Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

            Na temelju odredbe članka 23. stavak 2. i članka 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. 66/01, 89/02, 48/05 i 90/05) i članka 20. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 8/01, 1/03, 12/03, 1/04 i 4/04) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 25. sjednici održanoj 01. listopada 2008. godine donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

I

            Prihvaćaju se, kao najpovoljnije, ponude na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljenom 31. srpnja 2008. godine u «Večernjem listu» koji je objavilo i provelo Gradsko vijeće Grada Pakraca i to:

Katastarska općina: Badljevina

 

 1. Jovanka Sabo, Badljevina, Tome Lujanca 50a
 • č.br. 121 površine 44 a 71 m2 za cijenu 4.200,00 kuna,
 1. Josip Jaroš, Badljevina, Tome Lujanca 61
 • č.br. 617 površine 58 a 01 m2 za cijenu 4.030,00 kuna,
 • č.br. 618 površine 5 a 57 m2 za cijenu 110,00 kuna,
 • č.br. 619 površine 3 a 81 m2 za cijenu 270,00 kuna,

ukupno 67 a 39 m2 za cijenu 4.410,00 kuna,

 1. Davor Delač, Badljevina, Vladimira Nazora 24
 • č.br. 666/3 površine 21 a 47 m2 za cijenu 1.800,00 kuna,
 • č.br. 1652/8 površine 33 a 30 m2 za cijenu 2.700,00 kuna,
 • č.br. 1652/9 površine 33 a 30 m2 za cijenu 2.700,00 kuna,
 • č.br. 1657/13 površine 20 a 50 m2 za cijenu 2.000,00 kuna
 • č.br. 1657/14 površine 19 a 24 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,
 • č.br. 1657/15 površine 17 a 98 m2 za cijenu 1.300,00 kuna,
 • č.br. 1657/17 površine 28 a 05 m2 za cijenu 2.000,00 kuna,
 • č.br. 1657/19 površine 16 a 90 m2 za cijenu 1.200,00 kuna,
 • č.br. 1657/20 površine 15 a 47 m2 za cijenu 1.100,00 kuna,
 • č.br. 1658/14 površine 37 a 76 m2 za cijenu 3.100,00 kuna,
 • č.br. 1658/15 površine 39 a 02 m2 za cijenu 3.200,00 kuna,
 • č.br. 1658/17 površine 85 a 96 m2 za cijenu 6.000,00 kuna,
 • č.br. 1658/19 površine 40 a 10 m2 za cijenu 2.800,00 kuna,
 • č.br. 1658/20 površine 41 a 54 m2 za cijenu 2.900,00 kuna,
 • č.br. 1663/2 površine 56 a 11 m2 za cijenu 4.600,00 kuna,
 • č.br. 1663/3 površine 1 ha 15 a 09 m2 za cijenu 9.400,00 kuna,
 • č.br. 1663/19 površine 56 a 04 m2 za cijenu 5.200,00 kuna,
 • č.br. 1663/25 površine 56 a 04 m2 za cijenu 4.600,00 kuna,
 • č.br. 1721/26 površine 29 a 13 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
 • č.br 1724/29 površine 1 ha 72 a 64 m2 za cijenu 14.000,00 kuna,

ukupno 9 ha 35 a 64 m2 za cijenu 74.500,00 kuna,

 1. Drago Drkulec, Badljevina, Tome Lujanca 22
 • č.br. 668 površine 1 ha 13 a 08 m2 za cijenu 7.300,00 kuna,
 • č.br. 669 površine 1 ha 27 a 97 m2 za cijenu 7.450,00 kuna,
 • č.br. 670 površine 1 ha 11 a 50 m2 za cijenu 7.800,00 kuna,

ukupno 3 ha 52 a 55 m2 za cijenu 22.550,00 kuna,

 1. Željko Lujanac, Badljevina, Vladimira Nazora 23
 • č.br. 694 površine 30 a 00 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
 • č.br. 696 površine 68 a 16 m2 za cijenu 4.800,00 kuna,
 • č.br. 718/4 površine 29 a 28 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
 • č.br. 718/6 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 1715/44 površine 48 a 55 m2 za cijenu 4.000,00 kuna,

ukupno 2 ha 33 a 54 m2 za cijenu 18.400,00 kuna,

 1. Nevenka Štampf, Badljevina, Kolodvorska 19
 • č.br. 972/19 površine 20 a 11 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,
 • č.br. 972/34 površine 19 a 10 m2 za cijenu 1.330,00 kuna,
 • č.br. 972/36 površine 5 a 14 m2 za cijenu 360,00 kuna,
 • č.br. 972/43 površine 11 a 33 m2 za cijenu 790,00 kuna,
 • č.br. 972/44 površine 11 a 04 m2 za cijenu 770,00 kuna,
 • č.br. 983/3 površine 1 ha 03 a 15 m2 za cijenu 8.350,00 kuna,

ukupno 1 ha 69 a 87 m2 za cijenu 13.000,00 kuna,

 1. Josip Čapek, Badljevina, Josipa Odobašića 10
 • č.br. 1066 površine 84 a 85 m2 za cijenu 6.900,00 kuna,
 • č.br. 1715/12 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 1715/121 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 1715/123 površine 1 ha 16 a 24 m2 za cijenu 9.500,00 kuna,

ukupno 3 ha 16 a 19 m2 za cijenu 25.800,00 kuna,

 1. Željko Kanižaj, Gornji Sređani 89
 • č.br. 1645/20 površine 56 a 47 m2 za cijenu 5.300,00 kuna,
 1. Branko Lujanac, Badljevina, Vladimira Nazora 80
 • č.br. 1657/9 površine 50 a 35 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,
 • č.br. 1715/36 površine 28 a 95 m2 za cijenu 2.100,00 kuna,
 • č.br. 1715/39 površine 56 a 83 m2 za cijenu 4.600,00 kuna,
 • č.br. 1715/54 površine 1 ha 08 a 48 m2 za cijenu 8.900,00 kuna,
 • č.br. 1715/94 površine 60 a 53 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
 • č.br. 1715/106 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.800,00 kuna,
 • č.br. 1724/3 površine 1 ha 06 a 64 m2 za cijenu 8.800,00 kuna,
 • č.br. 1724/5 površine 96 a 39 m2 za cijenu 7.900,00 kuna,
 • č.br. 1724/6 površine 89 a 20 m2 za cijenu 7.400,00 kuna,
 • č.br. 1724/18 površine 51 a 14 m2 za cijenu 4.200,00 kuna,
 • č.br. 1724/20 površine 60 a 46 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
 • č.br. 1724/21 površine 53 a 27 m2 za cijenu 4.400,00 kuna,
 • č.br. 1724/22 površine 1 ha 10 a 60 m2 za cijenu 9.000,00 kuna,

ukupno 9 ha 30 a 39 m2 za cijenu 75.600,00 kuna,

 1. Željkica Rusan, Gornji Sređani 29
 • č.br. 1715/57 površine 1 ha 15 a 63 m2 za cijenu 8.100,00 kuna,
 • č.br. 1715/58 površine 1 ha 21 a 75 m2 za cijenu 8.500,00 kuna,
 • č.br. 1715/59 površine 49 a 27 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,
 • č.br. 1724/17 površine 28 a 77 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
 • č.br. 1726/1 površine 1 ha 05 a 74 m2 za cijenu 7.500,00 kuna,
 • č.br. 1726/4 površine 83 a 62 m2 za cijenu 6.000,00 kuna,
 • č.br. 1726/6 površine 64 a 02 m2 za cijenu 1.500,00 kuna,
 • č.br. 1726/7 površine 80 a 92 m2 za cijenu 5.700,00 kuna,
 • č.br. 1726/10 površine 33 a 59 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
 • č.br. 1726/11 površine 35 a 39 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,

ukupno 7 ha 18 a 70 m2 za cijenu 48.100,00 kuna,

 1. Branko Kop, Badljevina, Josipa Odobašića 8a
 • č.br. 1721/22 površine 51 a 68 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
 • č.br. 1724/35 površine 51 a 07 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
 • č.br. 1724/36 površine 9 a 21 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
 • č.br. 1724/43 površine 45 a 14 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,

ukupno 1 ha 57 a 10 m2 za cijenu 14.500,00 kuna,

 1. Miroslav Jareš, Badljevina, Kralja Tomislava 22
 • č.br. 1724/10 površine 67 a 01 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 1724/11 površine 1 ha 05 a 92 m2 za cijenu 8.700,00 kuna,
 • č.br. 1724/12 površine 96 a 75 m2 za cijenu 7.950,00 kuna,
 • č.br. 1724/13 površine 79 a 34 m2 za cijenu 6.550,00 kuna,

ukupno 3 ha 49 a 02 m2 za cijenu 27.900,00 kuna,

Katastarska općina: Banovac

 

 1. Damir Colosetti, Veliki Banovac 23
 • č.br. 231/1 površine 1 ha 08 a 37 m2 za cijenu 7.200,00 kuna,
 • č.br. 231/2 površine 75 a 06 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
 • č.br. 233/2 površine 12 a 77 m2 za cijenu 1.050,00 kuna,
 • č.br. 233/4 površine 20 a 43 m2 za cijenu 1.900,00 kuna,
 • č.br. 233/5 površine 23 a 74 m2 za cijenu 1.950,00 kuna,

ukupno 2 ha 40 a 37 m2 za cijenu 17.100,00 kuna,

 1. Renata Marošević, Donja Obrijež 15
 • č.br. 349/1 površine 1 ha 12 a 14 m2 za cijenu 7.011,00 kuna,
 • č.br. 351/2 površine 75 a 10 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
 • č.br. 354/1 površine 66 a 07 m2 za cijenu 4.300,00 kuna,
 • č.br. 354/2 površine 65 a 17 m2 za cijenu 3.900,00 kuna,

ukupno 3 ha 18 a 48 m2 za cijenu 20.111,00 kuna,

Katastarska općina: Batinjani

 1. Marijan Kobetić, Pakrac, Kralja Petra Krešimira IV 15
 • č.br. 248 površine 18 a 81 m2 za cijenu 1.550.00 kuna,
 • č.br. 250 površine 46 a 58 m2 za cijenu 3.290,00 kuna,
 • č.br. 286 površine 4 a 60 m2 za cijenu 320,00 kuna,
 • č.br. 287 površine 11 a 51 m2 za cijenu 800,00 kuna,
 • č.br. 500/1 površine 00 a 14 m2 za cijenu 9,00 kuna,
 • č.br. 501/1 površine 1 ha 43 a 72 m2 za cijenu 11.000,00 kuna,
 • č.br. 581/2 površine 1 ha 21 a 89 m2 za cijenu 9.500,00 kuna,
 • č.br. 584/7 površine 36 a 18 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
 • č.br. 584/10 površine 14 a 31 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
 • č.br. 595 površine 71 a 79 m2 za cijenu 6.900,00 kuna,
 • č.br. 596 površine 51 a 61 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
 • č.br. 598/1 površine 3 ha 58 a 37 m2 za cijenu 10.000,00 kuna,
 • č.br. 627/9 površine 46 a 54 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,

ukupno 9 ha 26 a 05 m2 za cijenu 55.269,00 kuna,

 1. Ernest Sabo, Donja Obrijež 45
 • č.br. 584/1 površine 5 ha 64 a 71 m2 za cijenu 35.000,00 kuna,
 • č.br. 584/2 površine 5 a 79 m2 za cijenu 160,00 kuna,
 • č.br. 584/3 površine 17 a 34 m2 za cijenu 470,00 kuna,
 • č.br. 584/4 površine 3 ha 01 a 22 m2 za cijenu 19.000,00 kuna,
 • č.br. 584/6 površine 2 ha 49 a 79 m2 za cijenu 16.000,00 kuna,
 • č.br. 584/14 površine 5 ha 32 a 88 m2 za cijenu 39.000,00 kuna,
 • č.br. 598/2 površine 5 ha 71 a 33 m2 za cijenu 15.900,00 kuna,

ukupno 22 ha 43 a 06 m2 za cijenu 125.530,00 kuna,

 1. Dalibor Šmit, Pakrac, Ulica Zbora narodne garde 2
 • č.br. 627/5 površine 97 a 51 m2 za cijenu 7.500,00 kuna,
 • č.br. 627/6 površine 67 a 90 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
 • č.br. 755/2 površine 16 a 87 m2 za cijenu 1.300,00 kuna,

ukupno 1 ha 82 a 28 m2 za cijenu 13.700,00 kuna,

 1. Tomislav Frajfogel, Pakrac, Grigora Viteza 2
 • č.br. 676/27 površine 43 a 56 m2 za cijenu 1.300,00 kuna,

Katastarska općina: Budići

 1. Damir Knezović, Japaga, Vlade Sudara 2
 • č.br. 158/1 površine 2 ha 87 a 23 m2 za cijenu 5.600,00 kuna,

Katastarska općina: Donja Obrijež

 

 1. Ernest Sabo, Donja Obrijež 45
 • č.br. 990 površine 21 a 58 m2 za cijenu 1.751,25 kuna,
 • č.br. 991 površine 22 a 34 m2 za cijenu 1.812,75 kuna,
 • č.br. 992 površine 23 a 13 m2 za cijenu 1.876,68 kuna,
 • č.br. 1009 površine 14 a 67 m2 za cijenu 1.192,10 kuna,
 • č.br. 1010 površine 59 a 78 m2 za cijenu 4.842,40 kuna,

ukupno 1 ha 41 a 50 m2 za cijenu 11.475,18 kuna,

 1. Ivan Koller, Kapetanovo Polje 35
 • č.br. 1148/2 površine 28 a 78 m2 za cijenu 2.300,00 kuna,

Katastarska općina: Kapetanovo Polje

 

 1. Renata Demicheli, Pakrac, Matice Hrvatske 8
 • č.br. 223 površine 38 a 23 m2 za cijenu 2.600,00 kuna,
 • č.br. 282 površine 49 a 78 m2 za cijenu 3.000,00 kuna,

ukupno 88 a 01 m2 za cijenu 5.600,00 kuna,

 1. Jakomina Coloseti, Kapetanovo Polje 19
 • č.br. 248 površine 37 a 15 m2 za cijenu 3.007,00 kuna,

Katastarska općina: Kraguj

 

 1. Ante Barišić, Pakrac, Krndija 5
 • č.br. 269/2 površine 27 a 80 m2 za cijenu 1.650,00 kuna,
 • č.br. 269/3 površine 14 a 49 m2 za cijenu 850,00 kuna,
 • č.br. 269/4 površine 14 a 46 m2 za cijenu 850,00 kuna,
 • č.br. 269/5 površine 17 a 26 m2 za cijenu 1.000,63 kuna,
 • č.br. 269/7 površine 14 a 93 m2 za cijenu 910,00 kuna,
 • č.br. 275/5 površine 39 a 06 m2 za cijenu 2.300,00 kuna,
 • č.br. 281/1 površine 1 ha 44 a 48 m2 za cijenu 8.400,00 kuna,
 • č.br. 281/2 površine 1 ha 75 a 48 m2 za cijenu 10.200,00 kuna,
 • č.br. 617 površine 20 a 46 m2 za cijenu 1.240,59 kuna,
 • č.br. 618 površine 3 a 34 m2 za cijenu 99,00 kuna,
 • č.br. 619 površine 17 a 34 m2 za cijenu 1.045,25 kuna,
 • č.br. 620/2 površine 14 a 28 m2 za cijenu 886,38 kuna,
 • č.br. 620/4 površine 11 a 90 m2 za cijenu 710,10 kuna,
 • č.br. 620/5 površine 14 a 39 m2 za cijenu 880,00 kuna,
 • č.br. 621/2 površine 1 a 29 m2 za cijenu 81,56 kuna,
 • č.br. 622/1 površine 1 a 73 m2 za cijenu 160,00 kuna,
 • č.br. 622/2 površine 2 a 48 m2 za cijenu 240,00 kuna,
 • č.br. 622/3 površine 2 a 45 m2 za cijenu 190,00 kuna,
 • č.br. 624 površine 1 ha 82 a 71 m2 za cijenu 10.700,30 kuna,
 • č.br. 625 površine 60 a 01 m2 za cijenu 160,00 kuna,
 • č.br. 626 površine 3 ha 01 a 40 m2 za cijenu 6.999,00 kuna,
 • č.br. 640 površine 2 a 70 m2 za cijenu 200,00 kuna,
 • č.br. 641 površine 21 a 33 m2 za cijenu 1.750,01 kuna,
 • č.br. 644 površine 5 a 25 m2 za cijenu 200,00 kuna,
 • č.br. 645 površine 29 a 49 m2 za cijenu 2.000,00 kuna,
 • č.br. 646 površine 14 a 96 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
 • č.br. 647 površine 60 a 24 m2 za cijenu 1.500,00 kuna,
 • č.br. 648/1 površine 16 a 18 m2 za cijenu 980,20 kuna,
 • č.br. 648/3 površine 8 a 85 m2 za cijenu 510,48 kuna,
 • č.br. 649/6 površine 15 a 32 m2 za cijenu 903,50 kuna,
 • č.br. 650 površine 17 a 88 m2 za cijenu 450,10 kuna,

ukupno 12 ha 19 a 61 m2 za cijenu 59.046,50 kuna,

Katastarska općina: Kusonje

 

 1. Daniel Eraković, Pakrac, A.Hebranga 1
 • č.br. 694/3 površine 37 a 26 m2 za cijenu 3.111,00 kuna,

Katastarska općina: Lipovac

 

 1. Josip Jursik, Prekopakra, Dr. Ante Starčevića 31
 • č.br. 570/2 površine 01 a 44 m2 za cijenu 27,33 kuna,
 • č.br. 571/1 površine 51 a 86 m2 za cijenu 2.861,12 kuna,
 • č.br. 571/3 površine 21 a 29 m2 za cijenu 1.174,57 kuna,
 • č.br. 571/4 površine 13 a 06 m2 za cijenu 247,88 kuna,
 • č.br. 571/5 površine 35 a 82 m2 za cijenu 1.976,19 kuna,
 • č.br. 575/1 površine 08 a 99 m2 za cijenu 170,63 kuna,
 • č.br. 575/2 površine 01 a 73 m2 za cijenu 32,84 kuna,
 • č.br. 576 površine 06 a 69 m2 za cijenu 369,09 kuna,
 • č.br. 579 površine 11 a 37 m2 za cijenu 657,19 kuna,
 • č.br. 580 površine 11 a 62 m2 za cijenu 671,64 kuna,
 • č.br. 581/1 površine 66 a 68 m2 za cijenu 3.678,74 kuna,
 • č.br. 581/2 površine 63 a 30 m2 za cijenu 1.201,43 kuna,
 • č.br. 582/1 površine 01 a 04 m2 za cijenu 19,74 kuna,
 • č.br. 582/2 površine 02 a 70 m2 za cijenu 51,25 kuna,
 • č.br. 590/1 površine 24 a 31 m2 za cijenu 461,40 kuna,
 • č.br. 590/2 površine 15 a 83 m2 za cijenu 300,45 kuna,
 • č.br. 590/3 površine 02 a 88 m2 za cijenu 54,66 kuna,
 • č.br. 591/2 površine 28 a 13 m2 za cijenu 1.551,93 kuna,
 • č.br. 591/3 površine 13 a 81 m2 za cijenu 761,90 kuna,
 • č.br. 591/4 površine 59 a 81 m2 za cijenu 3.299,72 kuna,
 • č.br. 592/1 površine 09 a 67 m2 za cijenu 183,54 kuna,
 • č.br. 592/2 površine 03 a 17 m2 za cijenu 60,17 kuna,
 • č.br. 593/1 površine 11 a 37 m2 za cijenu 215,80 kuna,
 • č.br. 593/2 površine 01 a 44 m2 za cijenu 27,33 kuna,
 • č.br. 598/1 površine 37 a 26 m2 za cijenu 707,19 kuna,
 • č.br. 599 površine 04 a 46 m2 za cijenu 84,65 kuna,
 • č.br. 600/3 površine 17 a 44 m2 za cijenu 962,16 kuna,
 • č.br. 625 površine 39 a 20 m2 za cijenu 744,02 kuna,
 • č.br. 1157/1 površine 35 a 64 m2 za cijenu 811,74 kuna,
 • č.br. 1158/1 površine 03 a 02 m2 za cijenu 166,61 kuna,
 • č.br. 1158/2 površine 77 a 44 m2 za cijenu 4.272,36 kuna,
 • č.br. 1159 površine 01 ha 64 a 98 m2 za cijenu 9.101,95 kuna,
 • č.br. 1160 površine 37 a 98 m2 za cijenu 865,03 kuna,
 • č.br. 1170 površine 67 a 90 m2 za cijenu 1.546,49 kuna,
 • č.br. 1171 površine 73 a 70 m2 za cijenu 4.879,23 kuna,
 • č.br. 1193 površine 94 a 38 m2 za cijenu 5.206,94 kuna,
 • č.br. 1194/1 površine 42 a 91 m2 za cijenu 1.140,20 kuna,
 • č.br. 1194/2 površine 34 a 38 m2 za cijenu 2.276,09 kuna,
 • č.br. 1272/1 površine 56 a 18 m2 za cijenu 1.279,56 kuna,
 • č.br. 1272/2 površine 01 ha 21 a 82 m2 za cijenu 2.774,57 kuna,
 • č.br. 1272/3 površine 73 a 52 m2 za cijenu 1.674,49 kuna,
 • č.br. 1272/4 površine 47 a 30 m2 za cijenu 1.077,30 kuna,
 • č.br. 1273 površine 06 a 87 m2 za cijenu 156,47 kuna,
 • č.br. 1274/1 površine 18 a 99 m2 za cijenu 432,52 kuna,
 • č.br. 1274/2 površine 00 a 68 m2 za cijenu 15,49 kuna,

ukupno 15 ha 24 a 06 m2 za cijenu 60.231,60 kuna,

Katastarska općina: Prekopakra

 

 1. Janko Matijašević, Prekopakra, Stjepana Širca 107
 • č.br. 908/9 površine 06 a 94 m2 za cijenu 350,00 kuna,
 • č.br. 908/11 površine 06 a 94 m2 za cijenu 350,00 kuna,
 • č.br. 908/13 površine 06 a 26 m2 za cijenu 350,00 kuna,

ukupno 20 a 14 m2 za cijenu 1.050,00 kuna,

 1. Dubravka Špančić, Pakrac, J.J. Strossmayera 14
 • č.br. 908/15 površine 05 a 36 m2 za cijenu 142,43 kuna,
 • č.br. 908/24 površine 06 a 26 m2 za cijenu 166,34 kuna,

ukupno 11 a 62 m2 za cijenu 308,77 kuna,

 1. Pero Matijašević, Prekopakra, Stjepana Širca 97
 • č.br. 908/17 površine 04 a 86 m2 za cijenu 258,28 kuna,
 • č.br. 908/19 površine 03 a 49 m2 za cijenu 185,48 kuna,
 • č.br. 908/21 površine 06 a 11 m2 za cijenu 324,70 kuna,

ukupno 14 a 46 m2 za cijenu 768,46 kuna,

Katastarska općina: Prgomelje

 

 1. Mijo Grgić, Lipik, Vukovarska avenija 8/11
 • č.br. 566/1 površine 80 a 31 m2 za cijenu 4.820,00 kuna,
 • č.br. 577/3 površine 24 a 57 m2 za cijenu 1.500,00 kuna,
 • č.br. 600 površine 1 ha 30 a 56 m2 za cijenu 7.410,00 kuna,
 • č.br. 602 površine 46 a 58 m2 za cijenu 2.800,00 kuna,
 • č.br. 614 površine 01 a 58 m2 za cijenu 150,00 kuna,
 • č.br. 617 površine 14 a 71 m2 za cijenu 1.050,00 kuna,
 • č.br. 627 površine 55 a 64 m2 za cijenu 3.420,00 kuna,
 • č.br. 629 površine 53 a 05 m2 za cijenu 3.100,00 kuna,
 • č.br. 631 površine 67 a 40 m2 za cijenu 3.950,00 kuna,
 • č.br. 632 površine 06 a 87 m2 za cijenu 500,00 kuna,
 • č.br. 635 površine 13 a 56 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
 • č.br. 636/2 površine 99 a 81 m2 za cijenu 6.000,00 kuna,

ukupno 5 ha 94 a 64 m2 za cijenu 35.700,00 kuna,

Katastarska općina: Rogulje

 

 1. Krešimir Halas, Bjelajci 17
k.č.br. 15/1 površine 27 a 26 m2 za cijenu 2.105,51 kuna,
k.č.br. 15/3 površine 05 a 39 m2 za cijenu 416,31 kuna,
k.č.br. 15/4 površine 05a 39 m2 za cijenu 416,31 kuna,
k.č.br. 17/1 površine 04 a 78 m2 za cijenu 36369,20 kuna,
k.č.br. 17/2 površine 04 a 82 m2 za cijenu 372,29 kuna,
k.č.br. 18 površine 06 a 15 m2 za cijenu 475,01 kuna,
k.č.br. 19 površine 03 a 42 m2 za cijenu 264,15 kuna,
k.č.br. 21/3 površine 06 a 33 m2 za cijenu 488,92 kuna,
k.č.br. 22/1 površine 06 a 40 m2 za cijenu 494,32 kuna,
k.č.br. 651 površine 76 a 79 m2 za cijenu 4.438,46 kuna,
k.č.br. 652 površine 03 a 09 m2 za cijenu 70,38 kuna,
k.č.br. 794 površine 59 a 46 m2 za cijenu 3.543,52 kuna,
k.č.br. 795 površine 22 a 77 m2 za cijenu 1.507,47 kuna,
k.č.br. 804/1 površine 36 a 11 m2 za cijenu 2.087,16 kuna,
k.č.br. 811 površine 1 ha 12 a 25 m2 za 7.431,40 kuna,
k.č.br. 812 površine 03 a 70 m2 za cijenu 244,95 kuna
k.č.br. 813 površine 1 ha 29 a 55m2 za 5.762,16 kuna,
k.č.br. 815 površine 19 a 78 m2 za cijenu 1.309,52 kuna,
k.č.br. 816/1 površine 13 a 96 m2 za cijenu 924,21 kuna,
k.č.br. 816/2 površine 12 a 62 m2 za cijenu 835,49 kuna,
k.č.br. 820 površine 18 a 63 m2 za cijenu 1.233,38 kuna,
k.č.br. 821 površine 22 a 48 m2 za cijenu 1.488,27 kuna,
k.č.br. 822 površine 58 a 37 m2 za cijenu 3.864,33 kuna,
k.č.br. 823/1 površine 09 a 03 m2 za cijenu 597,82 kuna,
k.č.br. 823/2 površine 1 ha 00 a 09 m2 za 6.626,36 kuna,
k.č.br. 824 površine 56 a 04 m2 za cijenu 3.710,07 kuna,
k.č.br. 825 površine 35 a 00 m2 za cijenu 2.317,14 kuna,
k.č.br. 830/1 površine 09 a 60 m2 za cijenu 218,65 kuna,
k.č.br. 830/2 površine 09 a 57 m2 za cijenu 217,97 kuna,
k.č.br. 830/3 površine 38 a 27 m2 za cijenu 871,64 kuna,
k.č.br. 831 površine 04 a 14 m2 za cijenu 94,29 kuna,
k.č.br. 832 površine 55 a 86 m2 za cijenu 3.228,71 kuna,
k.č.br. 833 površine 07 a 12 m2 za cijenu 411,54 kuna,
k.č.br. 834/1 površine 22 a 34 m2 za cijenu 1.291,25 kuna,
k.č.br. 834/2 površine 11 a 47 m2 za cijenu 261,24 kuna,
k.č.br. 835 površine 26 a 40 m2 za cijenu 601,29 kuna,
k.č.br. 836 površine 04 a 78 m2 za cijenu 108,87 kuna,
k.č.br. 837/2 površine 12 a 05 m2 za cijenu 696,49 kuna,
k.č.br. 843/1 površine 68 a 34 m2 za cijenu 4.524,38 kuna,
k.č.br. 844 površine 12 a 37 m2 za cijenu 281,74 kuna,
k.č.br. 845 površine 11 a 11 m2 za cijenu 253,04 kuna,
k.č.br. 847/1 površine 15 a 90 m2 za cijenu 919,02 kuna,
k.č.br. 847/3 površine 15 a 90 m2 za cijenu 919,02 kuna,
k.č.br. 848/5 površine 22 a 48 m2 za cijenu 1.299,34 kuna,
k.č.br. 853 površine 30 a 14 m2 za cijenu 1.742,09 kuna,
k.č.br. 854/1 površine 28 a 27 m2 za cijenu 1.634,01 kuna,
k.č.br. 854/2 površine 30 a 00 m2 za cijenu 1.734,00 kuna,
k.č.br. 855 površine 04 a 28 m2 za cijenu 97,48 kuna,
k.č.br. 856 površine 10 a 57 m2 za cijenu 699,78 kuna,
k.č.br. 857 površine 34 a 64 m2 za cijenu 788,96 kuna,
k.č.br. 858 površine 12 a 37 m2 za cijenu 281,74 kuna,
k.č.br. 860 površine 11 a 65 m2 za cijenu 771,28 kuna,
k.č.br. 861/2 površine 57 a 55 m2 za cijenu 3.810,04 kuna,
k.č.br. 861/4 površine 44 a 60 m2 za cijenu 2.952,70 kuna,
k.č.br. 861/6 površine 09 a 71 m2 za cijenu 221,15 kuna,
k.č.br. 861/7 površine 19 a 78 m2 za cijenu 450,51 kuna,
k.č.br. 861/8 površine 09 a 71 m2 za cijenu 221,15 kuna,
k.č.br. 863 površine 35 a 25 m2 za cijenu 802,85 kuna,
k.č.br. 864 površine 03 a 78 m2 za cijenu 86,09 kuna,
k.č.br. 865 površine 30 a 43 m2 za cijenu 1.758,85 kuna,
k.č.br. 866 površine 01 a 83 m2 za cijenu 105,77 kuna,
k.č.br. 867 površine 21 00 m2 a za cijenu 478,30 kuna,
k.č.br. 868 površine 13 a 85 m2 za cijenu 800,53 kuna,
k.č.br. 869 površine 30 a 50 m2 za cijenu 1.762,90 kuna,
k.č.br. 873/1 površine 75 a 67 m2 za cijenu 4.373,73 kuna,
k.č.br. 873/2 površine 35 a 00 m2 za cijenu 2.023,00 kuna,
k.č.br. 873/5 površine 21 a 58 m2 za cijenu 1.247,32 kuna,
k.č.br. 873/6 površine 21 a 29 m2 za cijenu 1.230,56 kuna,
k.č.br. 875 površine 28 a 13 m2 za cijenu 1.625,91 kuna,
k.č.br. 877 površine 40 a 64 m2 za cijenu 2.348,99 kuna,
k.č.br. 878/1 površine 65 a 10 m2 za cijenu 3.762,78 kuna,
k.č.br. 879/1 površine 03 a 92 m2 za cijenu 226,58 kuna,
k.č.br. 880 površine 1 ha 23 a 76 m2 za 7.709,76 kuna,
k.č.br. 881/1 površine 23 a 92 m2 za cijenu 1.583,60 kuna,
k.č.br. 881/2 površine 22 a 41 m2 za cijenu 1.483,63 kuna,
k.č.br. 882 površine 71 a 68 m2 za cijenu 4.745,50 kuna,
k.č.br. 892 površine 10 a 57 m2 za cijenu 240,74 kuna,
k.č.br. 895/4 površine 12 a 62 m2 za cijenu 729,44 kuna,
k.č.br. 895/6 površine 27 a 87 m2 za cijenu 1.610,89 kuna,
k.č.br. 896 površine 56 a 50 m2 za cijenu 3.265,70 kuna,
k.č.br. 897/2 površine 68 a 66 m2 za cijenu 4.545,57 kuna,
k.č.br. 898/1 površine 28 a 70 m2 za cijenu 1.658,86 kuna,
k.č.br. 898/2 površine 26 a 11 m2 za cijenu 1.509,16 kuna,
k.č.br. 900 površine 08 a 06 m2 za cijenu 465,87 kuna,
k.č.br. 904 površine 21 a 15 m2 za cijenu 1.222,47 kuna,
k.č.br. 911/3 površine 22 a 55 m2 za cijenu 1.303,39 kuna,
k.č.br. 912/1 površine 97 a 97 m2 za cijenu 6.486,01 kuna,
k.č.br. 917 površine 60 a 53 m2 za cijenu 4.007,33 kuna,
k.č.br. 918 površine 02 a 91 m2 za cijenu 192,65 kuna,
k.č.br. 919 površine 15 a 93 m2 za cijenu 362,82 kuna,
k.č.br. 922/2 površine 01 a 29 m2 za cijenu 29,38 kuna,
k.č.br. 923/2 površine 32 a 01 m2 za cijenu 1.850,18 kuna,
k.č.br. 923/7 površine 36 a 33 m2 za cijenu 2.405,19 kuna,
k.č.br. 923/8 površine 29 a 28 m2 za cijenu 1.938,45 kuna,
k.č.br. 923/9 površine 20 a 43 m2 za cijenu 1.352,55 kuna,
k.č.br. 923/10 površine 18 a 52 m2 za cijenu 1.226,10 kuna,
k.č.br. 923/11 površine 39 a 74 m2 za cijenu 2.630,95 kuna,
k.č.br. 924/1 površine 03 a 88 m2 za cijenu 256,87 kuna,
k.č.br. 925 površine 03 a 88m2 za cijenu 223,77 kuna,
k.č.br. 926 površine 02 a 16 m2 za cijenu 143,00 kuna,
k.č.br. 927/2 površine 36 a 65 m2 za cijenu 2.426,38 kuna,
k.č.br. 929 površine 04 a 06 m2 za cijenu 268,79 kuna,
k.č.br. 930 površine 05 a 00 m2 za cijenu 331,02 kuna,
k.č.br. 931 površine 02 a 16 m2 za cijenu 143,00 kuna,
k.č.br. 932/1 površine 21 a 83 m2 za cijenu 1.445,23 kuna,
k.č.br. 932/2 površine 23 a 41 m2 za cijenu 1.549,84 kuna,
k.č.br. 932/3 površine 55 a 28 m2 za cijenu 3.659,76 kuna,
k.č.br. 933 površine 41 a 90 m2 za cijenu 2.421,82 kuna,
k.č.br. 934 površine 10 a 14 m2 za cijenu 230,95 kuna,
k.č.br. 935/1 površine 77 a 40 m2 za cijenu 5.124,19 kuna,
k.č.br. 935/4 površine 56 a 32 m2 za cijenu 3.728,61 kuna,
k.č.br. 936 površine 58 a 27 m2 za cijenu 3.857,71 kuna,
k.č.br. 937 površine 33 a 16 m2 za cijenu 2.195,32 kuna,
k.č.br. 938 površine 19 a 21 m2 za cijenu 1.271,78 kuna,
k.č.br. 939 površine 41 a 72 m2 za cijenu 2.762,03 kuna,
k.č.br. 940/3 površine 17 a 73 m2 za cijenu 1.173,80 kuna,
k.č.br. 942 površine 04 a 46 m2 za cijenu 295,27 kuna,
k.č.br. 943 površine 35 a 07 m2 za cijenu 2.321,77 kuna,
k.č.br. 946/7 površine 91 a 14 m2 za cijenu 6.033,83 kuna,
k.č.br. 947/2 površine 15 a 50 m2 za cijenu 1.026,16 kuna,
k.č.br. 947/3 površine 15 a 50 m2 za cijenu 1.026,16 kuna,
k.č.br. 947/4 površine 30 a 97 m2 za cijenu 2.050,34 kuna,
k.č.br. 948/2 površine 56 a 58 m2 za cijenu 3.745,82 kuna,
k.č.br. 951/2 površine 31 a 51 m2 za cijenu 2.086,09 kuna,
k.č.br. 951/4 površine 15 a 75 m2 za cijenu 1.042,71 kuna,
k.č.br. 951/5 površine 31 a 47 m2 za cijenu 2.083,44 kuna,
k.č.br. 951/6 površine 31 a 51 m2 za cijenu 2.086,09 kuna,
k.č.br. 951/7 površine 15 a 75 m2 za cijenu 1.042,71 kuna,
k.č.br. 953/4 površine 21 a 36 m2 za cijenu 1.414,12 kuna,
k.č.br. 955 površine 44 a 06 m2 za cijenu 2.916,95 kuna,
k.č.br. 956 površine 43 a 92 m2 za cijenu 2.907,68 kuna,
k.č.br. 957 površine 01 a 87 m2 za cijenu 123,80 kuna,
k.č.br. 958 površine 12 a 91 m2 za cijenu 854,69 kuna,
k.č.br. 959 površine 02 a 41 m2 za cijenu 159,55 kuna,
k.č.br. 961/4 površine 37 a 62 m2 za cijenu 2.490,59 kuna,
k.č.br. 964/4 površine 65 a 46 m2 za cijenu 4.333,71 kuna,
k.č.br. 964/5 površine 70 a 06 m2 za cijenu 4.638,25 kuna,
k.č.br. 965 površine 05 a 11 m2 za cijenu 338,30 kuna,
k.č.br. 966/1 površine 25 a 97 m2 za cijenu 1.719,32 kuna,
k.č.br. 966/2 površine 35 a 25 m2 za cijenu 2.333,69 kuna,
k.č.br. 967/1 površine 13 a 02 m2 za cijenu 861,98 kuna,
k.č.br. 968/1 površine 24 a 78 m2 za cijenu 1.640,54 kuna,
k.č.br. 970 površine 02 a 52 m2 za cijenu 166,83 kuna,
k.č.br. 971/1 površine 29 a 96 m2 za cijenu 1.983,47 kuna,
k.č.br. 971/2 površine 24 a 53 m2 za cijenu 1.623,98 kuna,
k.č.br. 971/3 površine 23 a 99 m2 za cijenu 1.588,23 kuna,
k.č.br. 975/2 površine 63 a 95 m2 za cijenu 4.233,75 kuna,
k.č.br. 977/2 površine 18 a 63 m2 za cijenu 1.233,38 kuna,
k.č.br. 977/3 površine 29 a 64 m2 za cijenu 1.962,29 kuna,
k.č.br. 977/4 površine 12 a 12 m2 za cijenu 802,39 kuna,
k.č.br. 977/5 površine 12 a 08 m2 za cijenu 799,74 kuna,
k.č.br. 979 površine 03 a 74 m2 za cijenu 247,60 kuna,
k.č.br. 981/3 površine 16 a 54 m2 za cijenu 1.095,01 kuna,
k.č.br. 981/4 površine 52 a 62 m2 za cijenu 3.483,65 kuna,
k.č.br. 981/5 površine 60 a 68 m2 za cijenu 4.017,26 kuna,
k.č.br. 982/2 površine 34 a 28 m2 za cijenu 2.269,47 kuna,
k.č.br. 983 površine 02 a 63 m2 za cijenu 174,12 kuna,
k.č.br. 985/2 površine 50 a 71 m2 za cijenu 1.154,97 kuna,
k.č.br. 987/1 površine 43 a 63 m2 za cijenu 993,72 kuna,
k.č.br. 987/2 površine 02 a 05 m2 za cijenu 46,69 kuna,
k.č.br. 988/3 površine 10 a 14 m2 za cijenu 230,95 kuna,
k.č.br. 988/5 površine 20 a 61 m2 za cijenu 469,41 kuna,
k.č.br. 989 površine 11 a 15 m2 za cijenu 253,95 kuna,
k.č.br. 990/1 površine 21 a 58 m2 za cijenu 491,51 kuna,
k.č.br. 991/1 površine 14 a 89 m2 za cijenu 339,13 kuna,
k.č.br. 993/1 površine 10 a 97 m2 za cijenu 249,85 kuna,
k.č.br. 997 površine 38 a 09 m2 za cijenu 2.521,71 kuna,
k.č.br. 998 površine 05 a 39 m2 za cijenu 356,84 kuna,
k.č.br. 999/2 površine 18 a 49 m2 za cijenu 1.224,11 kuna,
k.č.br. 1007 površine 04 a 24 m2 za cijenu 245,07 kuna,
k.č.br. 1008 površine 11 a 62 m2 za cijenu 671,64 kuna,
k.č.br. 1009/1 površine 67 a 26 m2 za cijenu 1.531,91 kuna,
k.č.br. 1009/2 površine 27 a 73 m2 za cijenu 631,58 kuna,
k.č.br. 1009/3 površine 14 a 39 m2 za cijenu 327,75 kuna,
k.č.br. 1009/4 površine 14 a 39 m2 za cijenu 327,75 kuna,
k.č.br. 1025 površine 04 a 03 m2 za cijenu 91,79 kuna,
k.č.br. 1026 površine 06 a 33 m2 za cijenu 144,17 kuna,
k.č.br. 1027 površine 41 a 72 m2 za cijenu 950,21 kuna,
k.č.br. 1028 površine 16 a 29 m2 za cijenu 1.078,46 kuna,
k.č.br. 1029 površine 02 a 88 m2 za cijenu 190,67 kuna,
k.č.br. 1030 površine 36 a 65 m2 za cijenu 2.426,38 kuna,
k.č.br. 1031 površine 3 ha 22 a 12 m2 za 7.336,61 kuna,
k.č.br. 1032 površine 07 a 12 m2 za cijenu 162,17 kuna,
k.č.br. 1035 površine 31 a 87 m2 za cijenu 725,87 kuna,
k.č.br. 1036 površine 02 a 05 m2 za cijenu 46,69 kuna,
k.č.br. 1037/2 površine 10 a 93 m2 za cijenu 248,94 kuna,
k.č.br. 1039/3 površine 08 a 63 m2 za cijenu 196,56 kuna,
k.č.br. 1040/1 površine 07 a 91 m2 za cijenu 180,16 kuna,
k.č.br. 1041/1 površine 23 a 38 m2 za cijenu 532,50 kuna,
k.č.br. 1042 površine 33 a 16 m2 za cijenu 755,25 kuna,
k.č.br. 1043 površine 16 a 29 m2 za cijenu 371,02 kuna,
k.č.br. 1044 površine 11 a 08 m2 za cijenu 252,36 kuna,
k.č.br. 1045 površine 03 a 81 m2 za cijenu 86,78 kuna,
k.č.br. 1056/1 površine 49 a 74 m2 za cijenu 1.133,43 kuna,

ukupno 55 ha 22 a 00 m2 za cijenu 301.635,00 kuna,

Katastarska općina: Šumetlica

 

 1. Dragan Stupar, Gornja Šumetlica 62
 • č.br. 902/1 površine 43 a 41 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
 • č.br. 936/7 površine 1 ha 16 a 82 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,

ukupno 1 ha 60 a 23 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,

Katastarska općina: Toranj

 

 1. Marijan Kobetić, Pakrac, Kralja Petra Krešimira IV 15
 • č.br. 388/1 površine 2 ha 30 a 19 m2 za cijenu 16.000,00 kuna,
 • č.br. 750 površine 14 a 28 m2 za cijenu 1.200,00 kuna,
 • č.br. 751 površine 27 a 55 m2 za cijenu 2.200,00 kuna,
 • č.br. 752 površine 09 a 60 m2 za cijenu 690,00 kuna,
 • č.br. 753 površine 07 a 08 m2 za cijenu 550,00 kuna,
 • č.br. 829 površine 29 a 53 m2 za cijenu 2.200,00 kuna,
 • č.br. 830 površine 15 a 50 m2 za cijenu 1.100,00 kuna,
 • č.br. 831/1 površine 58 a 55 m2 za cijenu 4.100,00 kuna,
 • č.br. 831/2 površine 53 a 41 m2 za cijenu 3.800,00 kuna,
 • č.br. 926/2 površine 80 a 57 m2 za cijenu 6.100,00 kuna,
 • č.br. 997/1 površine 65 a 82 m2 za cijenu 3.900,00 kuna,
 • č.br. 998/1 površine 61 a 18 m2 za cijenu 3.600,00 kuna,
 • č.br. 1235 površine 18 a 48 m2 za cijenu 1.300,00 kuna,

ukupno 6 ha 71 a 74 m2 za cijenu 46.740,00 kuna,

 1. Dalibor Šmit, Pakrac, Ulica Zbora narodne garde 2
 • č.br. 497 površine 1 ha 04 a 77 m2 za cijenu 7.500,00 kuna,
 • č.br. 567/1 površine 41 a 04 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,
 • č.br. 567/2 površine 47 a 73 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,
 • č.br. 570 površine 56 a 93 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 571 površine 66 a 18 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 712 površine 1 ha 86 a 81m2 za cijenu 14.800,00 kuna,
 • č.br. 713 površine 87 a 87 m2 za cijenu 7.900,00 kuna,
 • č.br. 715 površine 61 a 08 m2 za cijenu 4.500,00 kuna,
 • č.br. 716/1 površine 70 a 71 m2 za cijenu 5.900,00 kuna,
 • č.br. 716/2 površine 70 a 71 m2 za cijenu 5.800,00 kuna,
 • č.br. 722 površine 37 a 33 m2 za cijenu 2.800,00 kuna,
 • č.br. 723 površine 24 a 74 m2 za cijenu 1.700,00 kuna,
 • č.br. 724 površine 68 a 05 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
 • č.br. 725 površine 31 a 90 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
 • č.br. 726 površine 33 a 77 m2 za cijenu 2.000,00 kuna,
 • č.br. 727 površine 59 a 38 m2 za cijenu 5.200,00 kuna,
 • č.br. 728/1 površine 17 a 98 m2 za cijenu 1.600,00 kuna,
 • č.br. 728/2 površine 63 a 55 m2 za cijenu 5.500,00 kuna,
 • č.br. 729 površine 63 a 62 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 730/1 površine 36 a 65 m2 za cijenu 2.700,00 kuna,
 • č.br. 731 površine 50 a 53 m2 za cijenu 3.700,00 kuna,
 • č.br. 733/1 površine 34 a 28 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
 • č.br. 734 površine 62 a 00 m2 za cijenu 4.300,00 kuna,
 • č.br. 735/2 površine 78 a 34 m2 za cijenu 5.600,00 kuna,
 • č.br. 736 površine 62 a 69 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 737 površine 67 a 04 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
 • č.br. 738 površine 58 a 98 m2 za cijenu 4.300,00 kuna,
 • č.br. 740 površine 30 a 07 m2 za cijenu 1.999,00 kuna,
 • č.br. 742 površine 56 a 36 m2 za cijenu 3.299,00 kuna,
 • č.br. 743/1 površine 65 a 96 m2 za cijenu 3.900,00 kuna,
 • č.br. 743/2 površine 65 a 96 m2 za cijenu 3.900,00 kuna,
 • č.br. 754/1 površine 75 a 35 m2 za cijenu 5.300,00 kuna,
 • č.br. 761/1 površine 57 a 55m2 za cijenu 4.000,00 kuna,
 • č.br. 771/1 površine 36 a 07 m2 za cijenu 2.700,00 kuna,
 • č.br. 772 površine 31 a 18 m2 za cijenu 2.300,00 kuna,
 • č.br. 780/1 površine 44 a 31 m2 za cijenu 3.588,00 kuna,
 • č.br. 782 površine 83 a 73 m2 za cijenu 7.000,00 kuna,
 • č.br. 783 površine 86 a 61 m2 za cijenu 6.300,00 kuna,
 • č.br. 784 površine 88 a 91 m2 za cijenu 6.400,00 kuna,
 • č.br. 785 površine 69 a 06 m2 za cijenu 4.800,00 kuna,
 • č.br. 787 površine 1 ha 15 a 52 m2 za cijenu 8.100,00 kuna,
 • č.br. 788/2 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.000,00 kuna,
 • č.br. 800 površine 1 ha 27 a 40 m2 za cijenu 8.700,00 kuna,
 • č.br. 801 površine 93 a 70 m2 za cijenu 6.300,00 kuna,
 • č.br. 802 površine 84 a 11 m2 za cijenu 5.500,00 kuna,
 • č.br. 803 površine 76 a 04 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
 • č.br. 805 površine 78 a 44 m2 za cijenu 5.200,00 kuna,
 • č.br. 806 površine 62 a 87 m2 za cijenu 3.700,00 kuna,
 • č.br. 807/2 površine 47 a 08 m2 za cijenu 3.000,00 kuna,
 • č.br. 811 površine 63 a 26 m2 za cijenu 4.100,00 kuna,
 • č.br. 814/2 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.000,00 kuna,
 • č.br. 815/1 površine 1 ha 23 a 37 m2 za cijenu 8.100,00 kuna,
 • č.br. 815/2 površine 1 ha 21 a 46 m2 za cijenu 8.000,00 kuna,
 • č.br. 815/4 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.000,00 kuna,
 • č.br. 815/5 površine 86 a 32 m2 za cijenu 6.000,00 kuna,
 • č.br. 816/2 površine 01 a 40 m2 za cijenu 82,00 kuna,
 • č.br. 817 površine 52 a 01 m2 za cijenu 3.700,00 kuna,
 • č.br. 819/1 površine 12 a 05 m2 za cijenu 890,00 kuna,
 • č.br. 820/1 površine 19 a 10 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,
 • č.br. 822 površine 95 a 60 m2 za cijenu 6.700,00 kuna,
 • č.br. 1160 površine 54 a 25 m2 za cijenu 4.400,00 kuna,

ukupno 39 ha 22 a 41 m2 za cijenu 282.358,00 kuna,

 1. Damir Filkas, Toranj 43
 • č.br. 102 površine 09 a 89 m2 za cijenu 920,00 kuna,
 1. Ernest Sabo, Donja Obrijež 45
 • č.br. 1216 površine 24 a 28 m2 za cijenu 1.700,00 kuna,
 • č.br. 1219 površine 80 a 06 m2 za cijenu 6.300,00 kuna,
 • č.br. 1220 površine 14 a 39 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
 • č.br. 1221 površine 90 a 13 m2 za cijenu 7.000,00 kuna,
 • č.br. 1231/1 površine 59 a 78 m2 za cijenu 4.200,00 kuna,
 • č.br. 1231/2 površine 06 a 62 m2 za cijenu 500,00 kuna,
 • č.br. 1234 površine 19 a 93 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,

ukupno 2 ha 95 a 19 m2 za cijenu 22.100,49 kuna.

sveukupno u natječaju 228 ha 71 a 29 m2 za cijenu  1.412.722,61 kuna.

II

            Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Pakraca i izabrani ponuditelji sklopit će ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, nakon dane suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

IV

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:945-01/07-01/23

URBROJ:2162-03/03-08-171

Predsjednik Gradskog vijeća: Nikola Šimić, prof., v.r.

U Pakracu, 01. listopada 2008. godine

Izmjene i dopune Statuta Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj u područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/06-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 28. sjednici održanoj dana 1. travnja 2009. godine donijelo je

IZMJENE   I   DOPUNE

STATUTA   GRADA   PAKRACA

Članak 1.

            Članak 21. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 1/04, 4/04, 2/05, 7/05 i 1/06-pročišćeni tekst ) mijenja se i glasi:

            «Gradsko vijeće ima 11 članova, odnosno vijećnika.

            Sukladno odredbi članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina («Narodne novine» br. 155/02) utvrđuje se da u Gradskom vijeću Grada Pakraca srpska nacionalna manjina ostvaruje pravo na tri predstavnika.

Sukladno odredbi članka 21. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina utvrđuje se da talijanska nacionalna manjina ostvaruje pravo na jednog predstavnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca». 

 

Članak 2.

            Ove izmjene i dopune Statuta Grada Pakraca stupaju na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-03/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Nikola Šimić prof., v.r.

U Pakracu, 1. travnja 2009. godine

Odluka o besteretnom prijenosu nekretnine

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/06-pročišćeni tekst) i članka 26. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Pakraca (“Službeni glasnik općine Pakraca” br. 5/96), te sukladno odredbi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 28. sjednici održanoj dana 1. travnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o besteretnom prijenosu nekretnine  

I

Republici Hrvatskoj, Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, ustupa se u trajno vlasništvo zemljište označeno kao  č.k.br. 2317/1, kuća, površine 67 čhv i č.k.br. 2317/2, dvorište, površine 210 čhv, obje upisane u z.k.ul.br. 2667, u k.o. Pakrac, a u svrhu provođenja programa stambenog zbrinjavanja na području Grada Pakraca. Opisane nekretnine su u vlasništvu Grada Pakraca.

            Nekretnine iz prethodnog stavka ustupaju se bez naknade.

II

            U svrhu provođenja točke l. ove Odluke ovlašten je gradonačelnik Grada Pakraca poduzeti sve potrebne radnje te potpisati neophodne akte, a Tajništvo Grada Pakraca obaviti stručne i administrativne poslove.

III

            Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA 

 

KLASA: 943-01/09-01/06

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjednik: Nikola Šimić prof., v.r.

U Pakracu, 1. travnja 2009. godine