Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2012. g.

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donosi O D L U K U o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2012. g. I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2012. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada...

Pročitaj više