>

Blogs

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“NN“, broj 76/07,  38/09, 55/10 i 90/11) članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09)  Gradonačelnik Grada Pakraca dana 16. travnja  2012. godine, donosi ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga  Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca   I. Utvrđuje se […]