Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Prekopakra

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću ODLUKU o kupnji nekretnina u k.o. Prekopakra Članak 1. Utvrđuje se potreba kupnje zemljišta u k.o. Prekopakra i to: - č.k.br. 162, oranica kod kuće u selu, površine 136čhv, -...

Pročitaj više

Rješenje o uporabi grba Grada Pakraca Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Marter

Na temelju odredbe članka 16. stavak 1., a u svezi sa odredbom članka 9. stavak 1. točka 1. Odluke o grbu i zastavi Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 7/01 – pročišćeni tekst) i članka 51. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 4/09) Gradonačelnik Grada Pakraca dana 11. svibnja 2011. godine donosi R J E Š E NJ E I Odobrava se Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Marter iz Pakraca, Prolaz baruna Trenka 22 uporaba grba grada Pakraca pri izradi...

Pročitaj više

Odluka o provedbi projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Pakracu

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću ODLUKU o provedbi projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Pakracu Članak 1. Pristupa se provedbi projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Pakracu, na prostoru...

Pročitaj više

Odluka o provedbi projekta izgradnje Školskog športskog bazena u Pakracu

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću ODLUKU o provedbi projekta izgradnje Školskog športskog bazena u Pakracu Članak 1. Pristupa se provedbi projekta izgradnje Školskog športskog bazena u Pakracu, na prostru...

Pročitaj više