>

Blogs

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju članka 5. st. 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br.105/04), članka 1. Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti organizacije i naplate parkiranja na temelju koncesije u Gradu Pakracu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/2006) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/06 – pročišćeni tekst) […]