Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

Temeljem odredbi  članka 67. stavak 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/2018., 110/2018., 32/2020 – u daljem tekstu :Zakon),   i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023.  godine  donosi

PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

Članak 1.

Ovim Programom planira se građenje komunalne infrastrukture  na području Grada Pakraca u 2024. godini i sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture  s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Tokom 2024. godine na području Grada Pakraca planira se građenje komunalne infrastrukture kako slijedi:

 

OPIS PROGRAMA

 

PLANIRANA SREDSTVA U 2024.g.

IZVORI FINANCIRANJA

1.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

 

 

1.1.

JAVNE POVRŠINE

 

 

 

 

Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta

 

 

 

1.1.1.

Oprema za dječja igrališta

 

5.000,00

111

1.1.1.1.

Igračke,sprave,klupe,koševi

5.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Izgradnja dječjeg igrališta

 

1.000,00

522, 713

1.1.2.1.

Dječja igrališta na području Grada Pakraca

1.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Dodatna ulaganja-dječja igrališta

 

6.000,00

111

1.1.3.1.

Sanacija dječjeg igrališta u Vukovarskoj ulici (MKA)

2.000,00

 

 

1.1.3.2.

Sanacija dječjeg igrališta na Praulji (MKA)

4.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

Obnova parkovnih površina i drvoreda

 

28.000,00

526, 431

1.1.4.1.

Parkovna površina u ulici Aleja kestenova+sadnja i popuna uvenulih stabala

18.700,00

 

 

1.1.4.2.

Parkovna površina u Bolničkoj ulici-popuna

5.400,00

 

 

1.1.4.3.

Parkovna površina u ulici kralja Tomislava,Strossmayerovoj ulici,Gundulićevoj ulici-popuna

1.900,00

 

 

1.1.4.4.

Klupe i koševi u Ulici Alojzije Janković i Bolničkoj ulici (MKA)

2.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

NERAZVRSTANE CESTE

 

 

 

Izgradnja objekata prometne infrastrukture

 

 

 

1.2.1.

CESTE:

 

 

 

1.2.1.1.

Izgradnja nerazvrstanih cesta :

 

53.000,00

431

1.2.1.1.1.

Projektna dokumentacija za Vukovarsku Ulicu

10.000,00

 

 

1.2.1.1.2.

Projektna dokumentacija i asfaltiranje ulice I.Brlić Mažuranić

2.000,00

 

 

1.2.1.1.3.

Izgradnja kolno-pješačkog prilaza u ŠRC Pakrac

10.000,00

 

 

1.2.1.1.4.

Asfaltiranje dijela ulice A.G.Matoš

10.000,00

 

 

1.2.1.1.5.

Projektna dokumentacija za asfaltiranje Ulice Radničko naselje

1.000,00

 

 

1.2.1.1.6.

Projektiranje ulice Grigora Viteza-rekonstrukcija proširenja kolnika,izgradnja nogostupa,rješavanje odvodnje

1.000,00

 

 

1.2.1.1.7.

Asfaltiranje dijela ulice S.Strahimira Kranjčevića

2.000,00

 

 

1.2.1.1.8.

Asfaltiranje pristupnog puta prema groblju u Batinjanima,k.č.br. 447 k.o. Banovac

1.000,00

 

 

1.2.1.1.9.

Asfaltiranje ulice u Veberovom sokaku prema k.br. 31,33,37 (čeka se nova katastraska izmjera da se upiše put )

1.000,00

 

 

1.2.1.1.10.

Projektiranje i izgradnja nogostupa u Ulici Dalibora Duchaca-projektna dokumentacija za cestu i nogostup

2.500,00

 

 

1.2.1.1.11.

Projektiranje Ulice 103. brigada

12.500,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

NOGOSTUPI:

 

66.300,00

526, 431

1.2.2.1.

Projektiranje i izgradnja nogostupa u Ulici Tome Lujanca u Badljevini

1.000,00

 

 

1.2.2.2.

Izgradnja pješačke staze u Frankopanskoj ulici u Prekopakri (imamo projekt )-fazno

1.000,00

 

 

1.2.2.3.

Izgradnja pješačke staze u ulici Kalvarija ( ima projekt )- 1. faza do prvog križanja

1.000,00

 

 

1.2.2.4.

Izgradnja pješačke staze cca 35 m u Ulici Pepe Polaka do Ulice kneza Branimira+dio nogostupa u Ulici kneza Branimira od krianja s ulicom Pepe Polaka do križanja s ulicom Križnog puta

8.300,00

 

 

1.2.2.5.

Izgradnja nogostupa u Vinogradskoj ulici-projektna dokumentacija

24.000,00

 

 

1.2.2.6.

Izrada projektne dokumentacije za nogostup u  ulici Bjelovarskih vitezova od stacionaže 2+542 do 4+026

9.000,00

 

 

1.2.2.7.

Izgradnja pješačke staze od Vinogradske ulice do Ulice Pepe Polaka

1.000,00

 

 

1.2.2.8.

Izgradnja dijela nogostupa u Aleji kestenova od tvrtke Vode Lipik do Šubićeve ulice

10.000,00

 

 

1.2.2.9.

Projektiranje nogostupa u ulici kneza Branimira/Šeovački put

10.000,00

 

 

1.2.2.10.

Izgradnja nogostupa u ulici Hrvatske policije ( dio od ulice A.Janković do ulaza na stadion NK Hajduka )

1.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

MOSTOVI:

 

1.000,00

431

1.2.3.1.

Izrada  projekta pješačkih mostova na Pakri

1.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

KAPITALNA POMOĆ ŽUPANIJSKOJ UPRAVI ZA CESTE PSŽ

 

1.000,00

11

1.3.1.

Sufinanciranje Izgradnje nogostupa,pješačkih staza

1.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE-IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA PROMETA I ELABORATA UREĐENJA PROMETA U GRADU PAKRACU

 

1.000,00

11

1.4.1.

Prometni elaborat centra grada Pakraca-uređenje prometa na nerazvrstanim cestama

1.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

DODATNA ULAGANJA

 

 

1.5.1.

CESTE:

 

476.000,00

431

1.5.1.1.

Sanacija dijela nerazvrstane ceste u Donjim Grahovljanima 2 faza

46.500,00

 

 

1.5.1.2.

Rekonstrukcija prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J.J.Strossmayer i Trga bana J. Jelačića (cesta od Spahijskog do Česme )

405.000,00

 

 

1.5.1.2.1.

Nadzor

9.500,00

 

 

1.5.1.3.

Projektiranje ceste i nogostupa ulice Matica Hrvatske

15.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

NOGOSTUPI:

 

12.000,00

431

1.5.2.1.

Sanacija nogostupa u Matkovcu i potpornog zida-projektiranje+izgradnja

12.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.

MOSTOVI:

 

10.000,00

431

1.5.3.1.

Sanacija mosta na rijeci Pakri,ulica Prilaz mali most

10.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

GROBLJA

 

 

 

1.6.1.

Izgradnja:

 

38.000,00

714

1.6.1.1.

Pješačke staze na mjesnim grobljima

5.300,00

 

 

1.6.1.2.

Izgradnja platoa na groblju Ploštine (LAG)

30.000,00

 

 

1.6.1.3.

Izgradnja ograde na mjesnom groblju Cikote (MKA)

2.700,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA NA GROBLJIMA

 

 

 

1.6.2.

Ostala ulaganja na mjesnim grobljima

 

14.000,00

714

1.6.2.1.

Digitalizacija mjesnih groblja na području Pakraca

900,00

 

 

1.6.2.2.

Postavljanje klupa na mjesnim grobljima ( MKA )

2.100,00

 

 

1.6.2.3.

Obnova kapelice u centru  RKT groblja Badljevina-stolarija,strop,fasada

8.000,00

 

 

1.6.2.4.

Sadnja stabala na mjesnom groblju u Badljevini(MKA)

3.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

JAVNA RASVJETA

 

 

 

1.7.1.

Izgradnja sustava JR

 

35.000,00

527, 431

1.7.1.1.

Izgradnja JR uz tematsku stazu Križni put

10.000,00

 

 

1.7.1.2.

Izgradnja JR uz pješačku stazu iza hotela Pakrac

10.000,00

 

 

1.7.1.3.

Izgradnja JR uz pješačku stazu u ulici Aleja Kestenova kod benzinske pumpe-projektiranje

5.000,00

 

 

1.7.1.4.

Izgradnja JR Trg J.bana Jelačića-od Spahijskog do Česme

10.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATNA ULAGANJA  

 

 

 

1.7.2.

Dodatna ulaganja javna rasvjeta

 

66.500,00

527, 431

1.7.2.1.

Modernizacija JR uži centar grada

10.000,00

 

 

1.7.2.2.

Nadogradnja JR u Ulici Andrije Hebranga,projekt+radovi+nadzor

45.500,00

 

 

1.7.2.3.

Modernizacija JR u ulicama I.B.Mažuranić,Leptirovo Brdo,S.S.Kranjčević,dio ulice Radničko naselje

10.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

 

 

 

1.8.1.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-sanacija odlagališta komunalnog otpada Crkvište-

 

2.000,00

11

 

Redovna sanacija

2.000,00

 

 

1.8.2.

Kapitalna pomoć  – FZOEU za nabavu kontejnera za  sakupljanje otpada,provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva

 

62.100,00

525, 11

1.8.2.1.

Nabavka polupodzemnih kontejnera za papir,plastiku,biootpad i staklo+set kanti za odvojeno sakupljanje otpada

60.800,00

 

 

1.8.2.2.

Izobrazno-informativne aktivnosti

1.300,00

 

 

1.8.3.

Kupnja kontejnera za otpad na mjesnim grobljima

 

2.500,00

11

 

Kontejneri za otpad na mjesim grobljima

2.500,00

 

 

1.8.4.

Projektiranje i dogradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad

 

20.000,00

11

 

Glavni projekt,ishodovanje građevinske dozvole+izgradnja ograde i pristupa reciklažnom dvorištu

20.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

IZVORI FINANCIRANJA:

11- Opći prihodi
111 – Kompenzacijske mjere JLP(R)S
431 – Komunalni doprinosi, šumski doprinosi
522 – LAG
525 – Fond za zaštitu okoliša
526 – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
527 – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenje
713 – Prihodi od prodaje stanova
714 – Prihodi od prodaje gradske imovine

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave  u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 361-01/23-01/97
URBROJ: 2177-9-40/01-23-02
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.