Zaključak vezan uz istup Veljka Džakule u naselju Kusonje 13. kolovoza 2010. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K vezan uz istup Veljka Džakule u naselju Kusonje 13. kolovoza 2010. godine 1. Gradsko vijeće Grada Pakraca najoštrije osuđuje i smatra potpuno neprimjerenom...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2010. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Konačno izvješće Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode o procjeni štete od elementarne nepogode na području Grada...

Pročitaj više

Odluka o sklapanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Grada Donji Kubin – Republika Slovačka i Grada Pakraca Republika Hrvatska

Na temelju odredbe članka 16. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 69. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. rujna 2010. godine usvojilo je slijedeću O D L U K U o sklapanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Grada Donji Kubin - Republika Slovačka i Grada Pakraca Republika Hrvatska I Donosi se Odluka o sklapanju Ugovora...

Pročitaj više

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za 1. do 6. mjesec 2010. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja-30. lipnja 2010. godine u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2010.

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1.1. do 30.6.2010. godine u dostavljenom tekstu. 2. Polugodišnji obračun Proračuna iz točke...

Pročitaj više

Odluka o besteretnom prijenosu nekretnine

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 i 129/05), članka 36. stavak 1. alineja 8. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/09) i članka 2. stavka 2., a sukladno stavku 4. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10), te sukladno odredbi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”...

Pročitaj više

Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2009./2010.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2009./2010. u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi...

Pročitaj više

Izvješće o radu Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi...

Pročitaj više