Konačni rezultati za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 26. Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora, a u svezi s člankom 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» 44/05-pročišćeni tekst), Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za mjesnu samoupravu Grada Pakraca, na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima, utvrđuje i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORANA PODRUČJU GRADA PAKRACA

1. MO BADLJEVINA
Od ukupno 747 birača upisanih u popise birača glasovalo je 379 birača, odnosno 50,73 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 369, odnosno 97,36 %, dok je nevažećih bilo 10 listića odnosno 2,64 %.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Marijan Čapek, 233 glasova ili 63,14 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Josip Novak 136 glasova ili 36,86 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Marijan Čapek
2. Miroslav Delač
3. Darko Samovojska
4. Vladimir Lefelman
5. Milan Ivandić.
Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP
izabrano je 2 kandidata, i to:
1. Josip Novak
2. Stjepan Zlatko Kanjuh

2. MO DONJA OBRIJEŽ:
Od ukupno 226 birača upisanih u popise birača glasovalo je 140 birača, odnosno 61,94 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 129, odnosno 92,14 %, dok je nevažećih bilo 11, odnosno 7,86%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Predrag Sandrini 129 glasova ili 100 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Predrag Sandrini
2. Josip Savi
3. Petar Ivanović
4. Ernest Sabo
5. Darko Jozipović

3. MO GORNJA ŠUMETLICA:
Od ukupno 97 birača upisanih u popise birača glasovalo je 43 birača, odnosno 44,32 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 40, odnosno 93,02 %, dok je nevažećih bilo 3, odnosno 6,98%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: Ignjatija Skorupan, 9 glasova ili 22,50 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Zlatibor Mandić 31 glasova ili 77,50 %

Sa liste SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE – SDSS izabran je 1 kandidat, i to:
1. Ignjatija Skorupan,

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKAE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 4 kandidata, i to:
1. Zlatibor Mandić
2. Damir Stupar
3. Slađana Sekulić
4. Stevan Sekulić

4. MO KRAGUJ:
Od ukupno 131 birača upisanih u popise birača glasovalo je 42 birača, odnosno 32,06 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 42, odnosno 100 %, dok nevažećih nije bilo.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: Željko Kenje, 42 glasa ili 100,00 %

Sa liste SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE – SDSS izabrano je 5 kandidat, i to:
1. Željko Kenje
2. Đorđe Kojadinović
3. Nenad Kojadinović
4. Mladen Sudar
5. Stevo Sudar

5. MO KUSONJE:
Od ukupno 680 birača upisanih u popise birača glasovalo je 164 birača, odnosno 24,11 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 160, odnosno 97,56 %, dok je nevažećih bilo 4, odnosno 2,44%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: Mira Kukić, 55 glasova ili 34,37% %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Veljko Mandić 105 glasova ili 65,63 %

Sa liste HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS izabrano je 2 kandidata, i to:
1. Mira Kukić
2. Milan Kozlović

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKAE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Veljko Mandić
2. Anto Marković
3. Veljko Bosanac dipl.ing.
4. Nikola Dreković
5. Boško Erceg

6. MO BATINJANI I MALI BANOVAC:
Od ukupno 139 birača upisanih u popise birača glasovalo je 40 birača, odnosno 28,77 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 37, odnosno 92,50 %, dok je nevažećih bio 3 listića, odnosno 7,50%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA MJESNOG ODBORA BATINJANI I MALI BANOVAC
Nositelj liste: Slavko Matijašević, 37 glasova ili 100,00 %

Sa NEZAVISNE LISTE MJESNOG ODBORA BATINJANI I MALI BANOVAC izabrano je 5 kandidata, i to:

1. Slavko Matijašević
2. Ivica Pavičić
3. Dubravko Hruška
4. Gordana Hrgar
5. Stjepan Brisinello

7. MO NOVI MAJUR
Od ukupno 83 birača upisanih u popise birača glasovalo je 68 birača, odnosno 81,92 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 66, odnosno 97,05 %, dok je nevažećih bilo 2, odnosno 2,95%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Nikola Sambol, 34 glasa ili 51,51 %

2. NEZAVISNA LISTA MJESNOG ODBORA NOVI MAJUR 32 glasa ili 48,49 %
Nositelj liste: Zdravko Družinec.

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 3 kandidata, i to:
1. Nikola Sambol
2. Antonio Domšić
3. Ivana Špelić

Sa liste NEZAVISNE LISTE MJESNOG ODBORA NOVI MAJUR izabrano je 2 kandidata, i to:
1. Zdravko Družinec
2. Zlata Bičanić

8. MO OMANOVAC:
Od ukupno 162 birača upisanih u popise birača glasovalo je 72 birača, odnosno 44,44 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 61, odnosno 84,72 %, dok je nevažećih bilo 11, odnosno 15,28%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste:Damir Đukanović 61 glasova ili 100 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Damir Đukanović
2. Vlado Certić
3. Miodrag Ajman
4. Marijan Certić
5. Dea – Dolores Rukavina

9. MO PLOŠTINE:
Od ukupno 176 birača upisanih u popise birača glasovalo je 76 birača, odnosno 43,18 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 43, odnosno 56,57 %, dok je nevažećih bilo 33 listića, odnosno 43,43%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA MJESNOG ODBORA PLOŠTINE
Nositelj liste: Antun Bruneta, 43 glasova ili 100,00 %

Sa NEZAVISNE LISTE MJESNOG ODBORA PLOŠTINE izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Antun Bruneta
2. Antun Ježabek
3. Stjepan Arland
4. Ivo Feltrin
5. Ivan Arland

10. MO PREKOPAKRA:
Od ukupno 1066 birača upisanih u popise birača glasovalo je 561 birača, odnosno 52,62 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 553, odnosno 98,57 %, dok je nevažećih bilo 8 listića odnosno 1,43 %.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Antun Širac-Zlatko, 289 glasova ili 52,26 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Zlatko Kasner 144 glasova ili 26,04 %

3. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE–HDSSB 120 glasova ili 21,70%
Nositelj liste: Dražen Sudetić.

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 4 kandidata, i to:
1. Antun Širac-Zlatko
2. Slavko Šoštarić
3. Vlado Eck
4. Marko Svjetličić

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 2 kandidata, i to:
1. Zlatko Kasner
2. Marijan Vinkler

Sa liste HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB izabran je 1 kandidat, i to:
1. Dražen Sudetić

11. MO STARI MAJUR:
Od ukupno 25 birača upisanih u popise birača glasovalo je 16 birača, odnosno 64 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 16, odnosno 100 %, dok je nevažećih nije bilo.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Katarina Bartovčak, 16 glasova ili 100 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 3 kandidata, i to:
1. Katarina Bartovčak
2. Ivan Malogorski
3. Joso Hodak

12. MO TORANJ:
Od ukupno 160 birača upisanih u popise birača glasovalo je 40 birača, odnosno 25,00 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 29, odnosno 72,50 %, dok je nevažećih bilo 11 listića odnosno 27,50 %.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Slavko Filkas, 29 glasova ili 100 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Slavko Filkas
2. Dragan Krenek
3. Petar Pletikapa
4. Ana Filkas
5. Željko Los

13. MO VELIKI BANOVAC:
Od ukupno 143 birača upisanih u popise birača glasovalo je 85 birača, odnosno 59,44 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 69, odnosno 81,17 %, dok je nevažećih bilo 16 listića odnosno 18,83 %.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Damir Colosetti, 69 glasova ili 100 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Damir Colosetti
2. Saša Baschiera
3. Slavko Recc
4. Dario Cavalli
5. Samir Hadžić

14. MO BRUSNIK:
Od ukupno 83 birača upisanih u popise birača glasovalo je 10 birača, odnosno 12,04 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 9, odnosno 90 %, dok je nevažećih bio 1 listić, odnosno 10%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Željko Bosanac 9 glasova ili 100,00 %

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKAE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Željko Bosanac
2. Branko Kojadinović
3. Nikola Kosijer
4. Branko Kovačević
5. Jela Bosanac

15. MO BRANEŠCI:
Od ukupno 148 birača upisanih u popise birača glasovalo je 34 birača, odnosno 22,97%.
Važećih glasačkih listića bilo je 32, odnosno 94,11 %, dok je nevažećih bilo 2, odnosno 5,89%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: Momčilo Miletić, 19 glasova ili 59,37% %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Milan Popović 13 glasova ili 40,63 %

Sa liste HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS izabrano je 3 kandidata, i to:
1. Momčilo Miletić
2. Gordana Kurjak
3. Dušan Romanić

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKAE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 2 kandidata, i to:
1. Milan Popović
2. Branko Kurjak

16. MO OŽEGOVCI:
Od ukupno 88 birača upisanih u popise birača glasovalo je 15 birača, odnosno 17,04 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 15, odnosno 100 %, dok nevažećih nije bilo.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: Goran Šteković, 15 glasova ili 100,00 %

Sa liste SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE – SDSS izabrano je 5 kandidat, i to:
1. Goran Šteković
2. Milorad Ćasić
3. Nikola Šteković
4. Ljubica Culić
5. Dušan Šteković

17. MO KRIČKE:
Od ukupno 40 birača upisanih u popise birača glasovalo je 10 birača, odnosno 25 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 10, odnosno 100 %, dok je nevažećih nije bilo.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: Milorad Vranešvić, 7 glasova ili 70,00 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Nikola Pletikapa 3 glasa ili 30,00 %

Sa liste SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE – SDSS izabrano je 2 kandidata, i to:
1. Milorad Vranešević
2. Stana Vranešević

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKAE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabran je 1 kandidat, i to:
1. Nikola Pletikapa

18. MO DRAGOVIĆ:
Od ukupno 157 birača upisanih u popise birača glasovalo je 21 birača, odnosno 13,37 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 20, odnosno 95,23 %, dok je nevažećih bio 1 listić, odnosno 4,77%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA MJESNOG ODBORA DRAGOVIĆ
Nositelj liste: Stevo Grašar, 20 glasova ili 100,00 %

Sa NEZAVISNE LISTE MJESNOG ODBORA DRAGOVIĆ izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Stevo Grašar
2. Dalibor Grašar
3. Mladen Budić
4. Predrag Šteković
5. Ozren Milošević

19. MO ŠPANOVICA:
Od ukupno 71 birača upisanih u popise birača glasovalo je 16 birača, odnosno 22,53 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 15, odnosno 93,75 %, dok je nevažećih bio 1 listić, odnosno 6,25%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: Boško Pavković, 15 glasova ili 100,00 %
Sa liste SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE – SDSS izabrano je 5 kandidat, i to:
1. Boško Pavković
2. Tomo Lukašić
3. Željko Lukašić
4. Stevo Ljubičić
5. Predrag Ljubičić

20. MO GORNJA OBRIJEŽ:
Od ukupno 162 birača upisanih u popise birača glasovalo je 31 birač, odnosno 19,13 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 21, odnosno 167,74 %, dok je nevažećih bilo 10, odnosno 32,26%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Antun Irić 21 glas ili 100,00 %

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKAE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Antun Irić
2. Josip Bartoluci ing.
3. Vinko Bedi
4. Srećko Rek
5. Zlatko Recc

21. MO GRAHOVLJANI:
Od ukupno 134 birača upisanih u popise birača glasovalo je 20 birača, odnosno 14,92 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 20, odnosno 100 %, dok je nevažećih nije bilo.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: Veljko Čalić, 6 glasova ili 30,00 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Mile Prodanović 14 glasova ili 70,00 %

Sa liste SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE – SDSS
izabran je 1 kandidat, i to:
1. Veljko Čalić

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKAE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 4 kandidata, i to:
1. Mile Prodanović
2. Cvijeta Cvišić
3. Milica Prodanović
4. Stana Ugrinić.

22. MO PAKRAC-JUG:
Od ukupno 2285 birača upisanih u popise birača glasovalo je 817 birača, odnosno 35,75 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 799, odnosno 97,79 %, dok je nevažećih bilo 18 listića odnosno 2,21 %.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Robert Matijašević, 352 glasova ili 44,05 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Goranka Kansky Pupak 377 glasova ili 47,18 %

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: Branka Ivanovska. 70 glasova ili 8,77 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 3 kandidata, i to:
1. Robert Matijašević
2. Jasna Černi
3. Almir Delihodžić

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 4 kandidata, i to:
1. Goranka Kansky Pupak
2. Damir Dragišić
3. Antun Terek
4. Krunoslav Sommer

Sa liste HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS nije izabran niti jedan kandidat.

23. MO PAKRAC – SJEVER:
Od ukupno 1805 birača upisanih u popise birača glasovalo je 775 birača, odnosno 42,93 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 758, odnosno 97,80 %, dok je nevažećih bilo 17 listića odnosno 2,20 %.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Rinaldo Hrastić 290 glasova ili 38,25 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Alen Dumančić dr.med. 380 glasova ili 50,14 %

3. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB
Nositelj liste: Ljiljana Govorušić 88 glasova ili 11,61 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 3 kandidata, i to:
1. Rinaldo Hrastić
2. Željko Troha
3. Marijan Gašpar

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 4 kandidata, i to:
1. Alen Dumančić dr.med.
2. Dragan Marin dipl.ing.
3. Ivana Smola dipl.oec.
4. Zdenko Hudorović

Sa liste HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB nije izabran niti jedan kandidat.

24. MO PAKRAC – CENTAR:
Od ukupno 1808 birača upisanih u popise birača glasovalo je 742 birača, odnosno 41,03 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 716, odnosno 96,49 %, dok je nevažećih bilo 26 listića odnosno 3,51 %.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Milan Ristić, 273 glasova ili 38,12 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Mihajla Pavković mag.iur. 354 glasova ili 49,45 %

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: Miroslav Kolar. 89 glasova ili 12,43 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 3 kandidata, i to:
1. Milan Ristić
2. Zoran Petrović
3. Marijan Kratki

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 3 kandidata, i to:
1. Mihajla Pavković mag.iur.
2. Andreja Vujanić
3. Katarina Ranogajec

Sa liste HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS izabran je 1 kandidat i to:
1. Miroslav Kolar

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

KLASA: 013-01/11-01/05
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Tomislav Petrač mag.iur.,v.r.

Pakrac, 5. prosinca 2011. godine