2. izmjene i dopune programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2023.godini

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donijelo je sljedeće

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2023.GODINI 

Članak 1.

U Izmjenama i dopunama Programu korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca  u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/23) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Programa), u članku 1. iznos pod rednim brojem 1. od 7.024,00 EUR zamjenjuje se iznosom 7.350,00 EUR, iznos pod rednim brojem 2. od 52.507,00 EUR zamjenjuju se iznosom 51.000,00 EUR, a ukupni iznos od 59.531,00 EUR zamjenjuje se iznosom 58.350,00 EUR te sada glasi:

Red. br.

 

VRSTA PRIHODA

PLANIRANI IZNOS (EUR)

      1.

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

7.350,00

    2.

Zakup i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

51.000,00

 

UKUPNO

58.350,00

Članak 2.

U članku 2. mijenjaju se planirani iznosi te sada glasi:

Red. br.

 

NAZIV AKTIVNOSTI/MJERA

PLANIRANI IZNOS (EUR)

1.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH     

                        52.375,00

2.

Naknada štete na usjevima od divljači

2.655,00

3.

Provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca)

3.320,00

 

UKUPNO

58.350,00

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 945-01/23-01/14
URBROJ: 2177-9-30-2/05-23-2
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.