>

Blogs

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje društvenim domom u Velikom Banovcu

Na temelju odredbi članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) te članka 51. Statuta Grada Pakraca […]

Odluka o izmjeni obveze naplate parkiranja i zone naplate parkiranja

Gradonačelnik Grada Pakraca na temelju odredbe članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca,“ br. 4/09 i 1/13) i članka 3. Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.2A/12), donosi ODLUKU o izmjeni obveze naplate parkiranja i zone naplate parkiranja Članak 1. U parkiralištima 1. zone prema […]