>

Blogs

Odluka o prestanku obavljanja dužnosti obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Temeljem članka 90.c. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 91.st.1. i čl. 116. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16) a sukladno čl. 92.st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i objavljenim Konačnim rezultatima izbora za […]

Odluka o stupanju na dužnost gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca te zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Temeljem članka 90., 90.a i 90.c. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) članka 91.st.1., 115. i 116. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16), a sukladno objavljenim Konačnim rezultatima izbora za gradonačelnika Grada Pakraca i Konačnim rezultatima izbora […]