>

Blogs

Odluka o korištenju službenih mobitela

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), dana 14. lipnja 2013.g. gradonačelnik Grada Pakraca donosi ODLUKU O KORIŠTENJU SLUŽBENIH MOBITELA Članak 1. Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način korištenja službenih mobitela Grada Pakraca. Članak […]