Statut Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Pakraca

Na temelju članka 3,14. i 15 Ustava Republike Hrvatske te III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina («Narodne novine «155/2002), i na temelju članka 11. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj: 88/01,11/02) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pakraca, na sjednici održanoj 15. 09. 2012. godine, donijelo je   S T A T U T VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PAKRACA OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje...

Pročitaj više