Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/2015) i članka 6. stavak 1. Pravilnika...

Pročitaj više

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi...

Pročitaj više