Zaraslo
590 3 ORANICA 17883 7.752,28 kn Zaraslo
603 8 ORANICA 10556 4.576,03 kn Zaraslo
603 9 ORANICA 8283 3.590,68 kn Zaraslo
607 0 ORANICA 4104 1.779,08 kn Zaraslo
615 2 ORANICA 3694 3.202,70 kn
636 2 ORANICA 647 560,95 kn
637 2 ORANICA 22706 19.686,10 kn
637 3 ORANICA 18048 15.647,62 kn
660 0 ORANICA 5053 2.190,48 kn Zaraslo
668 3 LIVADA 1331 550,77 kn Zaraslo
676 2 LIVADA 1043 431,59 kn Zaraslo
702 1 ORANICA 3158 1.368,99 kn Zaraslo
702 2 ORANICA 3158 1.368,99 kn Zaraslo
    UKUPNO 394644 273.332,78 kn

II.

            Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

III.

            Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu «Pakrački list», web stranici Grada www.pakrac.hr i na oglasnoj ploči Grada Pakraca. Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži datum kada je javni natječaj objavljen u javnom glasilu i do kada se primaju ponude.

            Pismene ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.

            Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuđača na javnom natječaju za prodaju donijet će Gradsko vijeće Grada Pakraca u roku od 30 dana od dana isteka roka za prikupljanje ponuda.

IV.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA:945-01/09-01/46

URBROJ:2162-03/03-09-49

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

U Pakracu, 16. prosinca 2009.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarsku općinu Kusonje

Grad Pakrac na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 9/02, 13/02, 15/02 i 8/04) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo Suglasnost KLASA:320-02/02-01/1393, UR.BROJ:525-9-04-06/SK dana 30. studenog 2004. godine, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donosi slijedeću

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarsku općinu Kusonje

 

I.

            Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, k.o. Kusonje:

BROJ  K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA NAPOMENA
BLOKA             M2 CIJENA
2 694 2 ORANICA 9556 4.142,53 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 695 0 ORANICA 9362 4.058,43 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 696 2 ORANICA 4417 1.914,77 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 698 1 ORANICA 5755 2.494,79 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 700 2 ORANICA 2856 1.238,08 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 702 0 ORANICA 6222 2.697,24 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 703 1 ORANICA 3597 1.559,30 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 703 2 ORANICA 10664 4.622,84 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 703 3 ORANICA 8963 3.885,46 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 706 0 ORANICA 15541 6.737,02 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 707 0 ORANICA 4593 1.991,07 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 713 0 ORANICA 7517 3.258,62 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 714 0 ORANICA 1798 779,43 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 715 1 ORANICA 3557 1.541,96 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 715 2 ORANICA 4496 1.949,02 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 715 3 ORANICA 7186 3.115,13 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 739 2 ORANICA 7913 3.430,29 kn u zakupu do 29.04.2019.
2 739 5 ORANICA 6783 2.940,43 kn u zakupu do 29.04.2019.
2     UKUPNO 120776 52.356,40 kn
3 757 3 ORANICA 378 163,86 kn
3 757 4 ORANICA 288 124,85 kn
3 757 7 ORANICA 1708 740,42 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 758 2 ORANICA 921 399,25 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 758 3 ORANICA 439 190,31 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 761 1 ORANICA 3755 1.627,79 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 761 2 ORANICA 7909 3.428,55 kn
3 766 0 ORANICA 5794 2.511,70 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 768 0 ORANICA 1755 760,79 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 769 0 ORANICA 5895 2.555,48 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 770 0 ORANICA 2370 1.027,40 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 771 0 ORANICA 6017 2.608,37 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 772 0 ORANICA 2212 958,90 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 773 0 ORANICA 5309 2.301,45 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 774 1 ORANICA 11829 5.127,87 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 774 2 ORANICA 7377 3.197,93 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 774 3 ORANICA 2931 1.270,59 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 775 2 ORANICA 5909 2.561,55 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 775 3 ORANICA 151 65,46 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 776 2 ORANICA 5064 2.195,24 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 776 3 ORANICA 10887 4.719,51 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 778 2 ORANICA 1129 489,42 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 789 3 ORANICA 2525 1.094,59 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 789 5 ORANICA 5622 2.437,14 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 790 2 ORANICA 9790 4.243,97 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 792 1 ORANICA 7902 3.425,52 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 792 2 ORANICA 6636 2.876,71 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 793 1 ORANICA 3424 1.484,30 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 793 2 ORANICA 554 240,16 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 794 0 ORANICA 9477 4.108,28 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 795 0 ORANICA 1838 796,77 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 796 0 ORANICA 2158 935,49 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 797 1 ORANICA 4215 1.827,20 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 798 0 ORANICA 1575 682,76 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 799 2 ORANICA 4989 2.162,73 kn u zakupu do 29.04.2019.
3 800 2 ORANICA 129 55,92 kn u zakupu do 29.04.2019.
3     UKUPNO 150861 65.398,24 kn
4 804 2 ORANICA 5755 2.494,79 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 804 3 ORANICA 5755 2.494,79 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 806 3 ORANICA 5751 2.493,06 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 813 2 ORANICA 5010 2.171,84 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 817 0 ORANICA 3827 1.659,00 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 818 3 ORANICA 3190 1.382,87 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 819 2 ORANICA 5866 2.542,91 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 827 1 ORANICA 7913 3.430,29 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 827 2 ORANICA 12696 5.503,72 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 827 3 ORANICA 1165 505,03 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 830 1 ORANICA 3125 1.354,69 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 831 1 ORANICA 3715 1.610,45 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 831 2 ORANICA 5956 2.581,93 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 833 1 ORANICA 15106 6.548,45 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 833 2 ORANICA 21940 9.510,99 kn u zakupu do 29.04.2019.
4 833 3 ORANICA 7567 3.280,29 kn u zakupu do 29.04.2019.
4     UKUPNO 114337 49.565,09 kn
SVEUKUPNO 385974 167.319,73 kn

Ako su pod jednim rednim brojem (broj bloka) označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno jer su kao cjelina predmet prodaje.

II.

            Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 III.

            Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu «Pakrački list», web stranici Grada www.pakrac.hr i na oglasnoj ploči Grada Pakraca. Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži datum kada je javni natječaj objavljen u javnom glasilu i do kada se primaju ponude.

            Pismene ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.

            Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuđača na javnom natječaju za prodaju donijet će Gradsko vijeće Grada Pakraca u roku od 30 dana od dana isteka roka za prikupljanje ponuda.

 IV.

            Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA:945-01/09-01/46

UR.BROJ:2162-03/03-09-46

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

U Pakracu, 16. prosinca 2009.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Gradsko vijeće Grada Pakraca na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 9/02, 13/02, 15/02 i 8/04) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo Suglasnost KLASA:320-02/02-01/1393, UR.BROJ:525-9-04-06/SK dana 30. studenog 2004. godine, na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donosi

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

I.

            Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u katastarskim općinama Badljevina, Branešci, Budići, Kraguj, Prgomelje i Tisovac, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca predviđeno za prodaju, izuzeće i povrat, i to:

Popis katastarskih čestica na natječaju za zakup na području Grada Pakraca

k.o. BADLJEVINA
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
68 1194 1 LIVADA 561 27,87 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1194 2 LIVADA 489 24,29 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1194 5 LIVADA 2230 55,39 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1194 6 LIVADA 1255 31,17 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1194 7 LIVADA 820 20,37 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1194 8 LIVADA 701 17,41 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 1 LIVADA 295 7,33 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 3 LIVADA 342 8,50 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 4 LIVADA 403 10,01 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 5 LIVADA 1338 33,24 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 6 LIVADA 719 17,86 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 7 LIVADA 899 22,33 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1195 8 LIVADA 1162 28,86 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 DIO 1195 9 LIVADA 3841 95,41 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 DIO 1195 10 LIVADA 1187 58,97 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1195 11 LIVADA 762 18,93 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1195 12 LIVADA 270 6,71 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 13 LIVADA 698 17,34 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 14 LIVADA 795 19,75 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 15 LIVADA 1061 26,36 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1195 16 LIVADA 129 3,20 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1197 1 LIVADA 5168 128,37 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 3 LIVADA 2392 59,42 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 4 LIVADA 2338 58,08 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 5 LIVADA 4140 102,84 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 6 LIVADA 2007 49,85 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 7 LIVADA 1859 46,18 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 8 LIVADA 1572 78,10 kn 5 arondirano, meliorirano,
68 1197 9 LIVADA 3496 173,68 kn 5 arondirano, meliorirano,
68 1197 10 LIVADA 4204 208,85 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1197 11 LIVADA 4676 232,30 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1197 12 LIVADA 2187 54,33 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 13 LIVADA 2464 61,21 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 14 LIVADA 2025 50,30 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 15 LIVADA 1928 47,89 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 16 LIVADA 1669 82,92 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1197 17 LIVADA 2187 54,33 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 DIO1197 19 LIVADA 4068 202,10 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 1 LIVADA 421 20,92 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 2 LIVADA 338 16,79 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 3 LIVADA 2787 138,46 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 4 LIVADA 2784 138,31 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 5 LIVADA 5586 277,51 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 6 LIVADA 2809 139,55 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 7 LIVADA 5636 280,00 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 8 LIVADA 4237 210,49 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 9 LIVADA 2820 140,10 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 10 LIVADA 1410 70,05 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 11 LIVADA 1877 93,25 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 13 LIVADA 11333 563,02 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 14 LIVADA 2924 145,26 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 15 LIVADA 4298 213,52 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 16 LIVADA 5722 142,13 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 17 LIVADA 5729 142,31 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 18 LIVADA 5737 142,51 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 20 LIVADA 5729 142,31 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 22 LIVADA 5848 145,26 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 23 LIVADA 5715 141,96 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 24 LIVADA 2852 70,84 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 25 LIVADA 2842 141,19 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 26 LIVADA 5666 281,49 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 27 LIVADA 6186 307,32 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 28 LIVADA 5442 270,36 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 29 LIVADA 5078 252,28 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 30 LIVADA 942 46,80 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 31 LIVADA 1881 93,45 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 32 LIVADA 5733 142,41 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 33 LIVADA 2572 127,78 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 34 LIVADA 2787 138,46 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 35 LIVADA 2809 139,55 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 36 LIVADA 2823 140,25 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 37 LIVADA 4237 210,49 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 38 LIVADA 2823 140,25 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 39 LIVADA 4219 209,60 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 40 LIVADA 939 46,65 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 41 LIVADA 1410 70,05 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 42 LIVADA 4294 106,66 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 43 LIVADA 2867 71,22 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 44 LIVADA 2841 70,57 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 45 LIVADA 2877 142,93 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 46 LIVADA 2924 145,26 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 47 LIVADA 2938 145,96 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 48 LIVADA 2924 72,63 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 49 LIVADA 5845 145,19 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 50 LIVADA 1467 72,88 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 51 LIVADA 2870 71,29 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 52 LIVADA 4240 210,64 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 53 LIVADA 5733 142,41 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 54 LIVADA 1439 35,74 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 55 LIVADA 5729 142,31 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 56 LIVADA 2823 140,25 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1200 0 LIVADA 5755 285,91 kn 5 arondirano, meliorirano
68 UKUPNO 270884 10.376,81 kn
72 1685 7 ORANICA 11509 499,49 kn 20
80 1663 6 ORANICA 5604 243,21 kn 20
95 1322 1 LIVADA 1212 50,18 kn 5 javno vodno dobro
95 1322 2 LIVADA 1212 50,18 kn 5 javno vodno dobro
96 1321 2 LIVADA 1780 73,69 kn 5 javno vodno dobro
97 1320 2 LIVADA 399 16,52 kn 20
98 1305 2 LIVADA 1885 78,04 kn 5 javno vodno dobro
       BADLJEVINA UKUPNO 294485 11.388,12 kn
k.o. BRANEŠCI
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
1 867 0 PAŠNJAK 6934 65,18 kn 20 zaraslo
1  DIO  868 1 PAŠNJAK 720582 6.773,47 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1  DIO  868 1 ORANICA 21580 202,85 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1

 DIO  868

1 ORANICA 1798 16,90 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1  DIO  868 1 VOĆNJAK 3597 33,81 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 868 12 ORANICA 432 4,06 kn 20 zaraslo
1 868 13 ORANICA 115 1,08 kn 20 zaraslo
1 871 0 PAŠNJAK 1003 9,43 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 875 2 ORANICA 370 3,48 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 882 0 LIVADA 4366 41,04 kn 20 zaraslo
1 DIO  883 0 VOĆNJAK 2518 23,67 kn 5 zaraslo
1 893 1 PAŠNJAK 6532 61,40 kn 20 zaraslo
1 893 2 PAŠNJAK 6532 61,40 kn 20 zaraslo
1 894 0 PAŠNJAK 2126 19,98 kn 5 zaraslo
1 899 1 LIVADA 270 2,54 kn 20 zaraslo
1 900 1 ORANICA 6319 59,40 kn 20 zaraslo
1 900 5 ORANICA 1935 18,19 kn 20 zaraslo
1 901 1 LIVADA 719 6,76 kn 20 zaraslo
1 906 2 ORANICA 1579 14,84 kn 20 zaraslo
1 907 2 ORANICA 2277 21,40 kn 20 zaraslo
1 908 2 ORANICA 273 2,57 kn 20 zaraslo
1 914 1 PAŠNJAK 9819 92,30 kn 20 zaraslo
1 922 2 ORANICA 748 7,03 kn 20 zaraslo
1 923 2 ORANICA 1176 11,05 kn 20 zaraslo
1 924 0 PAŠNJAK 106648 1.002,49 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 927 0 PAŠNJAK 20238 190,24 kn 5 zaraslo
1 928 0 PAŠNJAK 2967 27,89 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 929 0 PAŠNJAK 5373 50,51 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 936 0 ORANICA 1306 12,28 kn 20 zaraslo
1 938 0 LIVADA 1683 15,82 kn 20 zaraslo
1 951 1 PAŠNJAK 860 8,08 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 952 0 PAŠNJAK 1906 17,92 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 953 3 ORANICA 8118 76,31 kn 20 zaraslo
1 968 3 ORANICA 867 8,15 kn 20 zaraslo
1 968 3 VOĆNJAK 867 8,15 kn 20 zaraslo
1 972 2 ORANICA 8923 83,88 kn 20 zaraslo
1 973 1 PAŠNJAK 378 3,55 kn 20 zaraslo
1 973 2 ORANICA 331 3,11 kn 20 zaraslo
1 974 2 PAŠNJAK 5715 53,72 kn 20 zaraslo
1 975 0 PAŠNJAK 1608 15,12 kn 20 zaraslo
1 976 3 PAŠNJAK 1223 11,50 kn 20 zaraslo
1 980 4 ORANICA 252 2,37 kn 20 zaraslo
1 BRANEŠCI UKUPNO 972863 9.144,91 kn
k.o. BUDIĆI
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
1 426 0 ORANICA 4187 90,86 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 428 3 LIVADA 2198 47,70 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 433 0 LIVADA 1752 38,02 kn 20 zaraslo
1 434 0 LIVADA 557 12,09 kn 20 zaraslo
1 435 0 LIVADA 2568 55,73 kn 20 zaraslo
1 436 0 LIVADA 1129 24,50 kn 20 zaraslo
1 437 1 LIVADA 2816 61,11 kn 20 zaraslo
1 437 4 LIVADA 1521 33,01 kn 20 zaraslo
1 439 0 LIVADA 8146 176,77 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 440 1 LIVADA 996 21,61 kn 20 zaraslo
1 440 2 LIVADA 1169 25,37 kn 20 zaraslo
1 440 3 LIVADA 1137 24,67 kn 20 zaraslo
1 441 1 LIVADA 1079 23,41 kn 20 zaraslo
1 447 0 LIVADA 2090 45,35 kn 5 zaraslo
1 450 0 LIVADA 813 17,64 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 451 3 LIVADA 3330 72,26 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 455 1 LIVADA 1234 26,78 kn 20 zaraslo
1 455 2 LIVADA 1003 21,77 kn 20 zaraslo
1 455 3 LIVADA 1025 22,24 kn 20 zaraslo
1 456 0 LIVADA 2018 43,79 kn 20 zaraslo
1 459 1 LIVADA 1489 32,31 kn 20 zaraslo
1 460 2 LIVADA 1827 39,65 kn 5 zaraslo
1 461 2 LIVADA 1291 28,01 kn 5 zaraslo
1 462 0 PAŠNJAK 2874 54,03 kn 20
1 463 0 PAŠNJAK 1194 22,45 kn 20
1 464 0 PAŠNJAK 687 12,92 kn 20
1 465 1 LIVADA 1906 41,36 kn 5 zaraslo
1 465 2 LIVADA 1762 38,24 kn 20 zaraslo
1 465 3 LIVADA 2126 46,13 kn 5 zaraslo
1 466 1 LIVADA 1457 31,62 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 467 1 LIVADA 1831 39,73 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 467 2 LIVADA 1780 38,63 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 467 4 LIVADA 1845 40,04 kn 20 zaraslo
1 468 1 PAŠNJAK 345 6,49 kn 20
1 468 2 PAŠNJAK 486 9,14 kn 5
1 468 4 PAŠNJAK 334 6,28 kn 20
1 469 1 PAŠNJAK 557 10,47 kn 20
1 469 2 PAŠNJAK 608 11,43 kn 20
1 469 3 PAŠNJAK 561 10,55 kn 5
1 470 1 LIVADA 2090 45,35 kn 20 zaraslo
1 470 2 LIVADA 2403 52,15 kn 20 zaraslo
1 470 3 LIVADA 2097 45,50 kn 5 zaraslo
1 471 1 LIVADA 2665 57,83 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 472 1 PAŠNJAK 1007 18,93 kn 5
1 473 0 PAŠNJAK 295 5,55 kn 5 javno vodno dobro
1 474 0 PAŠNJAK 550 10,34 kn 5 javno vodno dobro
1 475 0 PAŠNJAK 3370 63,36 kn 5 javno vodno dobro
1 476 1 PAŠNJAK 6130 115,24 kn 5
1 476 3 PAŠNJAK 762 14,33 kn 20
1 476 4 PAŠNJAK 1047 19,68 kn 5
1 477 2 PAŠNJAK 1460 27,45 kn 20
1 478 1 PAŠNJAK 950 17,86 kn 20
1 478 2 PAŠNJAK 906 17,03 kn 20
1 478 4 PAŠNJAK 2762 51,93 kn 20
1 478 5 PAŠNJAK 2906 54,63 kn 5
1 478 6 PAŠNJAK 3435 64,58 kn 20
1 478 7 PAŠNJAK 3079 57,89 kn 20
1 481 0 PAŠNJAK 3230 60,72 kn 20
1 482 1 PAŠNJAK 4280 80,46 kn 20
1 482 2 PAŠNJAK 4586 86,22 kn 20
1 483 2 PAŠNJAK 2334 43,88 kn 5
1 483 3 PAŠNJAK 2982 56,06 kn 20
1 484 0 PAŠNJAK 1101 20,70 kn 20
1 485 0 PAŠNJAK 1363 25,62 kn 20
1 486 0 PAŠNJAK 5855 110,07 kn 5
1 489 2 PAŠNJAK 2403 45,18 kn 20
1 489 3 PAŠNJAK 2403 45,18 kn 20
1 490 1 PAŠNJAK 2582 48,54 kn 20
1 490 2 PAŠNJAK 1536 28,88 kn 20
1 491 0 PAŠNJAK 748 14,06 kn 20
1 492 1 PAŠNJAK 1406 26,43 kn 20
1 492 2 PAŠNJAK 1921 36,11 kn 20
1 493 0 LIVADA 2557 55,49 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 497 0 LIVADA 252 5,47 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 498 2 PAŠNJAK 568 10,68 kn 20
1 499 2 PAŠNJAK 2795 52,55 kn 20
1 500 3 LIVADA 3805 82,57 kn 20 zaraslo
1 504 1 PAŠNJAK 4762 89,53 kn 20
1 504 2 ORANICA 5298 114,97 kn 20 zaraslo
1 505 0 PAŠNJAK 396 7,44 kn 20
1 506 1 PAŠNJAK 3061 57,55 kn 5
1 507 1 PAŠNJAK 971 18,25 kn 20
1 507 2 PAŠNJAK 985 18,52 kn 20
1 507 3 PAŠNJAK 1798 33,80 kn 20
1 508 1 PAŠNJAK 5237 98,46 kn 20
1 511 1 PAŠNJAK 144 2,71 kn 20
1 511 2 PAŠNJAK 234 4,40 kn 20
1 512 1 PAŠNJAK 3816 71,74 kn 20
1 512 2 PAŠNJAK 3345 62,89 kn 20
1 513 0 PAŠNJAK 619 11,64 kn 20
1 514 0 PAŠNJAK 5312 99,87 kn 20
1 515 0 PAŠNJAK 1590 29,89 kn 5
1 516 1 PAŠNJAK 3165 59,50 kn 20
1 516 2 PAŠNJAK 4179 78,57 kn 20
1 517 1 PAŠNJAK 622 11,69 kn 20
1 518 0 LIVADA 5384 116,83 kn 20 zaraslo
1 520 1 PAŠNJAK 795 14,95 kn 5
1 520 2 PAŠNJAK 860 16,17 kn 5
1 521 1 PAŠNJAK 126 2,37 kn 5
1 521 2 PAŠNJAK 61 1,15 kn 5
1 537 0 LIVADA 1859 40,34 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 553 0 LIVADA 7362 159,76 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 554 0 LIVADA 6262 135,89 kn 20 zaraslo
1 555 0 LIVADA 1611 34,96 kn 20 zaraslo
1 556 0 LIVADA 10981 238,29 kn 20 zaraslo
1 557 0 LIVADA 4172 90,53 kn 20 zaraslo
1 560 0 LIVADA 507 11,00 kn 5 zaraslo
1 561 0 LIVADA 259 5,62 kn 5 zaraslo
1 562 0 LIVADA 11653 252,87 kn 5 zaraslo
1 563 0 LIVADA 2471 53,62 kn 20 zaraslo
1 564 0 LIVADA 3604 78,21 kn 20 zaraslo
1 565 0 LIVADA 1230 26,69 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 567 1 LIVADA 1338 29,03 kn 20 zaraslo
1 567 3 ORANICA 5697 123,62 kn 20 zaraslo
1 568 0 ORANICA 543 11,78 kn 20 zaraslo
1 569 4 ORANICA 4043 87,73 kn 20 zaraslo
1 570 2 ORANICA 1903 41,30 kn 20 zaraslo
1 572 0 PAŠNJAK 676 12,71 kn 20
1 573 0 LIVADA 5988 129,94 kn 20 zaraslo
1 576 1 ORANICA 3766 81,72 kn 20 zaraslo
1 577 0 ORANICA 2856 61,98 kn 20 zaraslo
1 578 0 ORANICA 317 6,88 kn 20 zaraslo
1 579 0 LIVADA 3942 85,54 kn 20 zaraslo
1 584 0 ORANICA 572 12,41 kn 20 zaraslo
1 585 0 ORANICA 1388 30,12 kn 5 zaraslo
1 586 1 ORANICA 3946 85,63 kn 20 zaraslo
1 586 2 PAŠNJAK 1453 27,32 kn 20
1 587 0 ORANICA 3241 70,33 kn 20 zaraslo
1 588 0 LIVADA 435 9,44 kn 20 zaraslo
1 589 0 LIVADA 3942 85,54 kn 20 zaraslo
1 590 0 LIVADA 317 6,88 kn 5 zaraslo
1 591 0 LIVADA 2658 57,68 kn 5 zaraslo
1 592 1 LIVADA 1248 27,08 kn 20 zaraslo
1 592 2 LIVADA 2604 56,51 kn 20 zaraslo
1 593 0 ORANICA 3057 66,34 kn 20 zaraslo
1 594 0 LIVADA 640 13,89 kn 20 zaraslo
1 595 0 LIVADA 3446 74,78 kn 20 zaraslo
1 600 0 LIVADA 1410 30,60 kn 20 zaraslo
1 604 2 LIVADA 1640 35,59 kn 20 zaraslo
1 605 1 ORANICA 2442 52,99 kn 20 zaraslo
1 605 2 ORANICA 2442 52,99 kn 20 zaraslo
1 607 3 LIVADA 3147 68,29 kn 20 zaraslo
1 611 1 LIVADA 464 10,07 kn 20 zaraslo
1 611 3 LIVADA 374 8,12 kn 20 zaraslo
1 612 1 LIVADA 2032 44,09 kn 20 zaraslo
1 612 3 LIVADA 1532 33,24 kn 20 zaraslo
1 613 0 LIVADA 460 9,98 kn 20 zaraslo
1 614 0 LIVADA 453 9,83 kn 20 zaraslo
1 615 0 LIVADA 3154 68,44 kn 20 zaraslo
1 616 0 LIVADA 788 17,10 kn 20 zaraslo
1 617 0 LIVADA 2284 49,56 kn 20 zaraslo
1 618 0 LIVADA 16581 359,81 kn 20 zaraslo
1 619 0 LIVADA 4438 96,30 kn 20 zaraslo
1 623 0 LIVADA 2316 50,26 kn 20 zaraslo
1 633 0 LIVADA 9402 204,02 kn 20 zaraslo
1 634 0 LIVADA 8909 193,33 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 636 0 LIVADA 4999 108,48 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 640 0 LIVADA 2244 48,69 kn 20 zaraslo
1 641 0 LIVADA 1712 37,15 kn 20 zaraslo
1 642 0 LIVADA 158 3,43 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 646 1 LIVADA 1586 34,42 kn 20 zaraslo
1 646 2 LIVADA 1622 35,20 kn 20 zaraslo
1 647 2 LIVADA 1334 28,95 kn 20 zaraslo
1 650 1 LIVADA 2676 58,07 kn 20 zaraslo
1 652 1 LIVADA 1331 28,88 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 662 0 LIVADA 1476 32,03 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 663 0 LIVADA 1086 23,57 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
                BUDIĆI UKUPNO 394839 8.358,91 kn
k.o. KRAGUJ
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
2 670 2 ORANICA 2748 119,26 kn 20
2 671 1 ORANICA 5007 217,30 kn 5
2 671 2 ORANICA 4999 216,96 kn 5
2 672 1 ORANICA 3151 136,75 kn 20
2 672 2 ORANICA 2327 100,99 kn 20
2 673 0 ORANICA 7240 314,22 kn 20
2 674 2 PAŠNJAK 568 10,68 kn 5
2 674 3 ORANICA 10024 435,04 kn 5
2 675 2 ORANICA 1151 49,95 kn 20
2 676 1 ORANICA 3143 136,41 kn 20
2 676 2 ORANICA 8362 362,91 kn 5
2 676 3 ORANICA 3420 148,43 kn 20
2 676 4 ORANICA 2324 100,86 kn 20
2 676 5 ORANICA 7697 334,05 kn 20
2 676 9 ORANICA 7693 333,88 kn 5
2 DIO   677 0 ORANICA 38031 1.650,55 kn 5
2 DIO   677 0 VINOGRAD 504 21,87 kn 5
2 678 0 ORANICA 5755 249,77 kn 20
2 678 0 PAŠNJAK 1608 30,23 kn 20
2 681 0 PAŠNJAK 8725 164,03 kn 5
2 682 0 PAŠNJAK 2608 49,03 kn 20
2 683 2 ORANICA 9092 394,59 kn 5
2 684 0 PAŠNJAK 2133 40,10 kn 20
2 686 0 ORANICA 10139 440,03 kn 20
KRAGUJ UKUPNO 148449 6.057,89 kn
k.o. PRGOMELJE
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
1 367 2 ORANICA 7143 155,00 kn 20 zaraslo
1 368 1 ORANICA 3989 86,56 kn 5 zaraslo
1 368 3 ORANICA 1572 34,11 kn 20 zaraslo
1 368 4 ORANICA 1644 35,67 kn 20 zaraslo
1 369 0 PAŠNJAK 288 5,41 kn 20
1 370 0 PAŠNJAK 741 13,93 kn 20
1 371 0 ORANICA 7456 161,80 kn 20 zaraslo
1 372 0 ORANICA 11700 253,89 kn 20 zaraslo
1 373 0 PAŠNJAK 8348 156,94 kn 20
1 376 1 PAŠNJAK 10973 206,29 kn 20
1 376 2 LIVADA 5873 127,44 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 379 0 LIVADA 3046 66,10 kn 20 zaraslo
1 385 0 ORANICA 8211 178,18 kn 20 zaraslo
1 386 1 ORANICA 11027 239,29 kn 20 zaraslo
1 386 2 ORANICA 1953 42,38 kn 20 zaraslo
1 389 0 ORANICA 1072 23,26 kn 20 zaraslo
1 391 0 ORANICA 4953 107,48 kn 20 zaraslo
1 393 0 ORANICA 5819 126,27 kn 20 zaraslo
1 DIO   394 0 LIVADA 3812 82,72 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 395 1 LIVADA 2651 57,53 kn 20 zaraslo
1 396 0 LIVADA 615 13,35 kn 20 zaraslo
1 397 0 ORANICA 5819 126,27 kn 20 zaraslo
1 398 0 PAŠNJAK 424 7,97 kn 20
1 400 0 PAŠNJAK 4697 88,30 kn 20
1 401 0 PAŠNJAK 946 17,78 kn 20
1 406 0 ORANICA 13531 293,62 kn 20 zaraslo
1 408 0 ORANICA 2496 54,16 kn 20 zaraslo
1 408 0 VOĆNJAK 2518 54,64 kn 20 zaraslo
1 409 0 ORANICA 1079 23,41 kn 20 zaraslo
1 410 1 VOĆNJAK 1633 35,44 kn 20 zaraslo
1 411 0 ORANICA 6909 149,93 kn 5 zaraslo
1 412 1 ORANICA 2791 60,56 kn 20 zaraslo
1 413 0 ORANICA 5877 127,53 kn 20 zaraslo
1 418 0 ORANICA 1471 31,92 kn 20 zaraslo
1 419 0 ORANICA 1212 26,30 kn 20 zaraslo
1 420 0 PAŠNJAK 460 8,65 kn 20
1 422 3 ORANICA 3140 68,14 kn 5 zaraslo
1 423 1 PAŠNJAK 6355 119,47 kn 20
1 423 2 PAŠNJAK 3273 61,53 kn 20
1 426 0 PAŠNJAK 1237 23,26 kn 5
1 427 2 ORANICA 2827 61,35 kn 20 zaraslo
1 428 2 PAŠNJAK 417 7,84 kn 20
1 428 2 ORANICA 1798 39,02 kn 20 zaraslo
1 429 3 PAŠNJAK 16534 310,84 kn 20
1 429 5 ORANICA 1723 37,39 kn 20 zaraslo
1 429 6 PAŠNJAK 5176 97,31 kn 5
1 429 7 PAŠNJAK 4938 92,83 kn 20
1 430 2 PAŠNJAK 15667 294,54 kn 20
1 430 3 PAŠNJAK 1877 35,29 kn 20
1 430 4 PAŠNJAK 1766 33,20 kn 20
1 430 5 PAŠNJAK 1978 37,19 kn 5
1 431 0 PAŠNJAK 525 9,87 kn 20
1 432 2 PAŠNJAK 5755 108,19 kn 20
1 432 3 PAŠNJAK 3607 67,81 kn 5
1 432 4 PAŠNJAK 2561 48,15 kn 20
1 432 5 PAŠNJAK 1759 33,07 kn 5
1 432 6 ORANICA 2636 57,20 kn 20 zaraslo
1 432 7 PAŠNJAK 3176 59,71 kn 20
1 432 8 PAŠNJAK 2460 46,25 kn 20
1 432 9 PAŠNJAK 6647 124,96 kn 20
1 435 0 PAŠNJAK 363 6,82 kn 20
1 437 1 ORANICA 2424 52,60 kn 20 zaraslo
1 437 2 ORANICA 11840 256,93 kn 20 zaraslo
1 441 0 PAŠNJAK 284 5,34 kn 5
1 442 0 PAŠNJAK 852 16,02 kn 20
1 443 0 PAŠNJAK 1971 37,05 kn 20
1 444 1 PAŠNJAK 2636 49,56 kn 20
1 444 2 PAŠNJAK 1176 22,11 kn 5
1 445 0 PAŠNJAK 1406 26,43 kn 5
1 446 0 PAŠNJAK 1485 27,92 kn 20
1 447 5 PAŠNJAK 4607 86,61 kn 20
1 449 0 PAŠNJAK 3143 59,09 kn 20
1 450 0 PAŠNJAK 2985 56,12 kn 20
1 453 0 LIVADA 1018 22,09 kn 20 zaraslo
1 455 3 LIVADA 755 16,38 kn 20 zaraslo
1 456 0 ORANICA 1029 22,33 kn 20 zaraslo
1 457 0 PAŠNJAK 6557 123,27 kn 20
1 459 0 LIVADA 1165 25,28 kn 20 zaraslo
1 465 1 PAŠNJAK 1741 32,73 kn 20
1 465 2 PAŠNJAK 2108 39,63 kn 20
1 476 2 LIVADA 1748 37,93 kn 5 zaraslo
1 477 2 LIVADA 2863 62,13 kn 20 zaraslo
1 477 3 PAŠNJAK 3115 58,56 kn 20
1 477 4 PAŠNJAK 4938 92,83 kn 20
1 477 5 PAŠNJAK 647 12,16 kn 20
1 477 6 ORANICA 4456 96,70 kn 20 zaraslo
1 478 1 PAŠNJAK 119 2,24 kn 20
1 478 2 PAŠNJAK 766 14,40 kn 20
1 479 0 PAŠNJAK 1298 24,40 kn 5
1 480 0 LIVADA 5794 125,73 kn 5 zaraslo
1 482 1 LIVADA 1557 33,79 kn 5 zaraslo
1 482 3 LIVADA 2158 46,83 kn 5 zaraslo
1 483 1 PAŠNJAK 608 11,43 kn 5
1 483 2 PAŠNJAK 1529 28,75 kn 20
1 484 0 ORANICA 4316 93,66 kn 5 zaraslo
1 484 0 PAŠNJAK 5442 102,31 kn 5
1 486 0 PAŠNJAK 4327 81,35 kn 20
1 487 0 ORANICA 4963 107,70 kn 5 zaraslo
1 488 0 ORANICA 2536 55,03 kn 5 zaraslo
1 489 0 LIVADA 1165 25,28 kn 5 zaraslo
1 490 0 LIVADA 302 6,55 kn 5 zaraslo
1 491 0 ORANICA 3068 66,58 kn 5 zaraslo
1 494 0 LIVADA 1536 33,33 kn 5 zaraslo
1 498 1 PAŠNJAK 2194 41,25 kn 20
1 498 2 PAŠNJAK 680 12,78 kn 20
1 498 3 PAŠNJAK 597 11,22 kn 20
1 499 1 LIVADA 5060 109,80 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 499 3 LIVADA 460 9,98 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 500 0 LIVADA 1478 32,07 kn 20 zaraslo
1 501 0 LIVADA 529 11,48 kn 20 zaraslo
1 502 0 LIVADA 7031 152,57 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 503 0 LIVADA 1586 34,42 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 507 0 PAŠNJAK 1284 24,14 kn 20
1 508 0 PAŠNJAK 870 16,36 kn 20
1 509 0 PAŠNJAK 1737 32,66 kn 20
1 510 0 PAŠNJAK 1413 26,56 kn 5
1 511 0 PAŠNJAK 1036 19,48 kn 20
1 512 0 PAŠNJAK 514 9,66 kn 20
1 513 0 PAŠNJAK 727 13,67 kn 20
1 514 1 PAŠNJAK 838 15,75 kn 20
1 514 2 PAŠNJAK 691 12,99 kn 20
1 514 3 PAŠNJAK 802 15,08 kn 5
1 515 0 PAŠNJAK 601 11,30 kn 20
1 516 3 PAŠNJAK 194 3,65 kn 5
1 516 4 PAŠNJAK 194 3,65 kn 5
1 516 5 PAŠNJAK 198 3,72 kn 5
1 516 6 PAŠNJAK 241 4,53 kn 20
1 516 7 PAŠNJAK 241 4,53 kn 20
1 517 0 PAŠNJAK 4686 88,10 kn 20
1 518 0 PAŠNJAK 6855 128,87 kn 20
1 519 0 PAŠNJAK 4266 80,20 kn 20
1 521 0 ORANICA 6895 149,62 kn 20 zaraslo
1 522 0 PAŠNJAK 3999 75,18 kn 20
1 523 2 ORANICA 2471 53,62 kn 20 zaraslo
1 524 0 ORANICA 3406 73,91 kn 20 zaraslo
PRGOMELJE UKUPNO 425151 8.641,29 kn
k.o. TISOVAC
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
1 66 1 ORANICA 6502 141,09 kn 20 zaraslo
1 67 1 LIVADA 4613 100,10 kn 20 zaraslo
1 68 0 PAŠNJAK 644 12,11 kn 20
1 69 0 ORANICA 19814 429,96 kn 20 zaraslo
1 70 0 PAŠNJAK 550 10,34 kn 20
1 72 0 ORANICA 450 9,77 kn 20 zaraslo
1 206 0 ORANICA 8348 181,15 kn 20 zaraslo
1 208 0 ORANICA 7093 153,92 kn 5 zaraslo
1 221 2 ORANICA 4676 101,47 kn 20 zaraslo
1 221 2 PAŠNJAK 2086 39,22 kn 20
1 228 2 ORANICA 712 15,45 kn 5 zaraslo
1 231 0 ORANICA 6927 150,32 kn 5 zaraslo
1 232 1 PAŠNJAK 206308 3.878,59 kn 5 javno vodno dobro
1 232 2 ORANICA 1942 42,14 kn 20 zaraslo
1 233 0 PAŠNJAK 1047 19,68 kn 20
1 234 0 PAŠNJAK 1244 23,39 kn 5 javno vodno dobro
1 244 2 LIVADA 5064 109,89 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 244 4 LIVADA 2417 52,45 kn 20 zaraslo
1 245 2 LIVADA 442 9,59 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 250 0 LIVADA 2489 54,01 kn 5 zaraslo
1 251 2 ORANICA 2097 45,50 kn 5 zaraslo
1 251 3 ORANICA 2406 52,21 kn 5 zaraslo
1 251 7 ORANICA 4769 103,49 kn 5 zaraslo
1 252 0 LIVADA 3539 76,80 kn 20 zaraslo
1 253 0 LIVADA 1633 35,44 kn 20 zaraslo
1 255 2 LIVADA 2133 46,29 kn 20 zaraslo
1 256 2 LIVADA 727 15,78 kn 20 zaraslo
1 257 2 LIVADA 3366 73,04 kn 20 zaraslo
1 259 1 ORANICA 4654 100,99 kn 5 zaraslo
1 266 4 ORANICA 691 14,99 kn 20 zaraslo
1 266 5 ORANICA 1266 27,47 kn 20 zaraslo
1 268 0 ORANICA 6348 137,75 kn 20 zaraslo
1 269 1 LIVADA 1417 30,75 kn 5 zaraslo
1 269 2 ORANICA 2212 48,00 kn 20 zaraslo
1 269 3 ORANICA 3899 84,61 kn 5 zaraslo
1 270 1 ORANICA 2385 51,75 kn 20 zaraslo
1 270 2 ORANICA 1672 36,28 kn 5 zaraslo
1 271 0 ORANICA 2719 59,00 kn 20 zaraslo
1 272 0 ORANICA 3928 85,24 kn 5 zaraslo
1 274 0 ORANICA 1259 27,32 kn 20 zaraslo
1 274 0 PAŠNJAK 1313 24,68 kn 20
1 276 0 ORANICA 7049 152,96 kn 20 zaraslo
1 277 0 ORANICA 3287 71,33 kn 5 zaraslo
1 278 0 LIVADA 676 14,67 kn 20 zaraslo
1 279 0 ORANICA 3676 79,77 kn 20 zaraslo
1 280 0 ORANICA 6024 130,72 kn 20 zaraslo
1 281 0 ORANICA 1827 39,65 kn 20 zaraslo
1 282 0 LIVADA 2082 45,18 kn 20 zaraslo
1 284 1 LIVADA 1489 32,31 kn 5 zaraslo
1 285 4 LIVADA 453 9,83 kn 20 zaraslo
1 285 5 LIVADA 554 12,02 kn 5 zaraslo
1 286 1 LIVADA 557 12,09 kn 20 zaraslo
1 288 0 PAŠNJAK 468 8,80 kn 20
1 289 0 ORANICA 2374 51,52 kn 20 zaraslo
1 291 1 ORANICA 20810 451,58 kn 20 zaraslo
1 294 0 LIVADA 367 7,96 kn 5 zaraslo
1 294 0 ORANICA 360 7,81 kn 5 zaraslo
1 295 0 ORANICA 1885 40,90 kn 20 zaraslo
1 297 1 ORANICA 3248 70,48 kn 5 zaraslo
1 298 0 LIVADA 647 14,04 kn 20 zaraslo
1 304 0 PAŠNJAK 2633 49,50 kn 20
1 309 1 ORANICA 2762 59,94 kn 20 zaraslo
1 309 2 ORANICA 1381 29,97 kn 20 zaraslo
1 310 0 PAŠNJAK 550 10,34 kn 5
1 314 0 ORANICA 4165 90,38 kn 20 zaraslo
1 315 1 ORANICA 2838 61,58 kn 20 zaraslo
1 319 0 LIVADA 3151 68,38 kn 20 zaraslo, javno vodno dobro
1 320 1 ORANICA 2165 46,98 kn 20 zaraslo
1 320 2 ORANICA 5140 111,54 kn 20 zaraslo
1 320 3 LIVADA 4323 93,81 kn 20 zaraslo
1 320 4 LIVADA 1593 34,57 kn 20 zaraslo
1 320 4 VOĆNJAK 2518 54,64 kn 20 zaraslo
1 322 0 PAŠNJAK 1345 25,29 kn 20
1 323 1 ORANICA 3043 66,03 kn 20 zaraslo
1 323 2 ORANICA 2543 55,18 kn 20 zaraslo
1 323 3 ORANICA 3295 71,50 kn 20 zaraslo
1 323 5 ORANICA 3579 77,66 kn 20 zaraslo
1 324 0 PAŠNJAK 834 15,68 kn 20
1 325 0 ORANICA 5755 124,88 kn 20 zaraslo
1 325 0 PAŠNJAK 1306 24,55 kn 20
1 326 1 ORANICA 4348 94,35 kn 20 zaraslo
1 326 2 ORANICA 12690 275,37 kn 5 zaraslo
1 326 3 ORANICA 3072 66,66 kn 20 zaraslo
1 327 0 PAŠNJAK 1593 29,95 kn 20
1 328 1 PAŠNJAK 17084 321,18 kn 20
1 328 2 PAŠNJAK 1942 36,51 kn 20
1 330 4 ORANICA 2557 55,49 kn 20 zaraslo
1 333 0 LIVADA 5488 119,09 kn 20 zaraslo
1 334 0 LIVADA 388 8,42 kn 20 zaraslo
1 335 0 LIVADA 1665 36,13 kn 20 zaraslo
1 337 0 ORANICA 5776 125,34 kn 20 zaraslo
1 340 0 LIVADA 910 19,75 kn 20 zaraslo
1 342 2 ORANICA 7884 171,08 kn 20 zaraslo
1 343 2 PAŠNJAK 169 3,18 kn 20
1 348 0 ORANICA 1888 40,97 kn 20 zaraslo
1 349 0 LIVADA 2629 57,05 kn 20 zaraslo
1 349 0 ORANICA 3597 78,05 kn 20 zaraslo
1 358 2 ORANICA 2248 48,78 kn 5 zaraslo
1 360 2 LIVADA 554 12,02 kn 20 zaraslo
1 361 1 LIVADA 3956 85,85 kn 20 zaraslo
1 361 4 LIVADA 910 19,75 kn 20 zaraslo
1 362 2 LIVADA 1399 30,36 kn 20 zaraslo
1 365 0 ORANICA 899 19,51 kn 20 zaraslo
1 365 0 PAŠNJAK 1047 19,68 kn 20
1 366 0 PAŠNJAK 9283 174,52 kn 20
1 367 0 PAŠNJAK 3223 60,59 kn 20
1 368 0 PAŠNJAK 11991 225,43 kn 20
1 371 3 ORANICA 1514 32,85 kn 20 zaraslo
1 372 0 ORANICA 1845 40,04 kn 20 zaraslo
1 376 1 ORANICA 3604 78,21 kn 20 zaraslo
1 376 2 ORANICA 3607 78,27 kn 20 zaraslo
1 377 0 ORANICA 4456 96,70 kn 20 zaraslo
1 DIO  378 0 PAŠNJAK 11509 216,37 kn 20
1 387 2 LIVADA 1636 35,50 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 388 0 ORANICA 4341 94,20 kn 20 zaraslo
1 390 2 ORANICA 2212 48,00 kn 20 zaraslo
1 391 2 ORANICA 306 6,64 kn 20 zaraslo
1 393 0 LIVADA 906 19,66 kn 20 zaraslo
1 394 4 ORANICA 1888 40,97 kn 20 zaraslo
1 395 2 ORANICA 360 7,81 kn 20 zaraslo
1 401 3 ORANICA 3046 66,10 kn 20 zaraslo
1 402 0 ORANICA 766 16,62 kn 20 zaraslo
1 405 1 PAŠNJAK 1345 25,29 kn 20
1 405 2 PAŠNJAK 827 15,55 kn 20
1 406 1 PAŠNJAK 4787 90,00 kn 20
1 406 2 PAŠNJAK 5855 110,07 kn 20
1 407 1 PAŠNJAK 3266 61,40 kn 20
1 407 3 PAŠNJAK 417 7,84 kn 20
1 408 1 ORANICA 4021 87,26 kn 20 zaraslo
1 408 2 ORANICA 5262 114,19 kn 20 zaraslo
1 409 0 ORANICA 3097 67,20 kn 5 zaraslo
1 411 0 ORANICA 9470 205,50 kn 20 zaraslo
1 414 0 LIVADA 4550 98,74 kn 20 zaraslo
1 420 1 ORANICA 2902 62,97 kn 5 zaraslo
1 420 2 ORANICA 1449 31,44 kn 5 zaraslo
1 421 0 ORANICA 2658 57,68 kn 20 zaraslo
1 423 1 ORANICA 3802 82,50 kn 20 zaraslo
1 423 2 ORANICA 8506 184,58 kn 20 zaraslo
1 423 3 ORANICA 5392 117,01 kn 20 zaraslo
1 423 4 ORANICA 3960 85,93 kn 20 zaraslo
1 424 1 ORANICA 6697 145,32 kn 20 zaraslo
1 427 0 ORANICA 2572 55,81 kn 5 zaraslo
1 428 1 ORANICA 5909 128,23 kn 20 zaraslo
1 428 2 ORANICA 7424 161,10 kn 20 zaraslo
1 433 1 ORANICA 4704 102,08 kn 5 zaraslo
1 433 2 ORANICA 2662 57,77 kn 20 zaraslo
1 433 4 ORANICA 6650 144,31 kn 20 zaraslo
1 433 5 ORANICA 3564 77,34 kn 20 zaraslo
1 433 6 ORANICA 2787 60,48 kn 20 zaraslo
1 435 3 ORANICA 9326 202,37 kn 20 zaraslo
1 435 4 ORANICA 7837 170,06 kn 20 zaraslo
1 437 0 ORANICA 2190 47,52 kn 20 zaraslo
1 438 0 ORANICA 2644 57,37 kn 20 zaraslo
1 439 0 ORANICA 4474 97,09 kn 20 zaraslo
1 443 0 PAŠNJAK 6222 116,97 kn 5
1 445 2 ORANICA 6445 139,86 kn 5 zaraslo
1 448 5 ORANICA 1913 41,51 kn 20 zaraslo
1 448 6 ORANICA 1917 41,60 kn 20 zaraslo
1 448 7 ORANICA 568 12,33 kn 20 zaraslo
1 448 8 ORANICA 1047 22,72 kn 20 zaraslo
1 448 9 ORANICA 1824 39,58 kn 20 zaraslo
1 449 0 ORANICA 1680 36,46 kn 5 zaraslo
1 450 1 PAŠNJAK 1248 23,46 kn 20
1 453 1 LIVADA 1507 32,70 kn 20 zaraslo
1 453 1 ORANICA 3956 85,85 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 454 1 LIVADA 360 7,81 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 458 0 LIVADA 3510 76,17 kn 20 zaraslo
1 461 0 LIVADA 3615 78,45 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 462 0 LIVADA 2234 48,48 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 468 2 PAŠNJAK 5542 104,19 kn 5
1 468 3 LIVADA 4755 103,18 kn 5 zaraslo
1 468 4 LIVADA 6650 144,31 kn 5 zaraslo
1 470 0 PAŠNJAK 3946 74,18 kn 20
1 472 2 PAŠNJAK 9150 172,02 kn 5
1 473 2 PAŠNJAK 4784 89,94 kn 20
1 474 1 PAŠNJAK 5722 107,57 kn 5
1 474 2 PAŠNJAK 7290 137,05 kn 5
1 474 3 PAŠNJAK 6431 120,90 kn 5
1 475 1 PAŠNJAK 1057 19,87 kn 5
1 475 2 PAŠNJAK 324 6,09 kn 20
1 476 1 PAŠNJAK 3762 70,73 kn 20
1 476 2 PAŠNJAK 5071 95,33 kn 5
1 480 0 PAŠNJAK 12441 233,89 kn 5
1 481 1 PAŠNJAK 2992 56,25 kn 5
1 481 4 PAŠNJAK 2697 50,70 kn 20
1 482 1 PAŠNJAK 6158 115,77 kn 20
1 482 2 PAŠNJAK 683 12,84 kn 5
1 482 3 PAŠNJAK 5248 98,66 kn 20
1 484 2 PAŠNJAK 856 16,09 kn 5 javno vodno dobro
             TISOVAC UKUPNO 876350 17.896,55 kn
SVEUKUPNO 3112137 61.487,68 kn

            Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno jer su kao cjelina predmet zakupa.

II.

            Poljoprivredno zemljište iz točke I ove Odluke daje se u zakup na rok od 5 godina, odn. do sređivanja zemljišno-knjižnog stanja, stjecanja pravomoćnosti odluka o povratu ili o izgradnji, te do nove katastarske izmjere na katastarskim česticama koje se nalaze u režimu javnog vodnog dobra.

            Poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja predviđeno za prodaju daje se u zakup na rok od 20 godina, odn. do uknjižbe svih katastarskih čestica unutar pojedinog bloka u vlasništvo Republike Hrvatske, a kako bi se oformile i sačuvale cjeline poljoprivrednog zemljišta.

III.

            Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada Pakraca.

IV.

            Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu «Pakrački list», na Web stranici Grada: www.pakrac.hr, i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

            Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku datuma kada je objavljen u javnom glasilu te upozorenje da se od toga datuma računa rok za stavljanje ponuda.

            Pismene ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

            Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

V.

            Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆA GRADA PAKRACA

KLASA:945-01/09-01/47

URBROJ:2162-03/03-09-48

Predsjednik:    Zoran Krejči v.r.

U Pakracu, 16. prosinca 2009.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. Pakrac za 2008. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2009.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. Pakrac za 2008. godinu, u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 300-01/09-01/02
URBROJ: 2162-01/1-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.g.

Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i seoski turizam

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donijelo je

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Odbora za poljoprivredu i seoski turizam

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za poljoprivredu i seoski turizam Gradskog vijeća Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Odbor).

Članak 2.
Odbor obavlja poslove osmišljavanja i predlaganja, iniciranja te praćenja provođenja mjera i programa koji se tiču:
– poboljšanja konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora,
– očuvanja, zaštite i održiva uporaba okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog nasljeđa,
– poboljšanja kvalitete života u seoskim područjima i proširenje gospodarskih programa,
– učinkovitog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem,
– poboljšanja učinkovitosti institucijskog okruženja.

Članak 3.
U Odbor za poljoprivredu i seoski turizam imenuju se:
– Drago Marter, za predsjednika,
– Antun Štampf, za člana,
– Zoran Juranović, za člana,
– Saša Ćasić, za člana,
– Gordana Kurjak, za člana.

Članak 4.
Mandat predsjednika i članova Odbora traje četiri godine.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/09-01/20
URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009. godine

Odluka o razrješenju i imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09) i članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2009.g.
donijelo

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu
javnih priznanja Grada Pakraca

Članak 1.
Razrješuju se dužnosti slijedeći članovi Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca:
– Nikola Šimić, prof., predsjednik,
– Marijan Kratki, član,
– Renato Terek, član,
– Josip Kobetić, član,
– Miroslav Čatak, član,
– Vjekoslav Krenek, član,
– Drago Lujić, član.

Članak 2.
Za članove Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca imenuju se:
– Nikola Šimić prof., predsjednik,
– dr. Mirela Gunjević Delišimunović, članica,
– Gojko Brzica dipl.polit., član(ica)
– Darko Grašar, član,
– Mihaela Pavković dipl.iur., članica,
– Marko Martinelli, član,
– Miroslav Delač, član.

Članak 3.
Predsjednik i članovi Ocjenjivačkog odbora imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/09-01/03
URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.g.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2008. godini

Na temelju odredbe članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“ br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja
otpadom na području Grada Pakraca u 2008. godini

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2008. godini u dostavljenom tekstu.

Članak 2.
Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/09-01/03
URBROJ: 2162-03/01-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009. godine

Odluka o grbu i zastavi Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/5, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4., 5., 6. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2009. g. donijelo

ODLUKU
o grbu i zastavi Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se opis grba i zastave Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grada), kao i način i zaštita njihove uporabe.

Članak 2.

Grbom i zastavom Grada izražava se identitet i pripadnost Gradu, te predstavlja Grad.

Članak 3.

Grb i zastava Grada rabe se u skladu s odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Grada.

Članak 4.

Grb i zastava Grada smiju se rabiti samo u obliku, sadržaju i izgledu utvrđenom ovom Odlukom.
Grbu i zastavi Grada ne smije se ništa dodavati, iz njih izostavljati, niti se smiju unositi u sastav drugog grba, zastave ili znaka.
Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, gradonačelnik može odobriti unošenje grba i zastave Grada u sastav drugog grba, zastave ili znaka, ukoliko se radi o udruzi, organizaciji, tijelu ili drugoj pravnoj osobi koja:
– obavlja djelatnost od iznimnog značaja za Grad,
– promiče interese Grada.
Korištenje grba i zastave u smislu stavka 3. ovog članka dopušteno je samo u izvornom obliku.

Članak 5.

Zabranjeno je javno isticati dotrajale, neuredne ili na drugi način oštećene zastave i grb Grada.

II. OPIS GRBA I ZASTAVE

Članak 6.

Grb Grada sadrži temeljnu osnovu povijesnog grba Pakraca iz 1932.g., što je utvrđeno aktom Hrvatskog državnog arhiva (KLASA: 017-02/95-01/41, URBROJ: 565-03-95-2) od 3. ožujka 1995.g.
Grb Grada je u obliku štita, na plavoj podlozi, između dvije valovite srebrne/bijele grede, nalazi se kuna u trku (heraldički na desno).

Članak 7.

Zastava Grada je plave boje, sa grbom Grada obrubljenim žutom bojom, smještenim u sredini zastave.
Omjer širine i dužine zastave je 1:2.
Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, mogu se izraditi zastave Grada drugih proporcija, u svrhu obilježavanja blagdana, gradskih manifestacija ili drugih događanja od značaja za Grad.

III. UPORABA GRBA I ZASTAVE

Članak 8.

Uporaba grba i zastave slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu i u odgojno-nastavne svrhe, na način da ne štete ugledu i dostojanstvu Grada.

Članak 9.

Grb Grada može se rabiti:
– na zgradama u kojima su smještena gradska tijela,
– u službenim prostorijama gradskih tijela,
– na poveljama, priznanjima, pozivnicama, čestitkama i drugim aktima koja koriste gradska tijela,
– na izdanjima čiji se izdavač Grad,
– na promidžbenim materijalima i drugim izdanjima izrađenim u svrhu turističke promidžbe Grada,
– za potrebe pravnih osoba u skladu sa stavkom 3. i 4. članka 4. ove Odluke.

Članak 10.

Zastava Grada ističe se:
– stalno na zgradama u kojim je sjedište gradskih tijela,
– na dane državnih praznika i blagdana i na Dan Grada Pakraca,
– prigodom kulturno-umjetničkih, športskih, političkih i drugih skupova na području Grada Pakraca,
– prigodom održavanja svečanih sjednica Gradskog vijeća,
– u drugim prigodama u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Članak 11.

Gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave Grada pravnim osobama u svrhu promicanja interesa i promidžbe Grada i Republike Hrvatske.

Članak 12.

Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske, zastava Grada dolazi s desne strane, gledano sa ulice prema zastavama.
Ako se zastava Grada ističe uz zastavu županije, zastava Grada dolazi s desne strane, gledano sa ulice prema zastavama.
Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu županije, zastava Grada dolazi s desne strane, zastava Republike Hrvatske u sredinu, a zastava županije s lijeve strane, gledano sa ulice prema zastavama.

Članak 13.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
– postupi suprotno članku 3. ove Odluke,
– se ne pridržava članka 4. ove Odluke,
– nema odobrenje iz članka 11. ove Odluke,
– koristi grb i zastavu suprotno odredbama ove Odluke.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kazniti će se za prekršaj odgovorna
osoba u pravnoj osobi, ako počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, ako počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o grbu i zastavi Grada Pakraca – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/01).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 017-01/09-01/01
URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.g.

Odluka o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donijelo je

O D L U K U
o komunalnoj naknadi

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:
1. značenje pojmova komunalne naknade i Programa održavanja komunalne infrastrukture,
2. naselja u Gradu Pakracu u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
3. područja zona u Gradu Pakracu,
4. obveznici plaćanja komunalne naknade,
5. koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,
6. koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti,
7. rok plaćanja komunalne naknade,
8. nekretnine važne za Grad Pakrac koje se u potpunosti ili djelomično, oslobađaju
od plaćanja komunalne naknade,
9. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno
ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,
10. izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
oslobađanja od plaćanja komunalne naknade,
11. donošenje rješenja o komunalnoj naknadi,
12. prijelazne i završne odredbe.

II. POJAM I NAMJENA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 2.

Komunalna naknada placa se za zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja naselja kao i za objekte stambene i poslovne namjene unutar i izvan građevinskog područja naselja na kojima se obavljaju najmanje komunalne djelatnosti održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni dio infrastrukture Grada.

Komunalna naknada prihod je Proračuna Grada Pakraca. Sredstva komunalne naknade namijenjena su za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti:
1. odvodnju atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja,
6. javnu rasvjetu.
Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekta školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Članak 3.

Sredstva komunalne naknade koriste se za financiranje djelatnosti iz prethodnog članka ove Odluke sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg Gradsko vijeće donosi za svaku kalendarsku godinu.

Programom se obvezatno utvrđuju opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.
Do kraja ožujka svake godine Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

III. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA

Članak 4.

Na području Grada Pakraca komunalna naknada naplaćuje se u:

1. gradu Pakracu i sljedećim naseljima:
Badljevina, Batinjani, Branešci, Donja Obrijež, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Kapetanovo polje, Kraguj, Kusonje, Mali Banovac, Novi Majur, Omanovac, Ožegovci, Ploštine, Prekopakra, Stari Majur, Španovica, Toranj ,Veliki Banovac, Donji Grahovljani

IV. PODRUČJA ZONA U GRADU PAKRACU

Članak 5.

Kriteriji za utvrđivanje zona u Gradu Pakracu temelje se na položaju ulica u odnosu na centar naselja, položaj naselja u odnosu na centar Grada i opremljenosti ulica i naselja infrastrukturnim objektima.
Za 1. zonu utvrđuje se kriterij pogodnosti položaja, opskrba električnom energijom (javna rasvjeta), izvedena vodovodna mreža, izvedena kanalizacija, asfaltirana cesta i opskrba plinom, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina.
Za 2. zonu utvrđuje se kriterij pogodnosti položaja, opskrba električnom energijom (javna rasvjeta), asfaltirana cesta i održavanje javnih površina.
Za 3. zonu utvrđuje se kriterij opskrbe električnom energijom (javna rasvjeta), pristupna cesta i održavanje javnih površina.
Područje Grada Pakraca, ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, svrstava se u tri (3) zone, kako slijedi:

1. zona
Naselje Pakrac :
Trg bana Josipa Jelačića, Trg 76. bataljuna, Trg dr. Franje Tuđmana, Trg dr. Ivana Šretera, Trg pape Ivana Pavla II., Ulica 30. svibnja, Aleja kestenova, Ulica Andrije Hebranga, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Đure Basaričeka, Ulica „Bljesak“, Bolnička ulica, Ulica braće Radića, Ulica Marina Držića, Frankopanska ulica, Ulica Gojka Šuška, Ulica hrvatskih velikana, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Josipa Juraja Strossmayera, Kalvarija, Ulica kardinala Alojzija Stepinca, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kralja Tomislava, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Matice hrvatske, Ulica Matije Gupca, Ulica Nikole Tesle, Obala kralja Petra Krešimira IV., Ulica Petra Preradovića, Prilaz na mali most, Prolaz baruna Trenka, Ulica Stanka Grabrića, Ulica Tina Ujevića, Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Vinka Rehaka, Vinogradska ulica, Ulica Vlade Laučana, Ulica ZNG-e, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Nikole Šubića Zrinskog, Ulica Nikole Oršanića, Osječka ulica, Vukovarska ulica, Ulica hrvatske policije iz Domovinskog Rata.

2. zona
Naselje Pakrac :
Ulica Križnog puta, Ulica Grigora Viteza, Ulica Jana Žiške, Kragujski put, Krndija, Marinkovac, Ulica Mate Lovraka, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Pepe Polaka, Pilanski put, Psunjska ulica, Ulica Radničko naselje, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica svetog Roka, Ulica Ivana Meštrovića, Veberov sokak, Zona male privrede, Šeovački put, Fiškalovac.
Ostala naselja:
Badljevina, Kusonje i Prekopakra

3. zona
Naselje Pakrac :
Ulica Ivane Brlić Mažuranić, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Leptirovo brdo,Ulica poginulih branitelja, Planinska ulica, Ulica radničkih sindikata, Ulica 103. brigade, Ulica 105. Brigade .
Ostala naselja:
Batinjani, Branešci, Donja Obrijež, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Kapetanovo polje, Mali Banovac, Veliki Banovac, Novi Majur, Omanovac, Ploštine, Stari Majur, Toranj, Ožegovci, Kraguj, Španovica, Donji Grahovljani

V. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 6.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici u slučaju kada su obavezu plaćanja vlasnici prenijeli na njih ugovorom te isti dostavili upravnom tijelu Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva (u nastavku : obveznici):
1. stambenog prostora,
2. poslovnog prostora,
3. garažnog prostora,
4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.

VI. KOEFICIJENT ZONE

Članak 7.

Koeficijent zone (Kz) na području Grada Pakraca određuje se u sljedećim vrijednostima:

I zona Kz = 1,0
II zona Kz = 0,8
III zona Kz = 0,6.

VII. KOEFICIJENT NAMJENE

Članak 8.

Koeficijent namjene (Kn) određuje se za:
– stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije 1,00
– garažni prostor 1,00
– poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti 1,50
– ostali poslovni prostori 3,00
– prostori javne i društvene namjene 1,00
– građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 0,15

Poslovnom prostoru koji se ne koristi u poslovne svrhe (neaktivan) od trenutka prestanka obavljanja djelatnosti određuje se koeficjent 1,00.
Prijavljena promjena namjene iz stavka 2. ovog članka izvršena po obvezniku plaćanja komunalne naknade Upravnom tijelu Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva, stupa na snagu pravomoćnošću rješenja koje se donosi za sljedeće obračunsko razdoblje.
Obveznik komunalne naknade za hotel, apartmansko naselje i kampove može zatražiti umanjenje komunalne naknade, ako je utvrđena visina godišnje komunalne naknade veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima ili kampovima koji se nalaze na području Grada Pakraca.
Zahtjev za umanjenje se podnosi upravnom tijelu Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu uz dostavu odgovarajuće dokumentacije kojom dokazuje visina ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine kalendarske godine.

VIII. ROK PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 9.

Komunalnu naknadu plaćaju obveznici tromjesečno (kvartalno) i to najkasnije do 31.03.; 15.06.; 15.09. i 15.12. tekuće godine, za stambene prostore, garaže i građevno zemljište.
Komunalnu naknadu plaćaju obveznici mjesečno, najkasnije do 15 u mjesecu za tekući mjesec , za poslovni prostor i građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.
Obveznik koji ne plati komunalnu naknadu u roku plaća zakonsku zateznu kamatu.
Kontrolu naplate kao i prisilnu naplatu vrši upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi financija na način i po postupku određenom propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

VIII. NEKRETNINE OD ZNAČAJA ZA GRAD PAKRAC KOJE SE OSLOBAĐAJU OD
PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 10.

Nekretnine važne za Grad Pakrac za koje se ne plaća komunalna naknada su:
1. nekretnine koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne
djelatnosti,
2. građevna zemljišta na kojima su spomen obilježja, spomen područja i masovne grobnice
3. objekti i zemljišta koje koriste humanitarne organizacije,
4. groblja,
5. deponija komunalnog otpada,
6. skloništa, prostorija Civilne zaštite i prostorije JVP i DVD
7. zgrade i zemljište u vlasništvu Grada koja se koriste isključivo za potrebe Grada Pakraca
8. nekretnine koje koriste trgovačka društva, javne ustanove i pravne osobe u isključivom vlasništvu Grada Pakraca
9. nekretnine koje koriste trgovačka društva, javne ustanove i pravne osobe iz oblasti javnih potreba, čija se djelatnost po zakonu financira iz proračuna Grada Pakraca
10. nekretnine od posebnog gospodarskog interesa za Grad Pakrac na temelju pisane Odluke Gradonačelnika.
Iznimno od odredbe stavka 1. , 3., 8., 9 i 10. ovog članka, komunalna naknada plaća se i za spomenute nekretnine ukoliko su iste njihovi vlasnici odnosno korisnici dali u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje korisnicima koji nisu oslobođeni plaćanja komunalne naknade.

IX. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINIM SLUČAJEVIMA MOŽE
ODOBRITI POTPUNO ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 11.

Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji primaju stalnu pomoć sukladno podacima Centra za socijalnu skrb .
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnicima stalne pomoći vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja ili Centra za socijalnu skrb, uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa korisnika stalne pomoći najkasnije do 15.01. tekuće godine.
Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade obveznicima upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva donosi za svaku kalendarsku godinu.

X. IZVORI SREDSTAVA IZ KOJIH ĆE SE NAMIRITI IZNOS ZA SLUČAJ POTPUNOG, PRIVREMENOG ILI DJELOMIČNOG OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 12.

Iznos za koji su nekretnine odnosno obveznici komunalne naknade iz članka 10. i 11. ove Odluke oslobođeni plaćanja komunalne naknade podmiruje se iz drugih proračunskih prihoda Grada (sa stavke poreza).

XI. DONOŠENJE RJEŠENJA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 13.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nekretnina nalazi, te vrsti nekretnine određenoj člankom 6. ove Odluke.
Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (“Narodne novine”, broj 40/97 i 117/05), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Članak 14.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
1. vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), određene u kunama po m2 (u daljnjem tekstu:
vrijednost boda),
2. koeficijenta zone (Kz) određenog člankom 7. ove Odluke, i
3. koeficijenta namjene (Kn) određenog člankom 8. ove Odluke,
odnosno prema formuli : Komunalna naknada= B x Kz x Kn x m² mjesečno

Članak 15.

Vrijednost obračunske jedinice – boda (B) određuje posebnom odlukom Gradsko vijeće do kraja studenoga za sljedeću kalendarsku godinu.
Vrijednost boda (B) jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada.
Ukoliko Gradsko vijeće ne odredi vrijednost boda (B) do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda (B) se ne mijenja.

Članak 16.

Rješenje o komunalnoj naknadi po službenoj dužnosti donosi upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva, na temelju zapisnika o utvrđivanju činjenica od značaja za izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina i mjesečni ili tromjesečni iznos komunalne naknade.
Za slučaj da se na temelju odluke Gradskog vijeća mijenja visina komunalne naknade u odnosu na prethodnu godinu, upravno tijelo iz stavka 1. ovog članka dužno je donijeti rješenje o komunalnoj naknadi najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Članak 17.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i na temelju podneska o promjenama u vlasništvu, površinama i namjeni prostora ili zemljišta koju izvrši sam obveznik plaćanja, odnosno temeljem promjene koju utvrdi službena osoba upravnog tijela iz članka 16. ove Odluke.
Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužan je u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.
Ukoliko obveznik ne postupi prema stavku 2. ovog članka dužan je za razdoblje za koje nije obavio prijavu, platiti komunalnu naknadu uvećanu za iznos zatezne kamate i nastalih troškova postupka, a odgovara i za prekršaj sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 18.

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi, rješenja o privremenom, potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i rješenja o ovrsi komunalne naknade može se izjaviti žalba upravnom tijelu Požeško-slavonske županije u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.

Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava upravno tijelo Grada iz članka 16. Odluke u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Administrativne i tehničke poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom komunalne naknade te ustrojavanju neophodnih evidencija obveznika komunalne naknade obavlja upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.

Članak 20.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, a najdulje do 31. ožujka 2010. godine, upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva donijet će nova rješenje o komunalnoj naknadi.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br: 13/2002), Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br: 9/2004), Odluka o razvrstavanju ulica i naselja Grada Pakraca po zonama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br: 11/2002).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/09-01/03
URBROJ: 2162-04/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 16.prosinac.2009. godine

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u „Spahijskom podrumu“ u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 91/96 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donijelo je

O D L U K U
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora
u „Spahijskom podrumu“ u Pakracu

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora u zgradi pod nazivom „Spahijski podrum“, izgrađenoj na k.č.br. 226/2 u k.o. Pakrac, u Pakracu, Trg pape Ivana Pavla II. br 9.

Članak 2.
Poslovni prostor koji je predmet ove Odluke sastoji se od:
1. Podrum, površine 715 m2,
2. prizemlje, površine 765 m2,
3. potkrovlje 1, površine 597 m2,
4. potkrovlje 2, površine 533 m2,
što ukupno iznosi 2.612 m2.

Članak 3.
U poslovnom prostoru iz članka 1. ove Odluke mogu se obavljati djelatnosti kako slijedi:
1. Podrum – djelatnost proizvodnje vina – vinarija,
2. prizemlje – ugostiteljska djelatnost (restoran, vinoteka…),
3. potkrovlje 1 i potkrovlje 2 – djelatnost smještaja gostiju (sobe, apartmani).

Članak 4.
Poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku.

Članak 5.
Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 6.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti proizvodnje vina.

Članak 7.
Zakup poslovnog prostora iz članka 2. ove Odluke može se ostvariti za razdoblje do 30 godina.

Članak 8.
Početna zakupnina za poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke određuje se u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do 5. u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.
Prostor koji se daje u zakup nije u uporabnom niti funkcionalnom stanju, te ga je potrebno prethodno odgovarajuće preurediti za obavljanje djelatnosti iz članka 3. ove Odluke.

Članak 10.
Troškove preuređenja poslovnog prostora u smislu odredbi članka 9. ove Odluke snosi zakupnik. Zakupnik se obvezuje o svom trošku pribaviti projektnu dokumentaciju kao i izvesti radove preuređenja predmetnog prostora, uz prethodnu pisanu suglasnost zakupodavca.

Članak 11.
Zakup se zasniva ugovorom o zakupu u pisanom obliku i to kao ovršna isprva u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu, na trošak zakupnika.

Članak 12.
Ulaganja zakupnika u poslovni prostor u smislu odredbi članka 10. ove Odluke mogu se prebijati do iznosa mjesečne zakupnice dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega zakupnik plaća puni iznos zakupnine.

Članak 13.
Ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz članka 58. Zakona s pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu ostvariti prvo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnik mirovine ostvarene po navedenom zakonu, te ako se pozovu na pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 14.
U slučaju da zakupodavac prodaje predmet zakupa za vrijeme trajanja ugovora o zakupu, zakupnik ima pravo prvenstva kupnje predmetnog prostora ukoliko udovolji uvjetima iz najpovoljnije ponude.
U tom slučaju tržišna vrijednost predmetnog objekta utvrđuje se na temelju procjene ovlaštenog vještaka izvršene prije uređenja objekta.

Članak 15.
Osim zakupnine zakupnik plaća sve režijske troškove koji nastaju korištenjem predmeta zakupa (struja, voda, plin, komunalna naknada i drugo), kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme zakupa.

Članak 16.
Nakon isteka ugovornog roka zakupa, zakupnik koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje ugovora o zakupu.

Članak 17.
Zakupnik nema pravo predmet zakupa dati u podzakup bez suglasnosti zakupodavca.

Članak 18.
Tekst natječaja mora sadržavati slijedeće:
– predmet zakupa,
– namjenu poslovnog prostora,
– vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
– vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
– iznos jamčevine, kao i odredbu da, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina se ne vraća,
– rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za učešće u natječaju,
– vrijeme u kojemu se može razgledati poslovni prostor,
– odredba da u javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza.

Članak 19.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 10 dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom smatra se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu.

Članak 20.
Minimalni uvjeti zakupa su:
1. započeti obavljati djelatnost proizvodnje vina u roku od 1 godine od dana preuzimanja
poslovnog prostora.
2. Započeti obavljati ugostiteljsku djelatnost u roku od 4 godine od dana preuzimanja
poslovnog prostora.

Članak 21.
Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:
– naziv / ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa radi povrata jamčevine,
– kratki opis dosadašnjeg poslovanja te poslovni plan,
– namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
– iznos zakupnine, ne niži od početne cijene.

Dokazi o sposobnosti ponuditelja:
(Prilozi uz prijavu)
– Trgovačko društvo:
– preslik rješenja o upisu u sudski registar,
– BON 1, ne stariji od 30 dana,
– presliku bilance i račun dobiti i gubitka za posljednje izvještajno razdoblje.

– Obrtnik:
– presliku rješenja o upisu u obrtni registar,
– presliku prijave poreza na dohodak za posljednje razdoblje,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 13. ove Odluke.
– Potvrda porezne uprave o podmirivanju obvezama poreza i doprinosa (ne stariji od 30 dana).
– Dokaz o uplati jamčevine.
– BON 2, ne stariji od 30 dana.
– Broj i kvalifikaciona struktura radnika koji će obavljati navedene djelatnosti u predmetnom
poslovnom prostoru.
– Izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa.

Članak 22.
Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kuna i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca s naznakom „jamčevina za zakup Spahijskog podruma“

Članak 23.
Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća a izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u zakupninu.
U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, gubi pravo povrata jamčevine.

Članak 24.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 25.
Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti radi obavljanja djelatnosti snosi zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

Članak 26.
O predaji poslovnog prostora zakupniku sačiniti će se posebni zapisnik u koji će se unijeti podaci o stanju poslovnog prostora.

Članak 27.
Obveza plaćanja zakupnine teče od dana početka obavljanja djelatnosti proizvodnje vina u predmetnom poslovnom prostoru.

Članak 28.
Na sklapanje, izvršavanje i prestanak ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, kao i odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 29.
Za provedbu javnog natječaja po ovoj Odluci zadužuje se posebno povjerenstvo koje će imenovati gradonačelnik Grada Pakraca, u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 30.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi gradonačelnik Grada Pakraca, na prijedlog povjerenstva iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 31.
Grad Pakrac zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda, te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 372-01/09-01/11
URBROJ: 2162-03/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.

Odluka o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07 i 38/09.) i članka 24 i. stavak 2. Zakona o unutarnjim poslovima („NN“ br. 19/91.-pročišćeni tekst i 174/04.), te članka 3. stavak 1. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i sustava uzbunjivanja („NN“ br. 111/07.) i članka 36. Statuta grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donosi

O D L U K U
O OSNIVANJU, USTROJU I POPUNI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE
GRADA PAKRACA

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje i ustroj postrojbe civilne zaštite opće namjene, te uvjeti i način popune postrojbe.

Članak 2.
Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Pakraca osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene i to kao Tim civilne zaštite opće namjene Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Tim).

Članak 3.
Tim civilne zaštite osniva se kao potpora za provođenje zaštite i spašavanja kada obim ugroženosti teritorija prelazi mogućnosti zaštite i spašavanja pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, te za provođenje mjera zaštite i spašavanja.

Članak 4.
Tim civilne zaštite opće namjene Grada Pakraca broji ukupno 42 (četrdesetdva) pripadnika.
Shematski prikaz ustroja tima iz stavka 1. ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i sastavni je dio ove Odluke.
Tim ima svoj osobni i materijalni ustroj.

Članak 5.
Tim ima Zapovjedništvo koje se sastoji od zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara.

Članak 6.
Tim čine tri skupine a svaka skupina ima zapovjednika.
Svaka skupina ima 3 ekipe sa 4 člana u svakoj ekipi (vođa ekipe i tri člana).

Članak 7.
Zapovjednika i zamjenika zapovjednika Tima te zapovjednike skupina imenuje gradonačelnik posebnim rješenjem.

Članak 8.
Osobni ustroj Tima daje se u tabelarnom obliku kao prilog označen brojem 2. i sastavni je dio ove Odluke.

Članak 9.
Popuna Tima provodi se vojnim obveznicima i drugim građanima s mjestom prebivališta na području Grada Pakraca.
Popuna Tima provodi se i članovima udruga građana koje su u okviru redovite djelatnosti, u određenom obliku bave zaštitom i spašavanjem, kao i osobama koje imaju specijalna znanja i vještine od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

Članak 10.
Na temelju pisanog zahtjeva Grada Pakraca popunu i raspoređivanje pripadnika obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Požega u suradnji s područno nadležnim Upravom za obranu.

Članak 11.
Osobama koje se raspoređuju u Tim izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite.
Evidenciju o izdanim iskaznicama vodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Požega.

Članak 12.
Materijalni ustroj Tima utvrđuje se prema namjenskim zadaćama te standardiziranoj opremi i materijalno tehničkim sredstvima koji su dostupni na tržištu i kompatibilni s opremom drugih operativnih snaga.
Materijalni ustroj daje se u prilogu označen brojem 3. u tabelarnom obliku, posebno za osobnu opremu po svakom pripadniku te za skupnu opremu.

Članak 13.
Materijalna popuna planira se, osigurava i izvršava sukladno mogućnostima, planovima razvoja, smjernicama i zadaćama zaštite i spašavanja.
Materijalna popuna oslanja se i na resurse pravnih osoba i građana s područja Grada Pakraca.

Članak 14.
Osobni i materijalni ustroj Tima može se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara kao i zbog utvrđivanja novih zahtijeva njihovog angažiranja u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja Republike Hrvatske.

Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite za područje Grada Pakraca od 04. ožujka 2009. godine.

Članak 16.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa:810-01/09-01/06
Ur. Broj:2162-03/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 16. prosinca 2009.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2010. godini

Temeljem odredbe članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04 i 79/07) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 4/09, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donosi

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2010. GODINI

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2010. godini, a koje se odnose na slijedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA: (zapovjedništva zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe i postrojba civilne zaštite)

– Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Pakraca, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, za zapovjedništva, postrojbe i druge sposobnosti civilne zaštite iskazuju se prioriteti materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i drugih aktivnosti.
– Za osiguravanje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2010. godinu ne predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se do sada provode kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe. Međutim, prema ukazanoj potrebi osiguravat će se i dodatni izvanredni uvjeti.

2. VATROGASTVO: (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)

– Za Vatrogasnu zajednicu Pakrac-Lipik i dobrovoljna vatrogasna društva osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Pakraca kao i do sada u okviru zakonski određenog minimuma te za nedostajuću opremu prema njihovim planovima opremanja koji su predloženi i usvojeni na Gradskom poglavarstvu.

3. SKLONIŠTA

– Kako sklonište u vlasništvu Grada Pakraca nije u funkcionalnom stanju to treba izvršiti njegovo uređenje i izvršiti njegovu tehničku kontrolu.
– Za javno sklonište u vlasništvu Grada Pakraca ne predviđaju se posebne aktivnosti i projekti osim ako to neke izvanredne okolnosti ne budu zahtijevale.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri, aero klubovi i dr.)

Za navedene udruge, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje prihvaćamo i financiramo one koji doprinose njihovom materijalno-tehničkom opremanju i osposobljavanju i usavršavanju kadrova što će doprinijeti i unapređenju zaštite i spašavanja.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture – kao što su vodovodi, kanalizacija, čistoća, groblja i druga te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).
Službe i pravne osobe čija je redovna djelatnost i područje zaštite i spašavanja pratimo njihove aktivnosti, razvoj i projekte te zajednički sudjelujemo u onima koji su od obostranog interesa, a naročito u sustavu zaštite i spašavanja.

6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
– Tijekom 2010. godine i nadalje vodit će se više računa o financiranju sustava zaštite i spašavanja, a posebno operativnih snaga te službi, pravnih osoba i udruga koje se u svojoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem ili neposredno učestvuju u tom sustavu.
– Financijska sredstva za sustav zaštite i spašavanja osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca za 2010. godinu. Kako je u tijeku privremeno financiranje, ukupni iznos sredstava za ovu svrhu biti će definiran prilikom donošenja Proračuna.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:810-01/09-01/07
UR.BROJ:2162-03/03-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.

Odluka o izmjenama Odluke o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01 i dalje) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/06 – pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009. godine donosi

O D L U K U

o izmjenama Odluke o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

 

Članak 1.

            U Odluci o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/07 i 10/07) u članku 4. riječ „Poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnik“.

Članak 2.

            U članku 5. riječ „Poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnik“

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 335-01/07-01/03

URBROJ: 2162-03/01-09-01

Predsjednik:   Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 08. srpnja 2009.

Odluka o izmjenama Odluke o naseljima Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 1/06 – pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o naseljima Grada Pakraca

 

 

Članak 1.

            U Odluci o naseljima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 5/06) u članku 8. riječ „poglavarstva“ zamjenjuje se riječju „gradonačelnika“

Članak 2.

            U članku 10. riječ „poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „gradonačelnik“

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

 

KLASA: 015-08/06-01/02

URBROJ: 2162-03/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 08. srpnja 2009.

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Tržnica Pakrac

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33(01 i dalje) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/06 – pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću

TRŽNICA PAKRAC

 

 

Članak 1.

            U Odluci o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću TRŽNICA PAKRAC („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.2/99) (nastavno: Društvo) u članku 12. riječ „Poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „gradonačelnik“.

Članak 2.

            Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca, pred javnim bilježnikom, sačiniti izmjenu izjave o osnivanju Društva sukladno odredbi članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 330-01/02-01/03

URBROJ: 2162-03/01-09-02

Predsjednik:     Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 08. srpnja 2009.

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Pakrac

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/06 – pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću

PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC

 

 

Članak 1.

            U Odluci o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/99 i dalje) u članku 12. riječ „Poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „gradonačelnik“.

Članak 2.

            Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca, pred javnim bilježnikom, sačiniti izmjenu izjave o osnivanju društva sukladno odredbama članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 335-01/99-01/01

URBROJ: 2162-03/01-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 08. srpnja 2009.

Odluka o nerazvrstanim cestama

Na temelju odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26./03 – pročišćeni tekst i dalje), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/06 – pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 2. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009. godine donosi

O D L U K U

o nerazvrstanim cestama

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita i financiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca, te poslovi nadzora nad tim cestama.

Članak 2.

            Nerazvrstana cesta je javna prometna površina koja se koristi za promet prema bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog propisa.

            Mrežu nerazvrstanih cesta na području Grda Pakraca čine: ulice, seoski i poljski putovi, te druge nerazvrstane  javne prometne površine na kojima se odvija promet.

Članak 3.

            Ulicom, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena cestovna prometna površina u naselju koja nije razvrstana u javnu cestu.

            Seoskim putem ,  u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena površina koja prolazi kroz selo ili povezuje dva ili više zaseoka , zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu.

            Poljski put je površina koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.

            Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se površine za promet u mirovanju – parkirališta, pješačke staze, trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata koje se koriste za javni promet.

Članak 4.

            Nerazvrstane ceste čine:

 • donji i gornji stroj (trup),
 • cestovni objekti (mostovi, propusti, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, potporni i obložni zidovi,
 • pješačke i biciklističke staze,
 • nogostup,
 • zemljišni pojas s obje strane ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste, a najmanje jedan metar računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste,
 • priključci i sve prometne i druge površine na pripadajućem cestovnom zemljištu,
 • sustav za odvodnju oborinske vode,
 • prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna i svjetlosna),
 • odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl.,
 • oprema (odbojnici, zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, telekomunikacijski uređaji i sl.),
 • zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 m.
 1. ODRŽAVANJE

Članak 5.

            Nerazvrstane ceste se održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi  Gradsko vijeće Grada Pakraca.

            Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke, su radovi redovitog održavanja, koji obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljanju tijekom godine na nerazvrstanim cestama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Članak 6.

            Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta su:

 • ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
 • mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije,
 • izrada asfaltnog tepiha,
 • mjestimični popravci dijelova cestovne građevine,
 • čišćenje, tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i jaraka,
 • manji popravci elemenata cestovnih objekata,
 • zamjena, obnavljanje i popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije,
 • čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,
 • zaštita pokosa, nasipa, usjeka i zasjeka,
 • održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba),
 • uklanjanje snijega i leda,
 • drugi slični radovi.

Članak 7.

            Održavanje nerazvrstanih cesta obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu s posebnim zakonom.

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

Članak 8.

            Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca, na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih planova.

            Pored radova utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Grad Pakrac može organizirati obavljanje radova na održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na svom području:

 • ugovaranjem s korisnicima nerazvrstanih cesta (izvršenje radova u naravi, osobni rad, materijal, prijevozničke usluge),
 • dragovoljnim radom građana putem mjesnih odbora,
 • na drugi način u skladu sa zakonom.

Članak 9.

            Poslovi građenja i rekonstrukcije, u smislu ove Odluke, obuhvaćaju:

 • građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,
 • projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,
 • stručnu ocjenu studija i projekata,
 • otkup zemljišta i objekata,
 • izmještanje komunalne i druge infrastrukture,
 • ustupanje radova građenja,
 • organizacija tehničkog pregleda i primopredaja nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.

Članak 10.

            Nerazvrstana cesta se mora projektirati, graditi ili rekonstruirati širine kolnika najmanje 5,5 m za dvosmjerni i 2,75 m za jednosmjerni promet.

            Iznimno, od odredbe iz prethodnog stavka, u opravdanim slučajevima (nepovoljna konfiguracija terena, postojeća izgradnja u okolnom prostoru i sl.),nerazvrstana cesta može imati minimalnu širinu od 3,0 m za dvosmjerni promet ukoliko na pojedinim mjestima, međusobno udaljenim do 500 m, ima izvedena odgovarajuća proširenja za mimoilaženje vozila (ugibališta).

            U građevinskim područjima naselja primjenjuju se odredbe o minimalnim širinama nerazvrstanih cesta utvrđene prostornim planovima.

            Za nerazvrstane ceste za dvosmjerni promet utvrđuje se zaštitni pojas širine 7 m, odnosno 3,5 m, od osi kolnika, a za nerazvrstane ceste za jednosmjerni promet širine 5 m, odnosno 2,75 m od osi kolnika.

            Nosivost kolničke konstrukcije novosagrađene ili rekonstruirane nerazvrstane ceste mora biti najmanje 10 t osovinskog opterećenja.

 1. ZAŠTITA

Članak 11.

            Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz vozilom koja prazna ili zajedno s teretom, svojom masom prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim cestama (izvanredni prijevoz), dužne su ishoditi dozvolu za izvanredni prijevoz.

            Dozvoljenu masu, odnosno dozvoljeno opterećenje pojedine nerazvrstane ceste određuje gradonačelnik u skladu s propisima o uređenju prometa

Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje nadležno upravno tijelo Grada Pakraca na temelju uvjeta i kriterija koje utvrđuje gradonačelnik.

Dozvolom za izvanredni prijevoz utvrđuje se način i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza.

Troškove izdavanja dozvola za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera osiguranja izvanrednog prijevoza i naknadu za izvanredni prijevoz plaća podnositelj zahtjeva.

Kontrolu osovinskog pritiska ukupne dozvoljene mase i dimenzija vozila na nerazvrstanim cestama, na poziv i o trošku Grada, obavlja ovlaštena osoba.

Članak 12.

            Pravne i fizičke osobe, koje zbog svoje djelatnosti prekomjerno koriste ili preopterećuju nerazvrstane ceste, dužne su platiti naknadu za prekomjerno korištenje ili preopterećivanje, koju rješenjem utvrđuje nadležni upravni odjel Grada Pakraca.

            Prekomjerno korištenje nerazvrstane ceste je učestaliji promet teretnih motornih vozila nego što je uobičajeno, a osobito:

 • prijevoz šljunka, kamena, zemlje, drva i sličnog tereta koji se obavlja u većim količinama u svrhu prodaje, izvedbe većih građevinskih radova i sl.,
 • korištenje nerazvrstane ceste kao zaobilazne ceste za promet vozila u slučaju ograničenja prometa na javnoj cesti.

           Visina naknade za prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta utvrđuje se primjenom kriterija za prekomjerno korištenje javnih cesta.

Članak 13.

            Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da se ne ugrožava stabilnost prometa, da ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.

Članak 14.

            Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom na način propisan ovom Odlukom.

            Ako osoba iz stavka 1. ovog članka ne održava prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom Odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu popraviti će se od strane osobe koja održava nerazvrstane ceste, a o trošku vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 15.

            Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava, obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu.

Članak 16.

            Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti nadležnog odjela Grada Pakraca.

            U suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova.

Članak 17.

            Iznimno, od odredbi članka 16. stavak 1. ove Odluke, hitne intervencije radi popravka kvara komunalnih instalacija i uređaja mogu se započeti bez suglasnosti, uz dojavu nadležnom odjelu Grada.

            Pravna osoba koja održava nerazvrstane ceste, u slučaju iz stavka 1. ovog članka, poduzet će sve potrebne radnje radi osiguranja odvijanja prometa do sanacije javnoprometne površine.

Članak 18.

            Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom stanju da nije prohodna ili nije prohodna za pojedine vrste vozila ili ako se na njoj vrše radovi koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja prometa ili ako njeno stanje zbog vremenskih nepogoda i drugih razloga ugrožava sigurnost prometa, nadležni upravni odjel Grada pravovremeno će zabraniti sav promet nerazvrstanom cestom ili pojedinim vrstama vozila, te o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

Članak 19.

            U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, ili križanju nerazvrstanih cesta sa željezničkom prugom u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju preglednost na cesti, odnosno željezničkoj pruzi (trokut preglednosti).

            Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje,visoke poljske kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti, u protivnom, učiniti će to osoba koja održava nerazvrstane ceste na trošak vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 20.

            Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je zabranjeno:

 1. privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca,
 2. izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcija, izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca,
 3. uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na nerazvrstanim cestama,
 4. dovoditi na cestovno zemljište oborinske vode , otpadne vode ili druge tekućine, osim oborinskih voda koje se mogu dovoditi u cestovni kanal,
 5. izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne tvari,
 6. nanositi blato na cestu s asfaltnim kolničkim zastorom,
 7. paliti travu, korove i drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u njenoj neposrednoj blizini,
 8. neovlašteno postavljati zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti,
 9. graditi objekte unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste,
 10. parkirati vozilo izvan za to određenih površina,
 11. svako drugo neovlašteno djelovanje na površinu nerazvrstane ceste.

Članak 21.

            Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanim cestama dužni su čistiti i održavati odvodne kanale i pješačke staze što podrazumijeva:

 • održavanje u protočnom stanju,
 • produbljivanje kanala (odmuljavanje),
 • košenje trave i korova s pokosa i dna kanala,
 • čišćenje mulja i cijevi kolnih prilaza,
 • izrada i zamjena cijevnih kolnih prilaza minimalno promjera 30 cm,
 • odvoz mulja, otpadaka i trave na za to određeno mjesto.

Članak 22.

            Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz nerazvrstane ceste dužni su također:

 • uklanjati nanose zemlje i šljunka s nerazvrstane ceste,
 • uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje sprečava preglednost, prozračivanje i sušenje ceste,
 • kositi travu, uređivati, održavati i čistiti zelene pješačke površine uz nerazvrstane ceste.

Članak 23.

            Na nerazvrstanim cestama, koje su kao dobro u općoj uporabi upisane, prema zemljišnoknjižnim odnosno katastarskim dodacima, ne mogu se stjecati imovinska prava.

            Nerazvrstanim cestama koje su prostornim planom predviđene za druge namjene u skladu s propisima o prostornom uređenju, a u  naravi se ne kosite kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj uporabi.

            Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi Gradsko vijeće.

            Grad je dužan putem nadležnih tijela pokrenuti i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprečavanja samovoljnog zauzimanja cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.

Članak 24.

            Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi vodi nadležni upravi odjel Grda Pakraca.

            Evidencija se vodi na temelju odredaba propisa o javnim cestama.

Članak 25.

            Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke obavlja komunalni redar.

Članak 26.

            U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je i dužan:

 1. a) pregledati:

      –    nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske i prometne ispravnosti i sigurnosti

            prometa,

 • radove održavanja nerazvrstanih cesta,
 • radove koji se obavljaju uz nerazvrstane ceste,
 • radove na nerazvrstanim cestama koji se ne smatraju radovima održavanja (ugradnje komunalnih instalacija u trup ceste),
 • tehničku dokumentaciju (projekte) za rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta,
 • obavljanje poslova zaštite i čuvanja nerazvrstanih cesta.
 1. b) narediti:

      –   uklanjanje uočenih nedostataka na nerazvrstanim cestama zbog kojih je ugrožena ili

           bi mogla biti ugrožena sigurnost prometa ili stabilnost ceste,

 • privremenu obustavu radova što se izvode suprotno odredbama ove Odluke,

tehničkim propisima, standardima i normativima s područja cestovne infrastrukture,

 • privremenu zabranu prometa kada ustanovi da se po nerazvrstanoj cesti ne može

odvijati promet za koji je namijenjena,

 • uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji priječe odvijanje prometa po nerazvrsta-

noj cesti,

 • vraćanje zauzetog dijela ceste u prijašnje stanje.

Članak 27.

            Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti neometano obavljanje nadzora, dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.

Članak 28.

            Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine.

 1. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 29.

            Novčanom globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. ne održava priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu (čl.16. st 1.),
 2. obavlja bilo kakve radove na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti (čl. 16. st. 1.),
 3. ne postupi u skladu s člankom 19. ove Odluke,
 4. ne pridržava se bilo koje zabrane iz članka 20. ove Odluke,
 5. postupa protivno članku 21. stavku 1. Odluke,
 6. postupa protivno članku 22. Odluke.

Globom od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 30.

            Za prekršaj iz članka 29. stavka 1. ove Odluke komunalni redar može naplaćivati globu u iznosu od 100,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

            Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti globu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se prekršajni nalog, s uputom da globu mora platiti u roku od osam dana od dana kada je počinio prekršaj.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

            U smislu ove Odluke nadležni upravni odjel Grada Pakraca je Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu.

Članak 32.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 340-01/09-01/05

URBROJ: 2162-03/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 08. srpnja 2009.

Izmjene i dopune Plana zaštite od požara za Grad Pakrac

Na temelju odredbi članka 5. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 58/93 i 33/05), te članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/06 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009. godine donijelo je

 

IZMJENE I DOPUNE

PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAD PAKRAC

 

I.

            U Planu zaštite od požara za Grad Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/03 i dalje), točka 14. mijenja se i glasi:

„T. 14

NAZIV DVD-a                PREDSJEDNIK______    ADRESA                             TELEFON

                                          ZAPOVJEDNIK________________________________________

BADLJEVINA                 JOSIP KAĆERA                T. Lujanca 69                   099/696-8216

                                                                                       Badljevina_______________________

                                         DAVOR ŽUŽINJAK           T. Lujanca 71                   098/2233-716

                                                                                       Badljevina ­­­

OMANOVAC                 VLADO CERTIĆ                 Omanovac 26                   436-207

                                                                                                                                098/181-6885

                                         MILADIN PLETIKAPA     Omanovac 51                    437-116

                                                                                                                                098/9146-846

DONJA OBRIJEŽ         DAMIR NENADOVIĆ       Donja Obrijež 75              437-029

                                                                                                                                098/9781-616

                                         TIHOMIR SANDRINI        Donja Obrijež                   099/214-1255

VELIKI BANOVAC       DAMIR COLOSETTI         Veliki Banovac 23            437-040

                                                                                                                                098/175-2880

                                         DALIBOR ĐAKOMETI         Veliki Banovac 68            437-068

                                                                                                                                098/927-7547

PREKOPAKRA              DARKO IROUT                   Stjepana Radića 55          438-030

                                                                                       Prekopakra                       098/564-599_

                                        BRUNO SKALNIK              Stjepana Radića 50        438-140

                                                                                       Prekopakra                       098/877-4057

PAKRAC                        ILIJA TURKOVIĆ               Ivana Gundulića 33           411-171

                                                                                      Pakrac                               098/987-1773

                                        ŽELJKO ŽGELA                  Matice Hrvatske               411-902

                                                                                       Pakrac                              091/274-0516

 

II.

            Ove Izmjene i dopune Plana zaštite od požara za Grad Pakrac stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/09-01/03

URBROJ: 2162-03/01-09-02

Predsjednik:    Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 08. srpnja 2009.

Izmjene i dopune Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 Na temelju odredbe članka 23. stavak 2. i članka 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine» br. 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), članka 99. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. 152/08), članka 20. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 1/06 – pročišćeni tekst i 2/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. drugoj sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

I

            U Odluci o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA:945-01/07-01/23, UR.BROJ:2162-03/03-08-171 od 01. listopada 2008. godine ( u daljnjem tekstu: Odluka) u točki I, podnaslov Katastarska općina: Batinjani, redni broj: 1. Marijan Kobetić, Pakrac, Kralja Petra Krešimira IV 15 riječi:

«k.č.br. 598/1 površine 3 ha 58 a 37 m2 za cijenu 10.000 kuna»

zamjenjuju se riječima:

«k.č.br. 598/1 površine 3 ha 28 a 85 m2 za cijenu 9.700,00 kuna»,

riječi:

«ukupno: 9 ha 26 a 05 m2 za cijenu 55.269,00 kuna»

zamjenjuju se riječima:

«ukupno: 9 ha 15 a 53 m2 za cijenu 54.969,00 kuna»,

riječi:

«sveukupno u natječaju 228 ha 71 a 29 m2 za cijenu 1.412.722,61 kuna»

zamjenjuju se riječima:

«sveukupno u natječaju 228 ha 60 a 77 m2 za cijenu 1.412.422,61 kuna.»

II

                        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku grada Pakraca», a objavit će se po dobivanju suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:945-01/07-01/23

UR.BROJ:2162-03/03-09-196

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 8. srpnja 2009. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆAMA

Članak 1.

            U članku 1. Odluke o plaćama („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 2/02, 1/04 i 4/05) iza riječi „gradonačelnika,“ dodaje se tekst „zamjenika gradonačelnika“.

Članak 2.

            U članku 7. Odluke o plaćama dodaje se novi stavci 2. i 3. koji glase:

            (2)„Koeficijent za obračun plaće zamjenika gradonačelnika utvrđuje se u visini od 2,50.

            (3) Ukoliko zamjenik gradonačelnika svoju dužnost obnaša volonterski pripada mu mjesečna naknada u visini od =3.000,00 kuna neto.”

Članak 3.

            U članku 8. stavku 1. Odluke o plaćama iza riječi „članka 1.” dodaje se tekst „te dužnosnika iz članka 7.”

Članak 4.

            U članku 10. Odluke o plaćama tekst iza riječi „i upravitelj” se briše, a dodaje se tekst koji glasi: „a za pročelnike i upravitelja gradonačelnik”.

            U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:

            „Rješenje o plaći ili naknadi za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika donosi tajnik Grada. Rješenje ima deklaratorni karakter.”

Članak 5.

            Ova Odluka stupa na snagu osamog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca.”

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 120-02/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 8. srpnja 2009. godine

Odluka o naknadama za rad predsjednika i članova Gradskog vijeća Grada Pakraca te njegovih radnih tijela

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 60/01 i 129/05), članka 20. Statuta Grada Pakraca (»Službene novine« br. 1/06-pročišćeni tekst i 2/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 2. sjednici održanoj 8. srpnja 2009. godine donijelo

ODLUKU
o naknadama za rad predsjednika i članova Gradskog vijeća
Grada Pakraca te njegovih radnih tijela

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju i propisuju uvjeti i načini stjecanja prava na naknade koje se isplaćuju iz Proračuna Grada Pakraca članovima Gradskog vijeća Grada Pakraca, te članovima njegovih radnih tijela koji dužnost ne obavljaju profesionalno.

Članak 2.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini od 500,00 kuna neto, po održanoj radnoj sjednici Gradskog vijeća, pod uvjetom da su istoj nazočili minimalno pola sjednice.

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 1.500,00 kuna neto.

Članak 3.

Članovi radnih tijela Gradskog vijeća  imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.

Članak 4.

Članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno pravu koji ostvaruju zaposlenici gradske uprave prema važećim propisima, kad ih na takav put upućuje predsjednik Gradskog vijeća.

Članak 5.

Pravo na naknade utvrđene ovom Odlukom nemaju članovi Gradskog vijeća ukoliko se sjednica radnog tijela održava na isti dan kad i sjednica Gradskog vijeća.

Članovi radnih tijela zaposleni u gradskoj upravi, državnoj upravi ili javnoj ustanovi ne ostvaruju pravo na naknadu utvrđenu ovom Odlukom ukoliko se sjednica radnog tijela održava za vrijeme radnog vremena, odnosno ukoliko ostvaruju pravo na naknadu koja je regulirana nekim drugim propisom.

Pravo na naknadu iz članka 2. i 3. ove Odluke nemaju članovi počasnih, prigodnih tijela, gradskih izaslanstava, delegacija isl.

Članak 6.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Grada Pakraca.

Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom obavlja nadležno upravno tijelo Grada na temelju službene evidencije.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o visini naknade članova Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Pakrac (»Službene glasnika grada Pakraca“ broj 3/99) i Odluka o visini naknade članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 10/01).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

 

KLASA: 021-05/09-01/ 16

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 8. srpnja 2009. godine

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

P O S L O V N I K

Gradskog vijeća Grada Pakraca

 

 1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

          Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Gradskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća Grada Pakraca (nastavno: Vijeće).

 1. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA

Članak 2.

            Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Gradskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina  članova Gradskog vijeća.

            Do izbora predsjednika Vijeća sjednicom predsjedava dobno najstariji član Vijeća.

            Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika Gradskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.

            Nakon što je  Gradsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino” .

Članak 3.

            Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.

            Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada Pakraca, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada Pakraca”.

            Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem” i potpisuje izjavu o davanju prisege.

            Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.

Članak 4.

            U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.

            Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka.

            Vijećnika izabranog  na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje kandidat kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem je prestao mandat.

            Vijećnika  izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

            Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj komisiji na način propisan odredbama Statuta Grada Pakraca.

Članak 5.

            Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Vijeća, članova Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 6.

            Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom Grada Pakraca.

Članak 7.

            Pročelnici upravnih tijela dužni su vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Gradskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.

            Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Gradskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

Članak 8.

            Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Gradskog vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Gradsko vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

Članak 9.

            Vijećnici Gradskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i Klub nezavisnih vijećnika.

            Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.

            Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima.

            Predsjednik Gradskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

 1. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA

Članak 10.

            Vijeće ima predsjednika i  dva potpredsjednika i to prvog i drugog potpredsjednika.

            Predsjednika odnosno potpredsjednike bira Gradsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.

            Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.

Članak 11.

            Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

            Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

            Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

            Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

            Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti.

Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća određuje prvog potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Članak 12.

            Prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća propisana su Statutom Grada Pakraca i ovim Poslovnikom.

Članak 13.

            Predsjednik Gradskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova vijećnika.

Članak 14.

            Predsjedniku Gradskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Gradskog vijeća pomaže pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće.

 1. RADNA TIJELA

Članak 15.

            Radna tijela Gradskog vijeća osnovana Statutom Grada su:

 1. Mandatna komisija,
 2. Komisija za izbor i imenovanja,
 3. Komisija za Statut i Poslovnik,
 4. Odbor za financije i proračun.

            Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, Gradsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Gradskog vijeća.

            Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi javnih osoba, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja,  uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.

            O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.

Članak 16.

            Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.

            Mandatna komisija  bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća  iz redova vijećnika.

Članak 17.

            Komisiju za izbor i imenovanja, čine predsjednik i četiri člana.

            Komisiju za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika.

Članak 18.

            Komisiju za Statut i Poslovnik čine predsjednik i četiri člana.

            Komisiju za Statut i Poslovnik bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika.

Članak 19.

            Odbor za financije i proračun, čine predsjednik i četiri člana

            Odbor za financije i proračun se bira na prvoj sjednici Gradskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika.

Članak 20.

            Način rada radnih tijela Gradskog vijeća, reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela.

            O sazivanju sjednica radnih tijela Gradskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, obavještavaju se putem oglasne ploče Gradskog vijeća i objavom na web stranici Grada Pakraca.

            U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Gradsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog tijela.

            Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, gradonačelnika i Gradsko vijeće.

 1. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Članak 21.

            Gradonačelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama Gradskog vijeća.

            Gradonačelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegov prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.

Članak 22.

            Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta gradonačelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava gradonačelnika o stajalištima i mišljenjima Gradskog vijeća odnosno radnih tijela.

            Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Gradsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je prisutnost  izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

Članak 23.

            O sazvanim sjednicama predsjednik Gradskog vijeća i predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća izvješćuju gradonačelnika i izvjestitelje najkasnije 5 dana prije dana održavanja sjednice.

Članak 24.

            Način i postupak pokretanja  razrješenja gradonačelnika propisan je Statutom Grada i Zakonom.

VII. AKTI VIJEĆA

Članak 25.

            Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti)  koje Gradsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.

Članak 26.

            Na izvornike odluka i drugih  akata Gradskog vijeća stavlja se pečat Gradskog vijeća.

            Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Gradskog  vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta,  koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća.

            Izvornici akata Gradskog vijeća čuvaju se u  pismohrani Grada.

Članak 27.

            Statut, odluke i drugi opći akti Gradskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Gradsko vijeće objavljuju se u Službenom glasilu i na službenim web stranicama Grada.

            O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće.

Članak 28.

            Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Gradsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, gradonačelnik i radna tijela Gradskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

Članak 29.

            Ako predsjednik Gradskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

            Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Gradskom vijeću.

            Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Gradskom vijeću, može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Gradsko vijeće ne odluči drukčije.

Članak 30.

            Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.

            Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.

            Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti  opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

            Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.

            Gradonačelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut i Poslovnik.

Članak 31.

            Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik Gradskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.

            Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Gradskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.

Članak 32.

            Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta.

            Gradsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od propisanog  stavkom 1. ovog članka.

Članak 33.

            Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.

            Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.

            Amandman se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća, a predsjednik Gradskog vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i gradonačelniku, ukoliko on nije predlagatelj.

            Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 28. ovog Poslovnika.

 Članak 34.

            Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave.

            Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.

            Gradonačelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.

Članak 35.

            Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, Gradsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.

            Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži Gradonačelnik, neovisno da li je on predlagatelj.

Članak 36.

            O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Gradonačelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.

            Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

Članak 37.

            Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:

 • ako ga je podnio predlagatelj akta,
 • ako ga je podnijela Komisija za Statut i Poslovnik i s njima se suglasio predlagatelj akta,
 • ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta.

Članak 38.

            Ako konačni prijedlog akta nije podnio gradonačelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio gradonačelnik, se glasuje  odvojeno.

            Amandman prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj se odlučuje.

Članak 39.

            O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

            Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.

            Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

VIII. DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM POSTUPKU

Članak 40.

            Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Grad. Iz istih razloga se može sazvati hitna sjednica Gradskog vijeća.

            Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 29. ovog Poslovnika.

            Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog  akta, a ako prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 vijećnika.

            Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.

            Predsjednik Gradskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima, te gradonačelniku, ako on  nije predlagatelj.

 

Članak 41.

            Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku ili sazivanje sjednice po hitnom postupku, prethodno se glasuje o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, odnosno dnevnom redu hitne sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.

Članak 42.

            Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.

            O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.

 1. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA GRADA

Članak 43.

            Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju  proračuna Grada podnosi gradonačelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.

 

Članak 44.

            Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.

 1. VIJEĆNIČKA PITANJA

Članak 45.

            Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika i pročelnicima upravnih tijela u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada.

            Pitanja se postavljaju na sjednici Gradskog vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda, u okviru „Aktualnog sata“ usmeno ili u  pisanom obliku posredstvom predsjednika Gradskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.

            Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati najviše dvije minuta. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati najduže tri minute.

            Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati najviše tri minute.

            Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.

            Gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, odnosno pročelnici dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Gradskog vijeća. Predsjednik Gradskog vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.

Članak 46.

            Pitanja koja vijećnici postavljaju gradonačelniku, zamjeniku odnosno pročelnicima upravnih tijela kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje.

            Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.

            Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika.

Članak 47.

            Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Gradskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u čiji djelokrug rada je to pitanje.

Članak 48.

            Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Gradskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru  i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute.

            Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Gradskog vijeća obavijestio Gradsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.

XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA GRADONAČELNIKA

Članak 49.

            Gradonačelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Grada Pakraca.

Članak 50.

            Prijedlog za traženje izvješća od gradonačelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.

            Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća gradonačelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Članak 51.

            Predsjednik Gradskog vijeća  stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Gradskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 15 dana od dana  primitka.

Članak 52.

            Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Gradskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.

            Gradonačelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.

Članak 53.

            Raspravu o izvješću gradonačelnika Gradsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili  donošenjem zaključka kojim se od gradonačelnika traži  izvršavanje općih akata Gradskog vijeća.

Članak 54.

            Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća gradonačelnika mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.

            Ako prijedlog za traženje izvješća gradonačelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju  ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 6 mjeseci od dana kada je Gradsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od gradonačelnika.

 • RED NA SJEDNICI
 1. Sazivanje sjednice

Članak 55.

            Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća.

            Predsjednik Gradskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog gradonačelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno gradonačelnika.

            Sjednice Gradskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

            Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u roku od 15 dana.

            Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Gradskog vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Članak 56.

            Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.

            Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima  pet dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.

            Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem.

            O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u kraćem roku odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.

            Materijali za sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika, pročelnicima upravnih tijela i sredstvima javnog priopćavanja, te vijećima nacionalnih manjina ukoliko se pojedina tema tiče njihovog položaja na području Grada.

 

 1. Dnevni red

Članak 57.

            Dnevni red sjednice Gradskog vijeća predlaže predsjednik Gradskog vijeća u pozivu za sjednicu.

            Predsjednik Gradskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Gradskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.

Članak 58.

            Dnevni red sjednice Gradskog vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.

            Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

            Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.

            O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.

            Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a prije svega se odlučuje o hitnosti postupka.

            Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.

            Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

Članak 59.

            Tijekom sjednice može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda. O predloženoj promjeni zasebno se glasuje.

            Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

Članak 60.

          Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni red Gradskog vijeća na način propisan člankom 30. ovog Poslovnika prije proteka roka od tri mjeseca od dana odlučivanja Gradskog  vijeća o dnevnom redu.

 1. Predsjedavanje i sudjelovanje

Članak 61.

          Sjednici Gradskog vijeća predsjedava predsjednik Gradskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti   prvi potpredsjednik.

Članak 62.

          Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni  koje je pozvao predsjednik Gradskog vijeća.

          Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Gradskog vijeća.

          Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.

          Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Gradskog vijeća.

          Predsjednik Gradskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 63.

          Predsjednik Gradskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

          Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od dvije minute.

          Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.

          Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od dvije minute.

Članak 64.

          Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

          Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog vijeća će ga opomenuti.

          Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik Gradskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti  ga sa sjednice.

          Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Gradskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.

 

Članak 65.

          Na sjednici Gradskog vijeća se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.

          Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet minuta.

          Iznimno zbog važnosti teme, Gradsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.

          Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu s člankom 63. ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše dvije minute, neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi.

 1. Tijek sjednice

Članak 66.

          Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća utvrđuje nazočnost vijećnika.

          Vijećnik koji neće prisustvovati  sjednici Gradskog vijeća o tome obavještava predsjednika Gradskog vijeća ili čelnika upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće.

          Ako predsjednik Gradskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat.

          Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine vijećnika.

          Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Gradskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3 vijećnika.

 

 1. Odlučivanje

Članak 67.

          Za donošenje akata na sjednici Gradskog vijeća potrebna je nazočnost većine vijećnika.

Članak 68.

          Gradsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Gradskog vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Grada ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

          Većinom glasova svih vijećnika, Gradsko vijeće donosi slijedeće akte:

 • Statut Grada,
 • Poslovnik Gradskog vijeća,
 • proračun,
 • godišnji izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
 • odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika,
 • odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih statutom Grada.
 1. Glasovanje

Članak 69.

            Glasovanje na sjednici je javno.

            Gradsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.

            Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.

            Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Gradskog vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.

            Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”.

            Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.

            Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih poslova za potrebe Gradskog vijeća.

Članak 70.

            Predsjednik Gradskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja.

            Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća nalaže brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 71.

            Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su pečatom Gradskog vijeća.

            Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.

            Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.

            Glasačke listiće priprema službenik iz članka 69. ovog Poslovnika. Predsjednik Gradskog vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.

Članak 72.

            Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Gradskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.

Članak 73.

            U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.

            Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.

Članak 74.

            Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.

            Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

Članak 75.

            Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Gradskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.

            Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića.

            Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Gradskog vijeća u prisutnosti službenika i  vijećnika koji su mu pomagali kod samog glasovanja.

            Predsjednik Gradskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

XIV. IZBORI I IMENOVANJA

Članak 76.

            Predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća bira i razrješava Gradsko vijeće na način i u postupku propisanim Statutom Grada i ovim Poslovnikom.

Članak 77.

            Potpredsjednici Gradskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Gradskog vijeća, te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.

            Ako je predsjednik Gradskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga prvi potpredsjednik, a ukoliko je i on spriječen ili odsutan, predsjednika Gradskog vijeća zamjenjuje drugi potpredsjednik Gradskog vijeća.

            Dok zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 78.

            Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak  razrješenja predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

            Prijedlog se dostavlja predsjedniku Gradskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.

            Predsjednik, odnosno potpredsjednik Gradskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u osam (8) dana od dostave prijedloga.

            Predsjednik Gradskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Gradskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 45 dana od kada je prijedlog zaprimljen.

            Ako Gradsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Gradskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti  im prestaju izborom novog predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 79.

            Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 80.

            Ako Gradsko vijeće razriješi predsjednika Gradskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, prvi potpredsjednik Gradskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.

            Gradsko je vijeće dužno u  roku od 30 dana od donošenja odluke  o razrješenja predsjednika izabrati novog predsjednika.

 • ZAPISNICI

Članak 81.

            O radu sjednice vodi se zapisnik.

            Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

            U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Članak 82.

            Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

          O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

            Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

            Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Gradskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.

            Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za potrebe Gradskog vijeća.

Članak 83.

            Sjednice Gradskog vijeća mogu se tonski snimati, a prijepis tonske snimke sjednice čuva upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za potrebe Gradskog vijeća.

            Upravno tijelo iz prethodnog stavka je dužno omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak sjednice.

 1. JAVNOST RADA

Članak 84.

            Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

            Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

            Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća.

Članak 85.

            O radu Gradskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Grada.

            Najava održavanja sjednice i materijal za sjednicu objavljuju se na službenim web stranicama Grada.

Članak 86.

            Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Članak 87.

            Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Gradskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

            Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

            Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 8/01 i 11/02).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/09-01/10

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 8. srpnja 2009. godine

Statut Grada Pakraca

            Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 2. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

STATUT GRADA PAKRACA

 1. OPĆE ODREDBE

Članak  1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Pakraca, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Pakraca, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Pakraca.

Članak 2.

Grad Pakrac (nastavno: Grad) je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Grada je: Grad Pakrac.

Grad je pravna osoba.

Sjedište Grada je u Pakracu, Trg bana Josipa Jelačića 18.

Članak 3.

Grad, sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, obuhvaća područje slijedećih naselja:

Badljevina, Batinjani, Bjelajci, Branešci, Brusnik, Bučje, Cicvare, Cikote, Dereza, Donja Obrijež, Donja Šumetlica, Donji Grahovljani, Dragović, Glavica, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Jakovci, Kapetanovo Polje, Kraguj, Kričke, Koturić, Kusonje, Lipovac, Mali Banovac, Mali Budići, Novi Majur, Ožegovci, Omanovac, Pakrac, Ploštine, Popovci, Prekopakra, Prgomelje, Rogulje, Srednji Grahovljani, Stari Majur, Španovica, Tisovac, Toranj, Veliki Banovac i Veliki Budići.

            Granice Grada idu u pravilu katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje.

Granice Grada mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom  zakonom.

 1. OBILJEŽJA GRADA

Članak 4.

Obilježja Grada su:

 • Grb Grada Pakraca,
 • Zastava Grada Pakraca.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad i izražava pripadnost Gradu.

Način isticanja, uporabe i zaštita obilježja Grada utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog  vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 5.

Grb Grada sadrži temeljnu osnovu povijesnog grba Pakraca, na osnovu pisanog akta Hrvatskog državnog arhiva Klasa: 017-02/95-01/41, Urbroj: 565-03-95-2, od 3. ožujka 1995. godine u komu se kazuje da je grb Grada Pakraca povijesni grb iz 1932. godine u zbirci otisaka Hrvatskog državnog arhiva br. 881/13.

            Opis: u plavome, između dvije valovite srebrne/bijele valovite grede kuna u trku (heraldički na desno) naravnih boja; smeđa s bijelim trbuhom.

Članak 6.

Zastava Grada je plave boje.

            U sredini zastave Grada smješten je grb Grada s obje strane, obrubljen žutim.

Članak 7.

Dan Grada je 19. ožujak, blagdan Svetog Josipa, koji se svečano  slavi kao gradski blagdan.

U povodu Dana Grada dodjeljuju se javna priznanja Grada, te priređuju druge svečanosti.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Javna priznanja Grada su:

 1. Počasni građanin Grada Pakraca,
 2. „Zlatna plaketa Grb Grada Pakrac“,
 3. Pečat Grada Pakraca,
 4. Pismeno priznanje članovima Gradskog vijeć, gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika.

Članak 9.

            Počasnim građaninom Grada može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom ili javnim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

            Počasnim građaninom ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Grada.

Članak 10.

            Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” posebno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima gospodarskog i društvenog života Grada. Područja dodjele ovog priznanja određuje Gradsko vijeće posebnom odlukom.

Članak 11.

            Pečat Grada Pakraca je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za osobit doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada.

Članak 12.

            Članovima Gradskog vijeća, gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika dodjeljuje se pismeno priznanje, u obliku svečane povelje, po isteku mandata odnosno prestanku dužnosti na koju su imenovani.

Članak 13.

            Osim javnih priznanja u smislu članka 8. ovog Statuta, za pojedine prilike Gradsko vijeće i gradonačelnik mogu dodijeliti i druga priznanja u vidu prigodnih zahvalnica.

Članak 14.

            Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 1. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

Članak 15.

            Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad  uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 16.

            Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

            Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća

Članak 17.

Sporazum  o suradnji Grada i općine ili grada druge države objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 1. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 18.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada.

Članak 19.

Grad u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području ,
 • održavanje makadamskih putova i lokalnih cesta,
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

            Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

             

Članak 20.

Grad može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 19. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 21.

            Gradsko vijeće, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Požeško-slavonsku županiju, u skladu sa njezinim  Statutom.

 1. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 22.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 23.

            Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

            Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada i 20% birača upisanih u  popis birača Grada.

Članak 24.

            Referendum se može raspisati radi razrješenja gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

             – kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,

– kada svojim radom prouzroče Gradu znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Grada u tekućoj godini ( ukoliko je 1% više od 500.000 kuna, onda se podrazumijeva više od tog iznosa).

           Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

            Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja gradonačelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Grada. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

            Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata gradonačelnika i njegovog zamjenika.

            Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 25.

            Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

            Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog  za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 24. stavku 3. Statuta, Gradsko vijeće je dužno  dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 26.

            Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 27.

            Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 28.

            Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.

Članak 29.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 30.

            Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

            Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik.

            Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

            Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 31.

            Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

            Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

            Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 32.

            Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

            Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

            Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 33.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama).

VII. TIJELA  GRADA

Članak 34.

Tijela Grada su Gradsko vijeće i  Gradonačelnik.

 1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 35.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

            Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

            Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Članak 36.

            Gradsko vijeće donosi:

 • Statut Grada,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad u iznosu većem od 100.000,00 kuna,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,
 • odluku o promjeni granice Grada,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

            U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad, do iznosa od =10.000,00 kuna.

            O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Članak 37.

            Gradsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika.

            Prvi i drugi potpredsjednik se u pravilu biraju sukladno strukturi Gradskog vijeća.

            Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

            Predsjednik Gradskog vijeća  ima pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 38.

            Predsjednik Gradskog vijeća:

 • zastupa Gradsko vijeće,
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Gradskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
 • brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 39.

            Gradsko vijeće čini 11(jedanaest) vijećnika.

            Sukladno odredbi članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina («Narodne novine» br. 155/02) utvrđuje se da u Gradskom vijeću Grada Pakraca srpska nacionalna manjina ostvaruje pravo na tri predstavnika.

Sukladno odredbi članka 21. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina utvrđuje se da talijanska nacionalna manjina ostvaruje pravo na jednog predstavnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca

            Radi provedbe stavka 2. i 3. ovog članka Gradsko vijeće može imati i više od 11 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina u Gradskom vijeću.

Članak 40.

            Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

            Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

            Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

            Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 41.

            Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
 • ako odjavi prebivalište s područja Grada, danom odjave prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
 • smrću.

Članak 42.

            Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

            Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

            Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 43.

            Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
 • postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 • prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće,
 • tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

            Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

            Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 44.

            Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

            Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1.  RADNA TIJELA

Članak 45.

            Radna tijela Gradskog vijeća su:

 • Komisija za izbor i imenovanja,
 • Komisija za Statut i Poslovnik,
 • Mandatna komisija,
 • Odbor za financije i proračun.

Članak 46.

            Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,
 • propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću.

Članak 47.

            Komisija za Statut i Poslovnik:

 • predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 48.

            Mandatna komisija:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
 • obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 49.

            Odbor za financije i proračun raspravlja i daje mišljenja Gradskom vijeću o aktima koji se odnose na:

 • donošenje Gradskog proračuna,
 • zaduženja Grada,
 • financiranja javnih potreba,
 • financiranja mjesne samouprave,
 • godišnja, polugodišnja i ostala financijska izvješća,
 • financijsko poslovanje tvrtki i ustanova u vlasništvu Grada,
 • ostala pitanja iz djelokruga financija.

Članak 50.

            Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

            Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama.

 1. GRADONAČELNIK

Članak 51.

            Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

            Mandat gradonačelnika traje  četiri godine

            U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad do iznosa od 100.000,00 kuna,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • imenuje i razrješava svoje savjetnike,
 • imenuje i razrješava predsjednike i članove radnih tijela,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

            Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 6. ovog članka tromjesečno.

Članak 52.

            Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Grada.

Članak 53.

            Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

            Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

            Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

            Gradsko vijeće ne može zahtijevati  od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 54.

            Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

 • ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
 • ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 55.

            Gradonačelnik ima zamjenika koji mora biti pripadnik srpske nacionalne manjine.

            Ako se na izborima za gradonačelnika ne ostvari pravo nacionalne manjine iz stavka 1. ovog članka, provode se dopunski izbori i gradonačelnik u tom slučaju ima dva zamjenika.

             

Članak 56.

            Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

            Zamjenik  gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 57.

            Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika dužnost mogu  obavljati profesionalno, o čemu samostalno odlučuju sukladno zakonu.

Članak 58.

            Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika  mandat prestaje po sili zakona:

 • danom podnošenja ostavke,
 • danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • danom odjave prebivališta s područja jedinice,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva,
 • smrću.

            Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

            Ako  mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik gradonačelnika.

Članak 59.

            Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 24. ovog Statuta.

            Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

 

RADNA TIJELA GRADONAČELNIKA

Članak 60.

            Gradonačelnik može osnivati stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz svog djelokruga rada, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

            Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradonačelnik posebnim odlukama.

            Članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu za prisustvovanje sjednici radnog tijela do visine naknade određene za članove Gradskog vijeća.

Članak 61.

            Gradonačelnik može imenovati do tri savjetnika kao stručnu i savjetodavnu pomoć pri obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.

            Savjetnici gradonačelnika svoju dužnost obnašaju volonterski te imaju pravo na naknadu troškova sukladno visini naknade određenoj za predsjednika Gradskog vijeća.

            Član Gradskog vijeća ne može biti savjetnik gradonačelnika.

VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH  MANJINA

Članak 62.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 63.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu imaju pravo:

 • predlagati tijelima Grada mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;
 • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada;
 • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine,
 • davati mišljenja i prijedloge na programe lokalnih medija koji se odnose na manjinska pitanja ili su namijenjeni pripadnicima nacionalnih manjina.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1.  uredit će se poslovnikom Gradskog vijeća Grada.

Vijeća nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća nacionalnih manjina, ako je osnovana za područje Grada, da u njihovo ime poduzima mjere iz stavka 1. ovog članka.

Članak 64.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 65.

            Na području Grada, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište  i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 66.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine  i to:

 • u sastavu svojih pečata i žigova,
 • u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama,
 • u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 67.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna ili svečana pjesma nacionalne manjine.

            Prije izvođenja himne ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 68.

Grad, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Grad osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

Članak 69.

            Pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u tijelima lokalne samouprave Grada Pakraca sukladno odredbama Ustavnog zakona.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 70.

            Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada. U okviru upravnih tijela formira se Tajništvo Grada, kao poseban ured za obavljanje administrativno-tehnički, protokolarnih i stručnih poslova za potrebe gradonačelnika i njegovog zamjenika, predsjednika Gradskog vijeća, te predsjednike radnih tijela Gradskog vijeća.

            Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

            Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

            Upravnim tijelima upravljaju pročelnici, a Tajništvom Grada tajnik, koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Članak 71.

            Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 72.

            Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Članak 73.

            Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 1. JAVNE SLUŽBE

Članak 74.

            Grad u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 75.

            Grad osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 71. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

            U trgovačkim društvima u kojima Grad ima udjele ili dionice Gradonačelnik je član skupštine društva, što se određuje osnivačkim aktom.

            Obavljanje određenih djelatnosti Grad može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 1. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 76.

            Na području Grada osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

            Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

            Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 77.

Mjesni odbori na području Grada su:

 1. Mjesni odbor Badljevina, za područje naselja Badljevina,
 2. Mjesni odbor Donja Obrijež, za područje naselja Donja Obrijež,
 3. Mjesni odbor Gornja Šumetlica, za područje naselja Gornja Šumetlica,
 4. Mjesni odbor Kapetanovo Polje, za područje naselja Kapetanovo Polje,
 5. Mjesni odbor Kraguj, za područje naselja Kraguj,
 6. Mjesni odbor Kusonje, za područje naselja Kusonje,
 7. Mjesni odbor Mali Banovac i Batinjani, za područje naselja Mali Banovac i Batinjani,
 8. Mjesni odbor Novi Majur, za područje naselja Novi Majur,
 9. Mjesni odbor Omanovac, za područje naselja Omanovac,
 10. Mjesni odbor Ploštine, za područje naselja Ploštine,
 11. Mjesni odbor Prekopakra, za područje naselja Prekopakra,
 12. Mjesni odbor Stari Majur, za područje naselja Stari Majur,
 13. Mjesni odbor Toranj, za područje naselja Toranj,
 14. Mjesni odbor Veliki Banovac, za područje naselja Veliki Banovac.
 15. Mjesni odbor Brusnik, za područje naselja Brusnik,
 16. Mjesni odbor Branešci, za područje naselja Branešci,
 17. Mjesni odbor Ožegovci, za područje naselja Ožegovci,
 18. Mjesni odbor Kričke, za područje naselja Kričke,
 19. Mjesni odbor Dragović, za područje naselja Dragović,
 20. Mjesni odbor Španovica, za područje naselja Španovica,
 21. Mjesni odbor Gornja Obrijež, za područje naselja Gornja Obrijež,
 22. Mjesni odbor Grahovljani, za područje naselja Donjih, Gornjih i Srednjih Grahovljana,
 23. Mjesni odbor “Pakrac jug”, koji obuhvaća područje slijedećih ulica: M. Gupca, V. Rehaka, Bolnička od križanja sa ulicom Matice Hrvatske do Bolnice Pakrac, Matice Hrvatske, S. Grabrića, Vinogradska, „Bljesak”, Kneza Branimira, A. Hebranga, Vukovarska, N. Oršanića, M. Krleže, Osječka, Križnog puta, P. Polaka, Kragujski put, Planinarska, 105. Brigade, 103. Brigade, Veberov sokak, Šeovački put i Sedlar,
 24. Mjesni odbor “Pakrac sjever”, koji obuhvaća područje slijedećih ulica: Aleja kestenova, Nikole Šubića Zrinskog, N. Tesle, T. Ujevića, ZNG-e, Kralja Zvonimirova, Frankopanska, Đure Basaričeka, Marina Držića, M. Lovraka, I. Meštrovića, G. Viteza, R. Boškovića, Krndija, Marinkovac, Pilanski put, Radničkih sindikata, S.S. Kranjčevića, Leptirovo brdo, Radničko naselje, I. B. Mažuranić, I. Gundulića, Sv. Roka, Psunjska, Jana Žiške, Poginulih branitelja,
 25. Mjesni odbor “Pakrac centar”, koji obuhvaća područje slijedećih ulica: Trg bana Jelačića, 30. svibnja, Hrvatskih velikana, Trg dr. Franje Tuđmana, V. Laučana, G. Šuška, Trg 76. bataljuna, Trg dr. I. Šretera, P. Preradovića, Prolaz baruna Trenka, Bolnička ulica od početka do križanja sa ulicom Matice Hrvatske, A. Cesarca, Kardinala A. Stepinca, Kneza Domagoja, I. G. Kovačića, Obala kralja P. Krešimira IV, Braće Radić, Kralja Tomislava, J.J. Strossmayera, Kalvarija, V. Lisinskog, A. Šenoe, Lj. Gaja, Prilaz na mali most, Trg Ivana Pavla II.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća  i prikazuju se   na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.

Članak 78.

            Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Gradonačelnik.

            U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.

Članak 79.

Gradonačelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

            Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

            Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 80.

            U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 81.

            Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 82.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora vijeća mjesnog uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća  uz shodnu  primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 83.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje gradonačelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju novog mjesnog odbora, odnosno isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 84.

            Broj članova vijeća mjesnog odbora mora biti neparan, a utvrđuje se tako da:

 • mjesni odbor koji ima do 70 upisanih birača bira tri člana,
 • mjesni odbor koji ima 70 do 500 upisanih birača bira pet članova,
 • mjesni odbor koji ima više od 500 upisanih birača bira sedam članova.

            Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 85.

            Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 86.

            Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 87.

            Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Članak 88.

            Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 89.

            Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 90.

            Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

            Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

            Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 91.

            Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 92.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora,  Gradonačelnik i 1/3 članova Gradskog vijeća.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

Članak 93.

            Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.

            Gradonačelnik  može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

 1. IMOVINA I FINANCIRANJE  GRADA

Članak 94.

            Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu, čine imovinu Grada Pakraca.

Članak 95.

            Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

            Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 96.

            Grad ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

            Prihodi Grada su:

 • gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,
 • prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,
 • prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,
 • prihodi od koncesija,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad u skladu sa 1zakonom,
 • udio u zajedničkim porezima sa Požeško-slavonskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
 • sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
 • drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 97.

            Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada iskazuju se u proračunu Grada.

            Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

            Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 98.

            Proračun Grada i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

            Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 99.

            Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

            Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 100.

            Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

            Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 101.

            Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

            Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

XII. AKTI GRADA

Članak 102.

            Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

            Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 103.

            Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 104.

            Radna  tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 105.

            Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 99. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 106.

            Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

            Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Požeško-slavonske županije.

            Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

            U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 107.

            Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

            Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad osnivač.

            Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 108.

            Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 109.

            Detaljnije odredbe o aktima Grada i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 110.

            Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

            Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

            Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 111.

            Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

            Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 112.

            Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

 • javnim održavanjem sjednica,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada.

            Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

 • održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada.

            Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 113.

            Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 114.

            Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 115.

            Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik i Komisija za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća.

            Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

            Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

            Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 116.

            Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Grada Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09)  i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

             U svim odlukama i općim aktima iz prethodnog stavka, do njihovog usklađivanja, riječi „Gradsko poglavarstvo“ ili „Poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „Gradonačelnik“, ukoliko to nije protivno odredbama ovog Statuta ili odredbama posebnih zakona.

Članak 117.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09).

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 021-05/09-01/09

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 8. srpnja 2009.

Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), a sukladno odredbi članka 25. i 54. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN“ br. 33/01, 10/02-USRH, 45/03, 43/04-USRH, 40/05, 44/05-proč. Tekst, 44/06 i 109/07)  i odredbi točke IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 16. travnja 2009. godine donosim

Z A K LJ U Č A K

o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor

članova Gradskog vijeća Grada Pakraca

 

 1. Sukladno Odluci Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pakraca za izbor članova Gradskog vijeća Grada Pakraca od 18. svibnja 2009. godine odobrava se upotreba sredstava Proračuna Grada Pakraca za 2009. godinu u svrhu isplate naknade troškova izborne promidžbe političkim strankama koje su ostvarile mandate u sastavu Gradskog vijeća na izborima održanim dana 17. svibnja 2009. godine kako slijedi:
 • Hrvatska demokratska zajednica 6 mandata, odnosno =12.000,00 kuna,
 • Socijal demokratska partija 2 mandata, odnosno =4.000,00 kuna,
 • Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati 2 mandata, odnosno =4.000,00 kuna,
 • Samostalna demokratska srpska stranka 2 mandata,odnosno   =4.000,00 kuna,
 • Hrvatska stranka prava 1 mandat, odnosno                           =2.000,00 kuna,
 • Hrvatska seljačka stranka 1 mandat, odnosno   =2.000,00 kuna.
 1. Odluka Gradskog izbornog povjerenstva iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 2. Za provedbu ovog zaključka zadužujem Upravni odjel za financije.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 013-01/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Gradonačelnik:  mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 16. lipnja 2009. godine

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), donosim

R J E Š E NJ E

o razrješenju i imenovanju  predsjednika i članova

Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

 

I

U Komisiji za procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca razrješuju se dužnosti:

 • Marijan Pierobon dipl.ing., predsjednika,
 • Milan Nakić dipl.iur., člana,
 • Alfreda Petani Grafina prof., člana.

II

U Komisiju iz točke l. ovog Rješenja imenuju se:

 • Vinko Pečanić dipl.oec., za predsjednika,
 • Milan Nakić dipl.iur., za člana,
 • Marija Čar ing., za člana.

Za tajnika Komisije imenuje se Josipa Žili, službenica Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

III

Predsjedniku, tajnici i članovima Komisije za rad u Komisiji pripada naknada utvrđena posebnom odlukom.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNIK   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 022-05/09-01/08

URBROJ: 2162-01/01-09/01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 16. lipnja 2009. godine

Odluka o formiranju Gospodarske zone „Pakrac 5“

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), donosim

O D L U K U

formiranju Gospodarske zone „Pakrac 5“

 

I

            Sukladno Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 8/07) formira se Gospodarska zona „Pakrac 5“, na lokaciji južnog dijela grada Pakraca, kao posebno područje za razvoj gospodarstva i poduzetništva Grada Pakraca.

II

            Gospodarska zona „Pakrac 5“ prostire se na površini od 15,24 ha, a granice obuhvata utvrđene su Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 8/07).

            Izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada Pakraca sa granicama obuhvata Gospodarske zone iz prethodnog stavka i popisom katastarskih čestica nalazi se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.

III

            Osnovna namjera formiranja i razvoja Gospodarske zone je poticanje poduzetništva kao pokretačke snage lokalno održivog gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata na području Grada Pakraca, poboljšanje njihovih poslovnih rezultata, povećanje konkurentnosti poduzetnika, porasta zaposlenosti, te ukupni gospodarski razvoj Grada Pakraca.

IV

            Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Pakraca.

V

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenog glasniku grada Pakraca“.

GRADONAČELNIK   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 302-01/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 29. lipnja 2009. godine

Odluka o izradi replike izvornika svečane zastave Kulturno umjetničkog društva „Seljačka sloga“ Prekopakra

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), donosim

O D L U K U

o izradi replike izvornika svečane zastave Kulturno umjetničkog društva „Seljačka sloga“ Prekopakra 

  

I

            Donošenjem ove Odluke Grad Pakrac obvezuje se do kraja ove godine financirati izradu replike svečane zastave Kulturno umjetničkog društva „Seljačka sloga“ Prekopakra, a u prigodi obilježavanja 80.-te obljetnice rada i djelovanja tog Društva na području Grada Pakraca.

            Svečana zastava uručiti će se predsjedniku Društva, odmah po izradi, te ista tim činom postaje trajno vlasništvo KUD-a „Seljačka sloga“ Prekopakra.

II

            Sredstva za namjenu opisanu točkom 1. ove Odluke planirati će se u Proračunu Grada Pakraca za 2009. godinu.

III

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku grada Pakraca“.

 

G R A D O N A Č E L N I K    G R A D A    P A K R A C A

 

KLASA: 017-03/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 19. lipnja 2009. godine

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 20.  Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

I

            Za potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Pakraca izabrani su:

 • Davorka Pleša dipl.polit. iz Pakraca,
 • Drago Marter iz Pakraca.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-05/09-01/10

URBROJ: 2162-01/01-09-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru Odbora za mjesnu samoupravu

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru Odbora za mjesnu samoupravu

I

            U Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

 • Marko Marošević, za predsjednika,
 • Željka Pejša, za člana,
 • Antun Fričer, za člana,
 • Josip Baroluci, za člana,
 • Drago Marter, za člana.

II

            Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-05/09-01/15

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjedavajući: dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru Odbora za financije i proračun

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru Odbora za financije i proračun

I

            U Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

 • Ivan Marijanović, za predsjednika,
 • Antun Fričer, za člana,
 • Miroslav Delač, za člana,
 • Gligorije Vukasović oecc., za člana,
 • Gojko Brzica dipl.polit.,                za člana.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-05/09-01/14

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjedavajući:  dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru Komisije za statut i poslovnik

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru Komisije za statut i poslovnik

I

            U Komisiju za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

 • Davorka Pleša dipl.polit., za predsjednicu,
 • Željka Pejša, za člana,
 • Miroslav Delač, za člana,
 • Zoran Krejči, za člana,
 • Miroslav Kolar dipl.ing., za člana.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

  

KLASA: 021-05/01-09/12

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjedavajući: dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 20.  Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

I

            Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca izabran je Zoran Krejči iz Pakraca.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”. 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-05/09-01/10

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjedavajući: dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru Odbora za izbor i imenovanja

I

            U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

 • Davorka Pleša dipl.polit., za predsjednika,
 • Antun Fričer, za člana,
 • Marko Marošević, za člana,
 • Darko Grašar, za člana,
 • Gojko Brzica dipl.polit.,    za člana.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”. 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA 

 

KLASA: 021-05/09-01/13

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjedavajući:  dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Izvješće Mandatne komisije o provedenim lokalnim izborima 2009. godine

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O PROVEDNIM LOKALNIM IZBORIMA 2009. g.

            Temeljem članka 50. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 44/05-pročišćeni tekst), Gradsko izborno povjerenstvo grada Pakraca utvrdilo je rezultate izbora temeljem glasova na svim biračkim mjestima, slijedom čega su za članove Gradskog vijeća izabrani:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ  
  1.  IVAN MARIJANOVIĆ, dr.med.  
  2.  DAVORKA PLEŠA, dipl.politog  
  3.  ANTUN FRIĆER  
  4.  MIROSLAV DELAČ  
  5.  MARKO MAROŠEVIĆ  
  6.  ŽELJKA PEJŠA  
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
 
  1.  DRAGAN MARIN, dipl.ing.matematike, SDP  
  2.  MIROSLAV KOLAR, dipl.ing.stroj., HNS  
  3.  JOSIP BARTOLUCI, ing.el., SDP  
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP  
  1.  GOJKO BRZICA  
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS  
  1.  DRAGO MARTER  

Uvažavajući činjenicu da nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i odredbi članka 10. stavak l. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno odredbi stavka 2. navedenog članka Zakona povećava se broj članova Gradskog vijeća Grada Pakraca za tri člana, tako da sada isto broji 14 članova (vijećnika), a izabrani su:

 1. Darko Grašar, Srbin – SDSS
 2. Gligorije Vukasović, Srbin – SDSS
 3. Mira Kukuć, Srpkinja – HNS

Konstatira se da je izabrani vijećnik Socijal demokrtske partije g. Dragan Marin sukladno odredbi članka 7. stavak l. alineja l. Zakona, dopisom od 12. lipnja 2009. godine podnio ostavku na svoj mandat u Gradskom vijeću Grada Pakraca.

Konstatira se da je Socijal demokratska partija Gradski odbor Grada Pakraca, sukladno odredbi članka 8. Zakona, odredila da g. Dragana Marina zamjenjuje g. Zoran Krejči iz Pakraca.

Utvrđuje se da sa današnjim danom, odnosno trenutkom polaganje svečane prisege, počinje teći mandat gradskog vijećnika svim izabranim vijećnicima kao i g. Zoranu Krejčiju koji zamjenjuje g. Dragana Marina.

            Utvrđuje se da je najstariji vijećnik dr. Ivan Marijanović koji će predsjedavati sjednicom Gradskog vijeća do izbora predsjednika.

            Konstatira se da je za gradonačelnika Grada Pakraca izabran mr.sc. Davor Huška dipl.oec., a za zamjenika gradonačelnika prof. Nikola Šimić kandidati Hrvatske demokratske zajednice.

 

Klasa: 013-03/09-01/02

Urbr.: 2162-01/01-09-02

Predsjednik: dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru Mandatne komisije

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o izboru Mandatne komisije

 

I

            U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

 

 • Ivana Marijanović, za predsjednika,
 • Željka Pejša,             za člana,
 • Mira Kukić, za člana.

II

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

 GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

  

KLASA: 021-05/09-01/11

URBROJ: 2162-01/01-09-01

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Predstojnica Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji:Kornelija Rodić dipl.iur., v.r.

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

            Na temelju odredbe članka 23. stavak 2. i članka 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. 66/01, 89/02, 48/05 i 90/05) i članka 20. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 8/01, 1/03, 12/03, 1/04 i 4/04) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 25. sjednici održanoj 01. listopada 2008. godine donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

I

            Prihvaćaju se, kao najpovoljnije, ponude na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljenom 31. srpnja 2008. godine u «Večernjem listu» koji je objavilo i provelo Gradsko vijeće Grada Pakraca i to:

Katastarska općina: Badljevina

 

 1. Jovanka Sabo, Badljevina, Tome Lujanca 50a
 • č.br. 121 površine 44 a 71 m2 za cijenu 4.200,00 kuna,
 1. Josip Jaroš, Badljevina, Tome Lujanca 61
 • č.br. 617 površine 58 a 01 m2 za cijenu 4.030,00 kuna,
 • č.br. 618 površine 5 a 57 m2 za cijenu 110,00 kuna,
 • č.br. 619 površine 3 a 81 m2 za cijenu 270,00 kuna,

ukupno 67 a 39 m2 za cijenu 4.410,00 kuna,

 1. Davor Delač, Badljevina, Vladimira Nazora 24
 • č.br. 666/3 površine 21 a 47 m2 za cijenu 1.800,00 kuna,
 • č.br. 1652/8 površine 33 a 30 m2 za cijenu 2.700,00 kuna,
 • č.br. 1652/9 površine 33 a 30 m2 za cijenu 2.700,00 kuna,
 • č.br. 1657/13 površine 20 a 50 m2 za cijenu 2.000,00 kuna
 • č.br. 1657/14 površine 19 a 24 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,
 • č.br. 1657/15 površine 17 a 98 m2 za cijenu 1.300,00 kuna,
 • č.br. 1657/17 površine 28 a 05 m2 za cijenu 2.000,00 kuna,
 • č.br. 1657/19 površine 16 a 90 m2 za cijenu 1.200,00 kuna,
 • č.br. 1657/20 površine 15 a 47 m2 za cijenu 1.100,00 kuna,
 • č.br. 1658/14 površine 37 a 76 m2 za cijenu 3.100,00 kuna,
 • č.br. 1658/15 površine 39 a 02 m2 za cijenu 3.200,00 kuna,
 • č.br. 1658/17 površine 85 a 96 m2 za cijenu 6.000,00 kuna,
 • č.br. 1658/19 površine 40 a 10 m2 za cijenu 2.800,00 kuna,
 • č.br. 1658/20 površine 41 a 54 m2 za cijenu 2.900,00 kuna,
 • č.br. 1663/2 površine 56 a 11 m2 za cijenu 4.600,00 kuna,
 • č.br. 1663/3 površine 1 ha 15 a 09 m2 za cijenu 9.400,00 kuna,
 • č.br. 1663/19 površine 56 a 04 m2 za cijenu 5.200,00 kuna,
 • č.br. 1663/25 površine 56 a 04 m2 za cijenu 4.600,00 kuna,
 • č.br. 1721/26 površine 29 a 13 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
 • č.br 1724/29 površine 1 ha 72 a 64 m2 za cijenu 14.000,00 kuna,

ukupno 9 ha 35 a 64 m2 za cijenu 74.500,00 kuna,

 1. Drago Drkulec, Badljevina, Tome Lujanca 22
 • č.br. 668 površine 1 ha 13 a 08 m2 za cijenu 7.300,00 kuna,
 • č.br. 669 površine 1 ha 27 a 97 m2 za cijenu 7.450,00 kuna,
 • č.br. 670 površine 1 ha 11 a 50 m2 za cijenu 7.800,00 kuna,

ukupno 3 ha 52 a 55 m2 za cijenu 22.550,00 kuna,

 1. Željko Lujanac, Badljevina, Vladimira Nazora 23
 • č.br. 694 površine 30 a 00 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
 • č.br. 696 površine 68 a 16 m2 za cijenu 4.800,00 kuna,
 • č.br. 718/4 površine 29 a 28 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
 • č.br. 718/6 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 1715/44 površine 48 a 55 m2 za cijenu 4.000,00 kuna,

ukupno 2 ha 33 a 54 m2 za cijenu 18.400,00 kuna,

 1. Nevenka Štampf, Badljevina, Kolodvorska 19
 • č.br. 972/19 površine 20 a 11 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,
 • č.br. 972/34 površine 19 a 10 m2 za cijenu 1.330,00 kuna,
 • č.br. 972/36 površine 5 a 14 m2 za cijenu 360,00 kuna,
 • č.br. 972/43 površine 11 a 33 m2 za cijenu 790,00 kuna,
 • č.br. 972/44 površine 11 a 04 m2 za cijenu 770,00 kuna,
 • č.br. 983/3 površine 1 ha 03 a 15 m2 za cijenu 8.350,00 kuna,

ukupno 1 ha 69 a 87 m2 za cijenu 13.000,00 kuna,

 1. Josip Čapek, Badljevina, Josipa Odobašića 10
 • č.br. 1066 površine 84 a 85 m2 za cijenu 6.900,00 kuna,
 • č.br. 1715/12 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 1715/121 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 1715/123 površine 1 ha 16 a 24 m2 za cijenu 9.500,00 kuna,

ukupno 3 ha 16 a 19 m2 za cijenu 25.800,00 kuna,

 1. Željko Kanižaj, Gornji Sređani 89
 • č.br. 1645/20 površine 56 a 47 m2 za cijenu 5.300,00 kuna,
 1. Branko Lujanac, Badljevina, Vladimira Nazora 80
 • č.br. 1657/9 površine 50 a 35 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,
 • č.br. 1715/36 površine 28 a 95 m2 za cijenu 2.100,00 kuna,
 • č.br. 1715/39 površine 56 a 83 m2 za cijenu 4.600,00 kuna,
 • č.br. 1715/54 površine 1 ha 08 a 48 m2 za cijenu 8.900,00 kuna,
 • č.br. 1715/94 površine 60 a 53 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
 • č.br. 1715/106 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.800,00 kuna,
 • č.br. 1724/3 površine 1 ha 06 a 64 m2 za cijenu 8.800,00 kuna,
 • č.br. 1724/5 površine 96 a 39 m2 za cijenu 7.900,00 kuna,
 • č.br. 1724/6 površine 89 a 20 m2 za cijenu 7.400,00 kuna,
 • č.br. 1724/18 površine 51 a 14 m2 za cijenu 4.200,00 kuna,
 • č.br. 1724/20 površine 60 a 46 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
 • č.br. 1724/21 površine 53 a 27 m2 za cijenu 4.400,00 kuna,
 • č.br. 1724/22 površine 1 ha 10 a 60 m2 za cijenu 9.000,00 kuna,

ukupno 9 ha 30 a 39 m2 za cijenu 75.600,00 kuna,

 1. Željkica Rusan, Gornji Sređani 29
 • č.br. 1715/57 površine 1 ha 15 a 63 m2 za cijenu 8.100,00 kuna,
 • č.br. 1715/58 površine 1 ha 21 a 75 m2 za cijenu 8.500,00 kuna,
 • č.br. 1715/59 površine 49 a 27 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,
 • č.br. 1724/17 površine 28 a 77 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
 • č.br. 1726/1 površine 1 ha 05 a 74 m2 za cijenu 7.500,00 kuna,
 • č.br. 1726/4 površine 83 a 62 m2 za cijenu 6.000,00 kuna,
 • č.br. 1726/6 površine 64 a 02 m2 za cijenu 1.500,00 kuna,
 • č.br. 1726/7 površine 80 a 92 m2 za cijenu 5.700,00 kuna,
 • č.br. 1726/10 površine 33 a 59 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
 • č.br. 1726/11 površine 35 a 39 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,

ukupno 7 ha 18 a 70 m2 za cijenu 48.100,00 kuna,

 1. Branko Kop, Badljevina, Josipa Odobašića 8a
 • č.br. 1721/22 površine 51 a 68 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
 • č.br. 1724/35 površine 51 a 07 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
 • č.br. 1724/36 površine 9 a 21 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
 • č.br. 1724/43 površine 45 a 14 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,

ukupno 1 ha 57 a 10 m2 za cijenu 14.500,00 kuna,

 1. Miroslav Jareš, Badljevina, Kralja Tomislava 22
 • č.br. 1724/10 površine 67 a 01 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 1724/11 površine 1 ha 05 a 92 m2 za cijenu 8.700,00 kuna,
 • č.br. 1724/12 površine 96 a 75 m2 za cijenu 7.950,00 kuna,
 • č.br. 1724/13 površine 79 a 34 m2 za cijenu 6.550,00 kuna,

ukupno 3 ha 49 a 02 m2 za cijenu 27.900,00 kuna,

Katastarska općina: Banovac

 

 1. Damir Colosetti, Veliki Banovac 23
 • č.br. 231/1 površine 1 ha 08 a 37 m2 za cijenu 7.200,00 kuna,
 • č.br. 231/2 površine 75 a 06 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
 • č.br. 233/2 površine 12 a 77 m2 za cijenu 1.050,00 kuna,
 • č.br. 233/4 površine 20 a 43 m2 za cijenu 1.900,00 kuna,
 • č.br. 233/5 površine 23 a 74 m2 za cijenu 1.950,00 kuna,

ukupno 2 ha 40 a 37 m2 za cijenu 17.100,00 kuna,

 1. Renata Marošević, Donja Obrijež 15
 • č.br. 349/1 površine 1 ha 12 a 14 m2 za cijenu 7.011,00 kuna,
 • č.br. 351/2 površine 75 a 10 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
 • č.br. 354/1 površine 66 a 07 m2 za cijenu 4.300,00 kuna,
 • č.br. 354/2 površine 65 a 17 m2 za cijenu 3.900,00 kuna,

ukupno 3 ha 18 a 48 m2 za cijenu 20.111,00 kuna,

Katastarska općina: Batinjani

 1. Marijan Kobetić, Pakrac, Kralja Petra Krešimira IV 15
 • č.br. 248 površine 18 a 81 m2 za cijenu 1.550.00 kuna,
 • č.br. 250 površine 46 a 58 m2 za cijenu 3.290,00 kuna,
 • č.br. 286 površine 4 a 60 m2 za cijenu 320,00 kuna,
 • č.br. 287 površine 11 a 51 m2 za cijenu 800,00 kuna,
 • č.br. 500/1 površine 00 a 14 m2 za cijenu 9,00 kuna,
 • č.br. 501/1 površine 1 ha 43 a 72 m2 za cijenu 11.000,00 kuna,
 • č.br. 581/2 površine 1 ha 21 a 89 m2 za cijenu 9.500,00 kuna,
 • č.br. 584/7 površine 36 a 18 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
 • č.br. 584/10 površine 14 a 31 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
 • č.br. 595 površine 71 a 79 m2 za cijenu 6.900,00 kuna,
 • č.br. 596 površine 51 a 61 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
 • č.br. 598/1 površine 3 ha 58 a 37 m2 za cijenu 10.000,00 kuna,
 • č.br. 627/9 površine 46 a 54 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,

ukupno 9 ha 26 a 05 m2 za cijenu 55.269,00 kuna,

 1. Ernest Sabo, Donja Obrijež 45
 • č.br. 584/1 površine 5 ha 64 a 71 m2 za cijenu 35.000,00 kuna,
 • č.br. 584/2 površine 5 a 79 m2 za cijenu 160,00 kuna,
 • č.br. 584/3 površine 17 a 34 m2 za cijenu 470,00 kuna,
 • č.br. 584/4 površine 3 ha 01 a 22 m2 za cijenu 19.000,00 kuna,
 • č.br. 584/6 površine 2 ha 49 a 79 m2 za cijenu 16.000,00 kuna,
 • č.br. 584/14 površine 5 ha 32 a 88 m2 za cijenu 39.000,00 kuna,
 • č.br. 598/2 površine 5 ha 71 a 33 m2 za cijenu 15.900,00 kuna,

ukupno 22 ha 43 a 06 m2 za cijenu 125.530,00 kuna,

 1. Dalibor Šmit, Pakrac, Ulica Zbora narodne garde 2
 • č.br. 627/5 površine 97 a 51 m2 za cijenu 7.500,00 kuna,
 • č.br. 627/6 površine 67 a 90 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
 • č.br. 755/2 površine 16 a 87 m2 za cijenu 1.300,00 kuna,

ukupno 1 ha 82 a 28 m2 za cijenu 13.700,00 kuna,

 1. Tomislav Frajfogel, Pakrac, Grigora Viteza 2
 • č.br. 676/27 površine 43 a 56 m2 za cijenu 1.300,00 kuna,

Katastarska općina: Budići

 1. Damir Knezović, Japaga, Vlade Sudara 2
 • č.br. 158/1 površine 2 ha 87 a 23 m2 za cijenu 5.600,00 kuna,

Katastarska općina: Donja Obrijež

 

 1. Ernest Sabo, Donja Obrijež 45
 • č.br. 990 površine 21 a 58 m2 za cijenu 1.751,25 kuna,
 • č.br. 991 površine 22 a 34 m2 za cijenu 1.812,75 kuna,
 • č.br. 992 površine 23 a 13 m2 za cijenu 1.876,68 kuna,
 • č.br. 1009 površine 14 a 67 m2 za cijenu 1.192,10 kuna,
 • č.br. 1010 površine 59 a 78 m2 za cijenu 4.842,40 kuna,

ukupno 1 ha 41 a 50 m2 za cijenu 11.475,18 kuna,

 1. Ivan Koller, Kapetanovo Polje 35
 • č.br. 1148/2 površine 28 a 78 m2 za cijenu 2.300,00 kuna,

Katastarska općina: Kapetanovo Polje

 

 1. Renata Demicheli, Pakrac, Matice Hrvatske 8
 • č.br. 223 površine 38 a 23 m2 za cijenu 2.600,00 kuna,
 • č.br. 282 površine 49 a 78 m2 za cijenu 3.000,00 kuna,

ukupno 88 a 01 m2 za cijenu 5.600,00 kuna,

 1. Jakomina Coloseti, Kapetanovo Polje 19
 • č.br. 248 površine 37 a 15 m2 za cijenu 3.007,00 kuna,

Katastarska općina: Kraguj

 

 1. Ante Barišić, Pakrac, Krndija 5
 • č.br. 269/2 površine 27 a 80 m2 za cijenu 1.650,00 kuna,
 • č.br. 269/3 površine 14 a 49 m2 za cijenu 850,00 kuna,
 • č.br. 269/4 površine 14 a 46 m2 za cijenu 850,00 kuna,
 • č.br. 269/5 površine 17 a 26 m2 za cijenu 1.000,63 kuna,
 • č.br. 269/7 površine 14 a 93 m2 za cijenu 910,00 kuna,
 • č.br. 275/5 površine 39 a 06 m2 za cijenu 2.300,00 kuna,
 • č.br. 281/1 površine 1 ha 44 a 48 m2 za cijenu 8.400,00 kuna,
 • č.br. 281/2 površine 1 ha 75 a 48 m2 za cijenu 10.200,00 kuna,
 • č.br. 617 površine 20 a 46 m2 za cijenu 1.240,59 kuna,
 • č.br. 618 površine 3 a 34 m2 za cijenu 99,00 kuna,
 • č.br. 619 površine 17 a 34 m2 za cijenu 1.045,25 kuna,
 • č.br. 620/2 površine 14 a 28 m2 za cijenu 886,38 kuna,
 • č.br. 620/4 površine 11 a 90 m2 za cijenu 710,10 kuna,
 • č.br. 620/5 površine 14 a 39 m2 za cijenu 880,00 kuna,
 • č.br. 621/2 površine 1 a 29 m2 za cijenu 81,56 kuna,
 • č.br. 622/1 površine 1 a 73 m2 za cijenu 160,00 kuna,
 • č.br. 622/2 površine 2 a 48 m2 za cijenu 240,00 kuna,
 • č.br. 622/3 površine 2 a 45 m2 za cijenu 190,00 kuna,
 • č.br. 624 površine 1 ha 82 a 71 m2 za cijenu 10.700,30 kuna,
 • č.br. 625 površine 60 a 01 m2 za cijenu 160,00 kuna,
 • č.br. 626 površine 3 ha 01 a 40 m2 za cijenu 6.999,00 kuna,
 • č.br. 640 površine 2 a 70 m2 za cijenu 200,00 kuna,
 • č.br. 641 površine 21 a 33 m2 za cijenu 1.750,01 kuna,
 • č.br. 644 površine 5 a 25 m2 za cijenu 200,00 kuna,
 • č.br. 645 površine 29 a 49 m2 za cijenu 2.000,00 kuna,
 • č.br. 646 površine 14 a 96 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
 • č.br. 647 površine 60 a 24 m2 za cijenu 1.500,00 kuna,
 • č.br. 648/1 površine 16 a 18 m2 za cijenu 980,20 kuna,
 • č.br. 648/3 površine 8 a 85 m2 za cijenu 510,48 kuna,
 • č.br. 649/6 površine 15 a 32 m2 za cijenu 903,50 kuna,
 • č.br. 650 površine 17 a 88 m2 za cijenu 450,10 kuna,

ukupno 12 ha 19 a 61 m2 za cijenu 59.046,50 kuna,

Katastarska općina: Kusonje

 

 1. Daniel Eraković, Pakrac, A.Hebranga 1
 • č.br. 694/3 površine 37 a 26 m2 za cijenu 3.111,00 kuna,

Katastarska općina: Lipovac

 

 1. Josip Jursik, Prekopakra, Dr. Ante Starčevića 31
 • č.br. 570/2 površine 01 a 44 m2 za cijenu 27,33 kuna,
 • č.br. 571/1 površine 51 a 86 m2 za cijenu 2.861,12 kuna,
 • č.br. 571/3 površine 21 a 29 m2 za cijenu 1.174,57 kuna,
 • č.br. 571/4 površine 13 a 06 m2 za cijenu 247,88 kuna,
 • č.br. 571/5 površine 35 a 82 m2 za cijenu 1.976,19 kuna,
 • č.br. 575/1 površine 08 a 99 m2 za cijenu 170,63 kuna,
 • č.br. 575/2 površine 01 a 73 m2 za cijenu 32,84 kuna,
 • č.br. 576 površine 06 a 69 m2 za cijenu 369,09 kuna,
 • č.br. 579 površine 11 a 37 m2 za cijenu 657,19 kuna,
 • č.br. 580 površine 11 a 62 m2 za cijenu 671,64 kuna,
 • č.br. 581/1 površine 66 a 68 m2 za cijenu 3.678,74 kuna,
 • č.br. 581/2 površine 63 a 30 m2 za cijenu 1.201,43 kuna,
 • č.br. 582/1 površine 01 a 04 m2 za cijenu 19,74 kuna,
 • č.br. 582/2 površine 02 a 70 m2 za cijenu 51,25 kuna,
 • č.br. 590/1 površine 24 a 31 m2 za cijenu 461,40 kuna,
 • č.br. 590/2 površine 15 a 83 m2 za cijenu 300,45 kuna,
 • č.br. 590/3 površine 02 a 88 m2 za cijenu 54,66 kuna,
 • č.br. 591/2 površine 28 a 13 m2 za cijenu 1.551,93 kuna,
 • č.br. 591/3 površine 13 a 81 m2 za cijenu 761,90 kuna,
 • č.br. 591/4 površine 59 a 81 m2 za cijenu 3.299,72 kuna,
 • č.br. 592/1 površine 09 a 67 m2 za cijenu 183,54 kuna,
 • č.br. 592/2 površine 03 a 17 m2 za cijenu 60,17 kuna,
 • č.br. 593/1 površine 11 a 37 m2 za cijenu 215,80 kuna,
 • č.br. 593/2 površine 01 a 44 m2 za cijenu 27,33 kuna,
 • č.br. 598/1 površine 37 a 26 m2 za cijenu 707,19 kuna,
 • č.br. 599 površine 04 a 46 m2 za cijenu 84,65 kuna,
 • č.br. 600/3 površine 17 a 44 m2 za cijenu 962,16 kuna,
 • č.br. 625 površine 39 a 20 m2 za cijenu 744,02 kuna,
 • č.br. 1157/1 površine 35 a 64 m2 za cijenu 811,74 kuna,
 • č.br. 1158/1 površine 03 a 02 m2 za cijenu 166,61 kuna,
 • č.br. 1158/2 površine 77 a 44 m2 za cijenu 4.272,36 kuna,
 • č.br. 1159 površine 01 ha 64 a 98 m2 za cijenu 9.101,95 kuna,
 • č.br. 1160 površine 37 a 98 m2 za cijenu 865,03 kuna,
 • č.br. 1170 površine 67 a 90 m2 za cijenu 1.546,49 kuna,
 • č.br. 1171 površine 73 a 70 m2 za cijenu 4.879,23 kuna,
 • č.br. 1193 površine 94 a 38 m2 za cijenu 5.206,94 kuna,
 • č.br. 1194/1 površine 42 a 91 m2 za cijenu 1.140,20 kuna,
 • č.br. 1194/2 površine 34 a 38 m2 za cijenu 2.276,09 kuna,
 • č.br. 1272/1 površine 56 a 18 m2 za cijenu 1.279,56 kuna,
 • č.br. 1272/2 površine 01 ha 21 a 82 m2 za cijenu 2.774,57 kuna,
 • č.br. 1272/3 površine 73 a 52 m2 za cijenu 1.674,49 kuna,
 • č.br. 1272/4 površine 47 a 30 m2 za cijenu 1.077,30 kuna,
 • č.br. 1273 površine 06 a 87 m2 za cijenu 156,47 kuna,
 • č.br. 1274/1 površine 18 a 99 m2 za cijenu 432,52 kuna,
 • č.br. 1274/2 površine 00 a 68 m2 za cijenu 15,49 kuna,

ukupno 15 ha 24 a 06 m2 za cijenu 60.231,60 kuna,

Katastarska općina: Prekopakra

 

 1. Janko Matijašević, Prekopakra, Stjepana Širca 107
 • č.br. 908/9 površine 06 a 94 m2 za cijenu 350,00 kuna,
 • č.br. 908/11 površine 06 a 94 m2 za cijenu 350,00 kuna,
 • č.br. 908/13 površine 06 a 26 m2 za cijenu 350,00 kuna,

ukupno 20 a 14 m2 za cijenu 1.050,00 kuna,

 1. Dubravka Špančić, Pakrac, J.J. Strossmayera 14
 • č.br. 908/15 površine 05 a 36 m2 za cijenu 142,43 kuna,
 • č.br. 908/24 površine 06 a 26 m2 za cijenu 166,34 kuna,

ukupno 11 a 62 m2 za cijenu 308,77 kuna,

 1. Pero Matijašević, Prekopakra, Stjepana Širca 97
 • č.br. 908/17 površine 04 a 86 m2 za cijenu 258,28 kuna,
 • č.br. 908/19 površine 03 a 49 m2 za cijenu 185,48 kuna,
 • č.br. 908/21 površine 06 a 11 m2 za cijenu 324,70 kuna,

ukupno 14 a 46 m2 za cijenu 768,46 kuna,

Katastarska općina: Prgomelje

 

 1. Mijo Grgić, Lipik, Vukovarska avenija 8/11
 • č.br. 566/1 površine 80 a 31 m2 za cijenu 4.820,00 kuna,
 • č.br. 577/3 površine 24 a 57 m2 za cijenu 1.500,00 kuna,
 • č.br. 600 površine 1 ha 30 a 56 m2 za cijenu 7.410,00 kuna,
 • č.br. 602 površine 46 a 58 m2 za cijenu 2.800,00 kuna,
 • č.br. 614 površine 01 a 58 m2 za cijenu 150,00 kuna,
 • č.br. 617 površine 14 a 71 m2 za cijenu 1.050,00 kuna,
 • č.br. 627 površine 55 a 64 m2 za cijenu 3.420,00 kuna,
 • č.br. 629 površine 53 a 05 m2 za cijenu 3.100,00 kuna,
 • č.br. 631 površine 67 a 40 m2 za cijenu 3.950,00 kuna,
 • č.br. 632 površine 06 a 87 m2 za cijenu 500,00 kuna,
 • č.br. 635 površine 13 a 56 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
 • č.br. 636/2 površine 99 a 81 m2 za cijenu 6.000,00 kuna,

ukupno 5 ha 94 a 64 m2 za cijenu 35.700,00 kuna,

Katastarska općina: Rogulje

 

 1. Krešimir Halas, Bjelajci 17
k.č.br. 15/1 površine 27 a 26 m2 za cijenu 2.105,51 kuna,
k.č.br. 15/3 površine 05 a 39 m2 za cijenu 416,31 kuna,
k.č.br. 15/4 površine 05a 39 m2 za cijenu 416,31 kuna,
k.č.br. 17/1 površine 04 a 78 m2 za cijenu 36369,20 kuna,
k.č.br. 17/2 površine 04 a 82 m2 za cijenu 372,29 kuna,
k.č.br. 18 površine 06 a 15 m2 za cijenu 475,01 kuna,
k.č.br. 19 površine 03 a 42 m2 za cijenu 264,15 kuna,
k.č.br. 21/3 površine 06 a 33 m2 za cijenu 488,92 kuna,
k.č.br. 22/1 površine 06 a 40 m2 za cijenu 494,32 kuna,
k.č.br. 651 površine 76 a 79 m2 za cijenu 4.438,46 kuna,
k.č.br. 652 površine 03 a 09 m2 za cijenu 70,38 kuna,
k.č.br. 794 površine 59 a 46 m2 za cijenu 3.543,52 kuna,
k.č.br. 795 površine 22 a 77 m2 za cijenu 1.507,47 kuna,
k.č.br. 804/1 površine 36 a 11 m2 za cijenu 2.087,16 kuna,
k.č.br. 811 površine 1 ha 12 a 25 m2 za 7.431,40 kuna,
k.č.br. 812 površine 03 a 70 m2 za cijenu 244,95 kuna
k.č.br. 813 površine 1 ha 29 a 55m2 za 5.762,16 kuna,
k.č.br. 815 površine 19 a 78 m2 za cijenu 1.309,52 kuna,
k.č.br. 816/1 površine 13 a 96 m2 za cijenu 924,21 kuna,
k.č.br. 816/2 površine 12 a 62 m2 za cijenu 835,49 kuna,
k.č.br. 820 površine 18 a 63 m2 za cijenu 1.233,38 kuna,
k.č.br. 821 površine 22 a 48 m2 za cijenu 1.488,27 kuna,
k.č.br. 822 površine 58 a 37 m2 za cijenu 3.864,33 kuna,
k.č.br. 823/1 površine 09 a 03 m2 za cijenu 597,82 kuna,
k.č.br. 823/2 površine 1 ha 00 a 09 m2 za 6.626,36 kuna,
k.č.br. 824 površine 56 a 04 m2 za cijenu 3.710,07 kuna,
k.č.br. 825 površine 35 a 00 m2 za cijenu 2.317,14 kuna,
k.č.br. 830/1 površine 09 a 60 m2 za cijenu 218,65 kuna,
k.č.br. 830/2 površine 09 a 57 m2 za cijenu 217,97 kuna,
k.č.br. 830/3 površine 38 a 27 m2 za cijenu 871,64 kuna,
k.č.br. 831 površine 04 a 14 m2 za cijenu 94,29 kuna,
k.č.br. 832 površine 55 a 86 m2 za cijenu 3.228,71 kuna,
k.č.br. 833 površine 07 a 12 m2 za cijenu 411,54 kuna,
k.č.br. 834/1 površine 22 a 34 m2 za cijenu 1.291,25 kuna,
k.č.br. 834/2 površine 11 a 47 m2 za cijenu 261,24 kuna,
k.č.br. 835 površine 26 a 40 m2 za cijenu 601,29 kuna,
k.č.br. 836 površine 04 a 78 m2 za cijenu 108,87 kuna,
k.č.br. 837/2 površine 12 a 05 m2 za cijenu 696,49 kuna,
k.č.br. 843/1 površine 68 a 34 m2 za cijenu 4.524,38 kuna,
k.č.br. 844 površine 12 a 37 m2 za cijenu 281,74 kuna,
k.č.br. 845 površine 11 a 11 m2 za cijenu 253,04 kuna,
k.č.br. 847/1 površine 15 a 90 m2 za cijenu 919,02 kuna,
k.č.br. 847/3 površine 15 a 90 m2 za cijenu 919,02 kuna,
k.č.br. 848/5 površine 22 a 48 m2 za cijenu 1.299,34 kuna,
k.č.br. 853 površine 30 a 14 m2 za cijenu 1.742,09 kuna,
k.č.br. 854/1 površine 28 a 27 m2 za cijenu 1.634,01 kuna,
k.č.br. 854/2 površine 30 a 00 m2 za cijenu 1.734,00 kuna,
k.č.br. 855 površine 04 a 28 m2 za cijenu 97,48 kuna,
k.č.br. 856 površine 10 a 57 m2 za cijenu 699,78 kuna,
k.č.br. 857 površine 34 a 64 m2 za cijenu 788,96 kuna,
k.č.br. 858 površine 12 a 37 m2 za cijenu 281,74 kuna,
k.č.br. 860 površine 11 a 65 m2 za cijenu 771,28 kuna,
k.č.br. 861/2 površine 57 a 55 m2 za cijenu 3.810,04 kuna,
k.č.br. 861/4 površine 44 a 60 m2 za cijenu 2.952,70 kuna,
k.č.br. 861/6 površine 09 a 71 m2 za cijenu 221,15 kuna,
k.č.br. 861/7 površine 19 a 78 m2 za cijenu 450,51 kuna,
k.č.br. 861/8 površine 09 a 71 m2 za cijenu 221,15 kuna,
k.č.br. 863 površine 35 a 25 m2 za cijenu 802,85 kuna,
k.č.br. 864 površine 03 a 78 m2 za cijenu 86,09 kuna,
k.č.br. 865 površine 30 a 43 m2 za cijenu 1.758,85 kuna,
k.č.br. 866 površine 01 a 83 m2 za cijenu 105,77 kuna,
k.č.br. 867 površine 21 00 m2 a za cijenu 478,30 kuna,
k.č.br. 868 površine 13 a 85 m2 za cijenu 800,53 kuna,
k.č.br. 869 površine 30 a 50 m2 za cijenu 1.762,90 kuna,
k.č.br. 873/1 površine 75 a 67 m2 za cijenu 4.373,73 kuna,
k.č.br. 873/2 površine 35 a 00 m2 za cijenu 2.023,00 kuna,
k.č.br. 873/5 površine 21 a 58 m2 za cijenu 1.247,32 kuna,
k.č.br. 873/6 površine 21 a 29 m2 za cijenu 1.230,56 kuna,
k.č.br. 875 površine 28 a 13 m2 za cijenu 1.625,91 kuna,
k.č.br. 877 površine 40 a 64 m2 za cijenu 2.348,99 kuna,
k.č.br. 878/1 površine 65 a 10 m2 za cijenu 3.762,78 kuna,
k.č.br. 879/1 površine 03 a 92 m2 za cijenu 226,58 kuna,
k.č.br. 880 površine 1 ha 23 a 76 m2 za 7.709,76 kuna,
k.č.br. 881/1 površine 23 a 92 m2 za cijenu 1.583,60 kuna,
k.č.br. 881/2 površine 22 a 41 m2 za cijenu 1.483,63 kuna,
k.č.br. 882 površine 71 a 68 m2 za cijenu 4.745,50 kuna,
k.č.br. 892 površine 10 a 57 m2 za cijenu 240,74 kuna,
k.č.br. 895/4 površine 12 a 62 m2 za cijenu 729,44 kuna,
k.č.br. 895/6 površine 27 a 87 m2 za cijenu 1.610,89 kuna,
k.č.br. 896 površine 56 a 50 m2 za cijenu 3.265,70 kuna,
k.č.br. 897/2 površine 68 a 66 m2 za cijenu 4.545,57 kuna,
k.č.br. 898/1 površine 28 a 70 m2 za cijenu 1.658,86 kuna,
k.č.br. 898/2 površine 26 a 11 m2 za cijenu 1.509,16 kuna,
k.č.br. 900 površine 08 a 06 m2 za cijenu 465,87 kuna,
k.č.br. 904 površine 21 a 15 m2 za cijenu 1.222,47 kuna,
k.č.br. 911/3 površine 22 a 55 m2 za cijenu 1.303,39 kuna,
k.č.br. 912/1 površine 97 a 97 m2 za cijenu 6.486,01 kuna,
k.č.br. 917 površine 60 a 53 m2 za cijenu 4.007,33 kuna,
k.č.br. 918 površine 02 a 91 m2 za cijenu 192,65 kuna,
k.č.br. 919 površine 15 a 93 m2 za cijenu 362,82 kuna,
k.č.br. 922/2 površine 01 a 29 m2 za cijenu 29,38 kuna,
k.č.br. 923/2 površine 32 a 01 m2 za cijenu 1.850,18 kuna,
k.č.br. 923/7 površine 36 a 33 m2 za cijenu 2.405,19 kuna,
k.č.br. 923/8 površine 29 a 28 m2 za cijenu 1.938,45 kuna,
k.č.br. 923/9 površine 20 a 43 m2 za cijenu 1.352,55 kuna,
k.č.br. 923/10 površine 18 a 52 m2 za cijenu 1.226,10 kuna,
k.č.br. 923/11 površine 39 a 74 m2 za cijenu 2.630,95 kuna,
k.č.br. 924/1 površine 03 a 88 m2 za cijenu 256,87 kuna,
k.č.br. 925 površine 03 a 88m2 za cijenu 223,77 kuna,
k.č.br. 926 površine 02 a 16 m2 za cijenu 143,00 kuna,
k.č.br. 927/2 površine 36 a 65 m2 za cijenu 2.426,38 kuna,
k.č.br. 929 površine 04 a 06 m2 za cijenu 268,79 kuna,
k.č.br. 930 površine 05 a 00 m2 za cijenu 331,02 kuna,
k.č.br. 931 površine 02 a 16 m2 za cijenu 143,00 kuna,
k.č.br. 932/1 površine 21 a 83 m2 za cijenu 1.445,23 kuna,
k.č.br. 932/2 površine 23 a 41 m2 za cijenu 1.549,84 kuna,
k.č.br. 932/3 površine 55 a 28 m2 za cijenu 3.659,76 kuna,
k.č.br. 933 površine 41 a 90 m2 za cijenu 2.421,82 kuna,
k.č.br. 934 površine 10 a 14 m2 za cijenu 230,95 kuna,
k.č.br. 935/1 površine 77 a 40 m2 za cijenu 5.124,19 kuna,
k.č.br. 935/4 površine 56 a 32 m2 za cijenu 3.728,61 kuna,
k.č.br. 936 površine 58 a 27 m2 za cijenu 3.857,71 kuna,
k.č.br. 937 površine 33 a 16 m2 za cijenu 2.195,32 kuna,
k.č.br. 938 površine 19 a 21 m2 za cijenu 1.271,78 kuna,
k.č.br. 939 površine 41 a 72 m2 za cijenu 2.762,03 kuna,
k.č.br. 940/3 površine 17 a 73 m2 za cijenu 1.173,80 kuna,
k.č.br. 942 površine 04 a 46 m2 za cijenu 295,27 kuna,
k.č.br. 943 površine 35 a 07 m2 za cijenu 2.321,77 kuna,
k.č.br. 946/7 površine 91 a 14 m2 za cijenu 6.033,83 kuna,
k.č.br. 947/2 površine 15 a 50 m2 za cijenu 1.026,16 kuna,
k.č.br. 947/3 površine 15 a 50 m2 za cijenu 1.026,16 kuna,
k.č.br. 947/4 površine 30 a 97 m2 za cijenu 2.050,34 kuna,
k.č.br. 948/2 površine 56 a 58 m2 za cijenu 3.745,82 kuna,
k.č.br. 951/2 površine 31 a 51 m2 za cijenu 2.086,09 kuna,
k.č.br. 951/4 površine 15 a 75 m2 za cijenu 1.042,71 kuna,
k.č.br. 951/5 površine 31 a 47 m2 za cijenu 2.083,44 kuna,
k.č.br. 951/6 površine 31 a 51 m2 za cijenu 2.086,09 kuna,
k.č.br. 951/7 površine 15 a 75 m2 za cijenu 1.042,71 kuna,
k.č.br. 953/4 površine 21 a 36 m2 za cijenu 1.414,12 kuna,
k.č.br. 955 površine 44 a 06 m2 za cijenu 2.916,95 kuna,
k.č.br. 956 površine 43 a 92 m2 za cijenu 2.907,68 kuna,
k.č.br. 957 površine 01 a 87 m2 za cijenu 123,80 kuna,
k.č.br. 958 površine 12 a 91 m2 za cijenu 854,69 kuna,
k.č.br. 959 površine 02 a 41 m2 za cijenu 159,55 kuna,
k.č.br. 961/4 površine 37 a 62 m2 za cijenu 2.490,59 kuna,
k.č.br. 964/4 površine 65 a 46 m2 za cijenu 4.333,71 kuna,
k.č.br. 964/5 površine 70 a 06 m2 za cijenu 4.638,25 kuna,
k.č.br. 965 površine 05 a 11 m2 za cijenu 338,30 kuna,
k.č.br. 966/1 površine 25 a 97 m2 za cijenu 1.719,32 kuna,
k.č.br. 966/2 površine 35 a 25 m2 za cijenu 2.333,69 kuna,
k.č.br. 967/1 površine 13 a 02 m2 za cijenu 861,98 kuna,
k.č.br. 968/1 površine 24 a 78 m2 za cijenu 1.640,54 kuna,
k.č.br. 970 površine 02 a 52 m2 za cijenu 166,83 kuna,
k.č.br. 971/1 površine 29 a 96 m2 za cijenu 1.983,47 kuna,
k.č.br. 971/2 površine 24 a 53 m2 za cijenu 1.623,98 kuna,
k.č.br. 971/3 površine 23 a 99 m2 za cijenu 1.588,23 kuna,
k.č.br. 975/2 površine 63 a 95 m2 za cijenu 4.233,75 kuna,
k.č.br. 977/2 površine 18 a 63 m2 za cijenu 1.233,38 kuna,
k.č.br. 977/3 površine 29 a 64 m2 za cijenu 1.962,29 kuna,
k.č.br. 977/4 površine 12 a 12 m2 za cijenu 802,39 kuna,
k.č.br. 977/5 površine 12 a 08 m2 za cijenu 799,74 kuna,
k.č.br. 979 površine 03 a 74 m2 za cijenu 247,60 kuna,
k.č.br. 981/3 površine 16 a 54 m2 za cijenu 1.095,01 kuna,
k.č.br. 981/4 površine 52 a 62 m2 za cijenu 3.483,65 kuna,
k.č.br. 981/5 površine 60 a 68 m2 za cijenu 4.017,26 kuna,
k.č.br. 982/2 površine 34 a 28 m2 za cijenu 2.269,47 kuna,
k.č.br. 983 površine 02 a 63 m2 za cijenu 174,12 kuna,
k.č.br. 985/2 površine 50 a 71 m2 za cijenu 1.154,97 kuna,
k.č.br. 987/1 površine 43 a 63 m2 za cijenu 993,72 kuna,
k.č.br. 987/2 površine 02 a 05 m2 za cijenu 46,69 kuna,
k.č.br. 988/3 površine 10 a 14 m2 za cijenu 230,95 kuna,
k.č.br. 988/5 površine 20 a 61 m2 za cijenu 469,41 kuna,
k.č.br. 989 površine 11 a 15 m2 za cijenu 253,95 kuna,
k.č.br. 990/1 površine 21 a 58 m2 za cijenu 491,51 kuna,
k.č.br. 991/1 površine 14 a 89 m2 za cijenu 339,13 kuna,
k.č.br. 993/1 površine 10 a 97 m2 za cijenu 249,85 kuna,
k.č.br. 997 površine 38 a 09 m2 za cijenu 2.521,71 kuna,
k.č.br. 998 površine 05 a 39 m2 za cijenu 356,84 kuna,
k.č.br. 999/2 površine 18 a 49 m2 za cijenu 1.224,11 kuna,
k.č.br. 1007 površine 04 a 24 m2 za cijenu 245,07 kuna,
k.č.br. 1008 površine 11 a 62 m2 za cijenu 671,64 kuna,
k.č.br. 1009/1 površine 67 a 26 m2 za cijenu 1.531,91 kuna,
k.č.br. 1009/2 površine 27 a 73 m2 za cijenu 631,58 kuna,
k.č.br. 1009/3 površine 14 a 39 m2 za cijenu 327,75 kuna,
k.č.br. 1009/4 površine 14 a 39 m2 za cijenu 327,75 kuna,
k.č.br. 1025 površine 04 a 03 m2 za cijenu 91,79 kuna,
k.č.br. 1026 površine 06 a 33 m2 za cijenu 144,17 kuna,
k.č.br. 1027 površine 41 a 72 m2 za cijenu 950,21 kuna,
k.č.br. 1028 površine 16 a 29 m2 za cijenu 1.078,46 kuna,
k.č.br. 1029 površine 02 a 88 m2 za cijenu 190,67 kuna,
k.č.br. 1030 površine 36 a 65 m2 za cijenu 2.426,38 kuna,
k.č.br. 1031 površine 3 ha 22 a 12 m2 za 7.336,61 kuna,
k.č.br. 1032 površine 07 a 12 m2 za cijenu 162,17 kuna,
k.č.br. 1035 površine 31 a 87 m2 za cijenu 725,87 kuna,
k.č.br. 1036 površine 02 a 05 m2 za cijenu 46,69 kuna,
k.č.br. 1037/2 površine 10 a 93 m2 za cijenu 248,94 kuna,
k.č.br. 1039/3 površine 08 a 63 m2 za cijenu 196,56 kuna,
k.č.br. 1040/1 površine 07 a 91 m2 za cijenu 180,16 kuna,
k.č.br. 1041/1 površine 23 a 38 m2 za cijenu 532,50 kuna,
k.č.br. 1042 površine 33 a 16 m2 za cijenu 755,25 kuna,
k.č.br. 1043 površine 16 a 29 m2 za cijenu 371,02 kuna,
k.č.br. 1044 površine 11 a 08 m2 za cijenu 252,36 kuna,
k.č.br. 1045 površine 03 a 81 m2 za cijenu 86,78 kuna,
k.č.br. 1056/1 površine 49 a 74 m2 za cijenu 1.133,43 kuna,

ukupno 55 ha 22 a 00 m2 za cijenu 301.635,00 kuna,

Katastarska općina: Šumetlica

 

 1. Dragan Stupar, Gornja Šumetlica 62
 • č.br. 902/1 površine 43 a 41 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
 • č.br. 936/7 površine 1 ha 16 a 82 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,

ukupno 1 ha 60 a 23 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,

Katastarska općina: Toranj

 

 1. Marijan Kobetić, Pakrac, Kralja Petra Krešimira IV 15
 • č.br. 388/1 površine 2 ha 30 a 19 m2 za cijenu 16.000,00 kuna,
 • č.br. 750 površine 14 a 28 m2 za cijenu 1.200,00 kuna,
 • č.br. 751 površine 27 a 55 m2 za cijenu 2.200,00 kuna,
 • č.br. 752 površine 09 a 60 m2 za cijenu 690,00 kuna,
 • č.br. 753 površine 07 a 08 m2 za cijenu 550,00 kuna,
 • č.br. 829 površine 29 a 53 m2 za cijenu 2.200,00 kuna,
 • č.br. 830 površine 15 a 50 m2 za cijenu 1.100,00 kuna,
 • č.br. 831/1 površine 58 a 55 m2 za cijenu 4.100,00 kuna,
 • č.br. 831/2 površine 53 a 41 m2 za cijenu 3.800,00 kuna,
 • č.br. 926/2 površine 80 a 57 m2 za cijenu 6.100,00 kuna,
 • č.br. 997/1 površine 65 a 82 m2 za cijenu 3.900,00 kuna,
 • č.br. 998/1 površine 61 a 18 m2 za cijenu 3.600,00 kuna,
 • č.br. 1235 površine 18 a 48 m2 za cijenu 1.300,00 kuna,

ukupno 6 ha 71 a 74 m2 za cijenu 46.740,00 kuna,

 1. Dalibor Šmit, Pakrac, Ulica Zbora narodne garde 2
 • č.br. 497 površine 1 ha 04 a 77 m2 za cijenu 7.500,00 kuna,
 • č.br. 567/1 površine 41 a 04 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,
 • č.br. 567/2 površine 47 a 73 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,
 • č.br. 570 površine 56 a 93 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 571 površine 66 a 18 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 712 površine 1 ha 86 a 81m2 za cijenu 14.800,00 kuna,
 • č.br. 713 površine 87 a 87 m2 za cijenu 7.900,00 kuna,
 • č.br. 715 površine 61 a 08 m2 za cijenu 4.500,00 kuna,
 • č.br. 716/1 površine 70 a 71 m2 za cijenu 5.900,00 kuna,
 • č.br. 716/2 površine 70 a 71 m2 za cijenu 5.800,00 kuna,
 • č.br. 722 površine 37 a 33 m2 za cijenu 2.800,00 kuna,
 • č.br. 723 površine 24 a 74 m2 za cijenu 1.700,00 kuna,
 • č.br. 724 površine 68 a 05 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
 • č.br. 725 površine 31 a 90 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
 • č.br. 726 površine 33 a 77 m2 za cijenu 2.000,00 kuna,
 • č.br. 727 površine 59 a 38 m2 za cijenu 5.200,00 kuna,
 • č.br. 728/1 površine 17 a 98 m2 za cijenu 1.600,00 kuna,
 • č.br. 728/2 površine 63 a 55 m2 za cijenu 5.500,00 kuna,
 • č.br. 729 površine 63 a 62 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 730/1 površine 36 a 65 m2 za cijenu 2.700,00 kuna,
 • č.br. 731 površine 50 a 53 m2 za cijenu 3.700,00 kuna,
 • č.br. 733/1 površine 34 a 28 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
 • č.br. 734 površine 62 a 00 m2 za cijenu 4.300,00 kuna,
 • č.br. 735/2 površine 78 a 34 m2 za cijenu 5.600,00 kuna,
 • č.br. 736 površine 62 a 69 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 737 površine 67 a 04 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 738 površine 58 a 98 m2 za cijenu 4.300,00 kuna,
 • č.br. 740 površine 30 a 07 m2 za cijenu 1.999,00 kuna,
 • č.br. 742 površine 56 a 36 m2 za cijenu 3.299,00 kuna,
 • č.br. 743/1 površine 65 a 96 m2 za cijenu 3.900,00 kuna,
 • č.br. 743/2 površine 65 a 96 m2 za cijenu 3.900,00 kuna,
 • č.br. 754/1 površine 75 a 35 m2 za cijenu 5.300,00 kuna,
 • č.br. 761/1 površine 57 a 55m2 za cijenu 4.000,00 kuna,
 • č.br. 771/1 površine 36 a 07 m2 za cijenu 2.700,00 kuna,
 • č.br. 772 površine 31 a 18 m2 za cijenu 2.300,00 kuna,
 • č.br. 780/1 površine 44 a 31 m2 za cijenu 3.588,00 kuna,
 • č.br. 782 površine 83 a 73 m2 za cijenu 7.000,00 kuna,
 • č.br. 783 površine 86 a 61 m2 za cijenu 6.300,00 kuna,
 • č.br. 784 površine 88 a 91 m2 za cijenu 6.400,00 kuna,
 • č.br. 785 površine 69 a 06 m2 za cijenu 4.800,00 kuna,
 • č.br. 787 površine 1 ha 15 a 52 m2 za cijenu 8.100,00 kuna,
 • č.br. 788/2 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.000,00 kuna,
 • č.br. 800 površine 1 ha 27 a 40 m2 za cijenu 8.700,00 kuna,
 • č.br. 801 površine 93 a 70 m2 za cijenu 6.300,00 kuna,
 • č.br. 802 površine 84 a 11 m2 za cijenu 5.500,00 kuna,
 • č.br. 803 površine 76 a 04 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
 • č.br. 805 površine 78 a 44 m2 za cijenu 5.200,00 kuna,
 • č.br. 806 površine 62 a 87 m2 za cijenu 3.700,00 kuna,
 • č.br. 807/2 površine 47 a 08 m2 za cijenu 3.000,00 kuna,
 • č.br. 811 površine 63 a 26 m2 za cijenu 4.100,00 kuna,
 • č.br. 814/2 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.000,00 kuna,
 • č.br. 815/1 površine 1 ha 23 a 37 m2 za cijenu 8.100,00 kuna,
 • č.br. 815/2 površine 1 ha 21 a 46 m2 za cijenu 8.000,00 kuna,
 • č.br. 815/4 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.000,00 kuna,
 • č.br. 815/5 površine 86 a 32 m2 za cijenu 6.000,00 kuna,
 • č.br. 816/2 površine 01 a 40 m2 za cijenu 82,00 kuna,
 • č.br. 817 površine 52 a 01 m2 za cijenu 3.700,00 kuna,
 • č.br. 819/1 površine 12 a 05 m2 za cijenu 890,00 kuna,
 • č.br. 820/1 površine 19 a 10 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,
 • č.br. 822 površine 95 a 60 m2 za cijenu 6.700,00 kuna,
 • č.br. 1160 površine 54 a 25 m2 za cijenu 4.400,00 kuna,

ukupno 39 ha 22 a 41 m2 za cijenu 282.358,00 kuna,

 1. Damir Filkas, Toranj 43
 • č.br. 102 površine 09 a 89 m2 za cijenu 920,00 kuna,
 1. Ernest Sabo, Donja Obrijež 45
 • č.br. 1216 površine 24 a 28 m2 za cijenu 1.700,00 kuna,
 • č.br. 1219 površine 80 a 06 m2 za cijenu 6.300,00 kuna,
 • č.br. 1220 površine 14 a 39 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
 • č.br. 1221 površine 90 a 13 m2 za cijenu 7.000,00 kuna,
 • č.br. 1231/1 površine 59 a 78 m2 za cijenu 4.200,00 kuna,
 • č.br. 1231/2 površine 06 a 62 m2 za cijenu 500,00 kuna,
 • č.br. 1234 površine 19 a 93 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,

ukupno 2 ha 95 a 19 m2 za cijenu 22.100,49 kuna.

sveukupno u natječaju 228 ha 71 a 29 m2 za cijenu  1.412.722,61 kuna.

II

            Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Pakraca i izabrani ponuditelji sklopit će ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, nakon dane suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

IV

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:945-01/07-01/23

URBROJ:2162-03/03-08-171

Predsjednik Gradskog vijeća: Nikola Šimić, prof., v.r.

U Pakracu, 01. listopada 2008. godine

Izmjene i dopune Statuta Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj u područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/06-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 28. sjednici održanoj dana 1. travnja 2009. godine donijelo je

IZMJENE   I   DOPUNE

STATUTA   GRADA   PAKRACA

Članak 1.

            Članak 21. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 1/04, 4/04, 2/05, 7/05 i 1/06-pročišćeni tekst ) mijenja se i glasi:

            «Gradsko vijeće ima 11 članova, odnosno vijećnika.

            Sukladno odredbi članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina («Narodne novine» br. 155/02) utvrđuje se da u Gradskom vijeću Grada Pakraca srpska nacionalna manjina ostvaruje pravo na tri predstavnika.

Sukladno odredbi članka 21. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina utvrđuje se da talijanska nacionalna manjina ostvaruje pravo na jednog predstavnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca». 

 

Članak 2.

            Ove izmjene i dopune Statuta Grada Pakraca stupaju na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-03/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Nikola Šimić prof., v.r.

U Pakracu, 1. travnja 2009. godine

Odluka o besteretnom prijenosu nekretnine

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/06-pročišćeni tekst) i članka 26. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Pakraca (“Službeni glasnik općine Pakraca” br. 5/96), te sukladno odredbi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 28. sjednici održanoj dana 1. travnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o besteretnom prijenosu nekretnine  

I

Republici Hrvatskoj, Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, ustupa se u trajno vlasništvo zemljište označeno kao  č.k.br. 2317/1, kuća, površine 67 čhv i č.k.br. 2317/2, dvorište, površine 210 čhv, obje upisane u z.k.ul.br. 2667, u k.o. Pakrac, a u svrhu provođenja programa stambenog zbrinjavanja na području Grada Pakraca. Opisane nekretnine su u vlasništvu Grada Pakraca.

            Nekretnine iz prethodnog stavka ustupaju se bez naknade.

II

            U svrhu provođenja točke l. ove Odluke ovlašten je gradonačelnik Grada Pakraca poduzeti sve potrebne radnje te potpisati neophodne akte, a Tajništvo Grada Pakraca obaviti stručne i administrativne poslove.

III

            Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA 

 

KLASA: 943-01/09-01/06

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjednik: Nikola Šimić prof., v.r.

U Pakracu, 1. travnja 2009. godine