Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnom vodnom građevinom

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 258. stavak 2. Zakona o vodama („Narodne novine” 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13 i 6/13), gradonačelnik Grada Pakraca dana 1. prosinca 2014. godine donosi O D L U K U o prijenosu prava vlasništva nad komunalnom vodnom građevinom Članak 1. Grad Pakrac prenosi komunalnu vodnu građevinu – kanalizacija u Bolničkoj ulici; u svom vlasništvu...

Pročitaj više