Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 18. sjednici, održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A K   Usvaja se  Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine u dostavljenom tekstu. Izvješće...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 18. sjednici, održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo slijedeći Z A K L J U Č A K   Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine u dostavljenom tekstu. Polugodišnji...

Pročitaj više

Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju članka 22.  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 18. sjednici, održanoj 4. rujna 2012, donijelo je ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI  I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Odlukom utvrđuju prava socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), osigurava Grad Pakrac te uvjeti i način...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost „Poduzetničkog centra Pakrac“ d.o.o. Pakrac, na 18. sjednici održanoj dana 4. rujna 2012. godine donosi ODLUKU O IZJMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U HOTELU „PAKRAC“ PAKRAC   Članak 1. U...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“  br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA Članak 1. U Odluci o raspolaganju nekretninama...

Pročitaj više

Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 8. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09) i članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/07) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj dana 4. rujna 2012. godine, donosi ODLUKU O JAVNOM POZIVU ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA...

Pročitaj više

Odluka o istupanju Grada Pakraca iz članstva u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" broj 04/09) i članka 11. Statuta Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. godine donosi ODLUKU O ISTUPANJU GRADA PAKRACA IZ ČLANSTVA U UDRUZI GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ   Članak...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2011. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo slijedeći Z A K L J U Č A K   Usvaja se Izvješće o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka je njegov...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju izvještaja o radu Muzeja grada Pakraca za 2011. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo slijedeći Z A K L J U Č A K   Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Muzeja Grada Pakraca za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka...

Pročitaj više