Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2023./24.

Na temelju odredbi članka 22. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 02/14, 13/20) gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, mag.oec. dana 03. siječnja 2024. godine donosi

 

O D L U K A
o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2023./24.

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom izmjenjuje se i dopunjuje Odluka o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024.

 

Članak 2.

            U Odluci o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024. članak 2. mijenja se i glasi:

„U akademskoj godini 2023./24. stipendirat će se redovni studenti, dosadašnji stipendisti grada Pakraca (abecednim redom) mjesečnim iznosom od 53,09 EUR:

rd.br.

prezime i ime

visoka škola/ godina studija

01.

BERLANČIĆ IVAN

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elektrotehnike, računarstva i IT, računalstvo, stručni studij računarstva, 3. godina

02.

DOBRAŠ LUKAS

Visoko učilište Algebra, digitalni marketing, 2.godina

03.

HUŠKA LUCIJA

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, učiteljski studij, 4.godina

04.

KAČER DOMAGOJ

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, ekonomika  poduzetništva, 4.godina

05.

KELEMEN FRANKO

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, poslovna ekonomija  4.godina

06.

LIPUŠIĆ IRMA

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, anglistika i sociologija, 5.godina

07.

SERTIĆ SAMANTA

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, poslovna ekonomija, financije 5.godina

08.

SKALNIK HELENA

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, učiteljski studij, 5. godina

09.

ŠKONDRO ANA

Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, učiteljski studij, 5.godina

10.

ŠPANČIĆ GRETA

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Francuski jezik i književnost i poljski jezik i književnost, 3.godina

11.

TESSARI ERIC

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, menadžment održivog razvoja, 3 godina

12.

TOMIĆ MARTINA

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, socijalna pedagogija, 4. godina

13.

TUKARA BRUNO

Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija, 5.godina

14.

VUJANIĆ LANA

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno biotehnički fakultet, Prehrambena tehnologija, 5.godina

Članak 3.

            U Odluci o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024. članak 3. mijenja se i glasi:

„Od akademske godine 2023./24. stipendirat će se redovni studenti druge, treće, četvrte, pete, šeste, odnosno završne godine studija (abecednim redom) mjesečnim iznosom od 53,09 EUR:

rd.br.

prezime i ime

visoka škola/godina

01.

ČAKARIĆ MARIN

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, informacijske tehnologije, 2. Godina

02.

GRGIĆ LUCIJA

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Hrvatski jezik i književnost-nastavnički modul i Njemački jezik i književnost – nastavnički modul, 4. godina

03.

MAJOR TEA

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Informacijske znanosti, 2-godina

04.

ZANDONA MATAJ

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, elektrotehnika i informacijske tehnologije, 2.godina

05.

ZELIĆ LUKA

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, ekonomika poduzetništva, 4. godina

Članak 4.

            U Odluci o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024. članak 8. mijenja se i glasi:

„Na temelju odredbi članka 27. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, ovom Odlukom se, po pojedinačnim zamolbama stipendista, određuje odgoda povrata stipendije za:

rd.br.

ime i prezime

visoka škola/godina studija za upis tijekom ove akademske godine

radi

01.

ANČIĆ EMA

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, diplomski studij, krajobrazna

arhitektura, 5.godina studija

povoljnija stipendija iz javnih izvora

02.

MILAKOVIĆ TIN

Tehničko veleučilište u Zagrebu, programsko inženjerstvo, 5. godina

povoljnija stipendija iz javnih izvora

03.

ŠARČEVIĆ LAURA

Veleučilište u Požegi, stručni studij: preddiplomski upravni, 3.godina

povoljnija stipendija iz javnih izvora

04.

ZELIĆ NIKA

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, pravo

neispunjavanje uvjeta za upis 5. godine studija

Studenti iz stavka 1. ovog članka tijekom akademske godine 2023./2024. neće primati stipendiju.

 

Članak 5.

            Ostali članci Odluke o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024. ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 6.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: 604-01/23-01/02
URBROJ: 2177-9-30-1/2-24-5
Pakrac, 03. siječnja 2024. g.