>

Blogs

Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/2015) i članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 37/16 i 47/16), gradonačelnica Grada Pakraca donosi ODLUKU O OSNIVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA […]

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA PAKRACA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i […]