Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca, održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi   ODLUKU  O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA   I. OPĆE ODREDBE   Članak 1. Ovom odlukom utvrđuju se lokalni porezi koji pripadaju Gradu...

Pročitaj više