Višegodišnji plan uravnoteženja Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine, donijelo je

Višegodišnji plan uravnoteženja
Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Članak 1.

U cilju uravnoteženja Proračuna Grada Pakraca za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, ovim Višegodišnjim planom uravnoteženja Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 2024. do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se način pokrića procijenjenog prenesenog manjka iz 2023. godine u iznosu od 246.975,00 eura.

Članak 2.

Preneseni manjak iz članka 1. ovoga Plana planira se pokriti iz proračunskih sredstava u 2024. godini u cijelosti.

Članak 3.

Pokriće prenesenog manjka iz članka 1. ovoga Plana planirano je u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Članak 5.

Ovaj Plan objavit će se u “ Službenom glasniku Grada Pakraca ”, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 400-06/23-01/13
URBROJ: 2177-9-20/01-23-01
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.