Odluka o izboru članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 2. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj sedmoj sjednici održanoj 8. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O IZBORU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA

I.

U Gradski savjet mladih Grada Pakraca izabrani su:

  1. Kristina Grgić, zamjenica Stefani Čenan,
  2. Antonio Ivanović,  zamjenik Leonardo Luksetić,
  3. Vilim Svjetličić, zamjenik Karlo Rek,
  4. Kristina Špelić, zamjenik Patrik Sabo,
  5. Ivan Švasta, zamjenik Grgur Špančić.

II.

Mandat izabranim članovima i zamjenicima članova traje tri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/17-01/01

URBROJ: 2162-04/05-18-05

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.