Odluka o dodjeli nagrada učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima u 2023. godini

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 9. Odluke o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima za posebna postignuća učenika na natjecanjima, susretima i smotrama te članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o dodjeli nagrada učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima u 2023. godini

 

1. Grad Pakrac u povodu Dana Grada Pakraca (blagdan svetog Josipa – 19. ožujka) 2023. godine dodijelit će nagrade:

 

I. učenicima, pojedinačno

A) područna (regionalna) natjecanja prvo mjesto;

Osnovna škola braće Radića Pakrac

ime i prezime područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
BALEŠIĆ MISLAV 90945266302 tehnička kultura 26,54 HR9724020063200341689 Danijela Balešić, majka
DELIŠIMUNOVIĆ

ŠIMUN 30754757431

geografija 26,54 HR0523400093205046397 Mirela Gunjević Delišimunović, majka
MILEK FRAN

93711838148

povijest 53,08 HR2323400093205057519 Kristina Milek, majka
engleski jezik
POPOVIĆ SREĆKO 53842036857 njemački jezik 26,54 HR3323400093210418723 Mirsada Popović Damjanović
ŠIMIĆ MARIN 43071412765 tehnička kultura 26,54 HR5524020063203486312 Ivan Šimić, otac
ZEDNIK LOVRO 59639327267 informatika 26,54 HR1923400093205051771 Nataša Zednik, majka
ŽUŽINJAK MATEJ 27949673427 tehnička kultura 26,54 HR9223400093206283327 Ines Žužinjak, majka

Srednja škola Pakrac

ime i prezime područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
BERLANČIĆ MAJA 46580717198 biologija 26,54 HR4524020063205390602 Kornelija Berlančić
KOMLJENOVIĆ SARA 81947808540 biologija 26,54 HR5523400093205771057 Pavle Komljenović, otac
MALJUR MARINA

44911366492

likovna skupina 26,54 HR4823400093204138770 Franjo Maljur, otac
PERIĆ LEON 26037814992 povijest 26,54 HR9624020063103996748 Srećko Perić, otac
SOTONICA GORAN 77881616023 njemački jezik 26,54 HR1324020063208413795 Danica Sotonica, majka
STRAGA MARIJA

28505440225

kemija 26,54 HR0723400093236189472 Marija straga, osobno
SUŽNJEVIĆ TAMARA 76083625468 njemački jezik 26,54 HR9223400093297889192 Dejan Sužnjević, otac
VESELINOVIĆ MARIJA

38933977970

latinski jezik 26,54 HR4823860023200621300 Mihaela Veselinović, majka

A) državna natjecanja prvo mjesto

2. Srednja škola Pakrac

ime i prezime članova područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
BILIĆ JOSIP 75836138216 osnove kineziologije, kineziterapija i fizikalna terapija 132,72 HR4023860023201002266 Josip Bilić, osobno

A) državna natjecanja drugo mjesto

Srednja škola Pakrac

ime i prezime članova područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
TOTH MIHAEL 43944273981 likovna skupina keramika 66,36 HR9823400093209221834 Gordana Toth, majka

 

B) državna natjecanja treće mjesto

Srednja škola Pakrac

ime i prezime članova područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
CEROVEC IVA 65317274199 kreativna skupina 53,09 HR6223400093204306910 Dragica Cerovec, majka

II. grupe učenika

1. regionalna natjecanja prvo mjesto

Osnovna škola braće Radića

ime i prezime članova grupe područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
Bošnjaković Hana, Butlar Magdalena, Matičić Jana, Matičić Iva, Hihlik Dorotea, Ćasić Noella, Fider Tena, Pišonić Lucija, Lopar Nika, Kovačić Lea, Vondra Ana, Ivanović Irma, Papušek Inna, Lucić Paula rukomet 26,54 HR4523400093201195262 Anđelko Lucić, nastavnik
Šimić Marin, Caha Ivan, Lovrić Dragutin Karlo, Ilinković Josip, Jurišić Patrik, Lapaš Deni, Višić Matija, Brtan Luka, Grgić Niko, Žužinjak Matej, Bošnjaković Franko, Karivan Stjepan, Skalnik Ivica i Lucić Adrijan rukomet 26,54

Srednja škola Pakrac

ime i prezime članova grupe područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
Ivano Kukla, Teo Kurtović, Stjepan Hrvaćanin, Boris Komljenović badminton 26,54 HR1423400093204994922 Dalibor Kukla, otac
Hana Basarić, Diana Đebrić, Dea Pranjić, Nika Čelec, Lea Jurjević, Nina Babojelić, Zrinka Hihlik, Josipa Grgić, Ivona Čakarić, Melani Čihak, Sabina Bencištadler, Nika Ljevaković, Žana Patjera rukomet 26,54 HR9423400093209151872 Krešimir Hihlik, otac
Maja Svjantko, Hana Basarić, Josipa Jelinek, Marija Eraković badminton 26,54 HR0623400093205004087 Saša Svjantko, otac
Mateja Mladić i Danijela Mladić vjeronaučna olimpijada 26,54 HR2724020063203126752 Anica Mladič, majka

2. državna natjecanja treće mjesto

Srednja škola Pakrac

ime i prezime članova grupe područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
Ivana Dubravac, Josipa Jelinek, Hana Basarić, Ena Bandalo badminton 53,09 HR02024020063200588388 Srđana Dubravac, majka

3. državna natjecanja prvo mjesto

Srednja škola Pakrac

ime i prezime članova grupe područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
Kristina Sanić, Nina Babojelić, Goran Sotonica, biologija 132,72 HR1324020063208413795 Danica Sotonica, majka
Julijana Hoffmann, Karmen Kopić, Ema Peharda, Marija Eraković, Ana Vidović plesni iskaz 132,72 HR3624020063205370103 Pamela kopić, majka
Stjepan Hrvaćanin,

Ivano Kukla, Boris Komljenović, Teo Kurtović

badminton 132.72 HR1125030073257007812 Anita Hrvaćanin, majka

III. prosvjetnim radnicima – mentorima,

Osnovna škola braće Radića Pakrac

ime i prezime nastavnik/ca iznos IBAN, adresa
Bakarić Vlatka 95477211473 informatika 39,82 HR2123400093100775474 Mije Stuparića 95, Kutina
Hodak Filip  32051362252 geografija 39,82 HR8723400093110831537, Ivana Meštrovića 2a, Pakrac
Kaurin Vučković Maja

56985418033

njemački jezika 39,82 HR5324020063102592962 J.J. Strossmayera 30, Pakrac
Lucić Anđelko 14927763521 tjelesna i zdravstvena kultura 79,63 HR0223400093101645227 Kalvarija 42, Pakrac
Milan Nadaždi 55129361833 tehnička kultura 79,63 HR9823400093102046340, Joze Odobašića 7a, Badljevina
Pelikan Zdenka 03512030569 povijest 39,82 HR6524020063103368746, Voćarska ulica 10, Daruvar
Skalnik Lejla 20884214118 engleski jezik 39,82 HR9523400093102698137

Prekopakra, S. Radića 70

Zanetti Nikolina 86250597509 likovna kultura 39,82 HR7323400093101715438, Mačkovac 1, Donji Čaglić, Lipik

Srednja škola Pakrac

ime i prezime nastavnik/ca iznos IBAN, adresa
Akšamović Dragana 66113455882 katolički vjeronauk 39,82 HR3323600003115064954, Makse Kuntarića 42, Požega
Ančić Vesna

48534806794

biologija 278,72 HR7723400093101718858, Kralja Tomislava 12, Pakrac
Grčević Marina 93611226659 osnove kineziologije 199,08 HR7623400093113592937

Kralja Tomislava 33, Pakrac

Križan Branko

40581132845

povijest 39,82 HR6424020063101718309, Tabor 19, Filipovac, Lipik
Marić Branka 07185992870 odgajatelj, likovni odgoj 172,54 HR9624020063103186313, Vukovarska 20, Pakrac
Nježić Matej

62370583929

njemački jezik 79,64 HR7024020063201624693 Matije Gupca 101, Pakrac
Ogrizek Luka

72511989261

odgajatelj 265,45 HR3523400093100521761, Češke brigade 7, Daruvar
Radanović Mira

50261881450

kemija 39,82 HR5923400093101717824 Matice hrvatske 13A/11, Pakrac
Rožman Barbara 95227228425 latinski jezik 39,82 HR2724020063102606137, Andrije Hebranga 1/13, Pakrac
Stokić Katarina

64679732963

odgajatelj 199,08 HR8823400093103115363, Kralja Tomislava 28, Pakrac
Šepl Irenka

34209128504

odgajatelj 66,36 HR8024020063103373132, Bjelovarska 174, Daruvar
Tomić Ljerka

01808154658

tjelesna i zdravstvena kultura 79,64 HR9823400093100407525, Prekopakra, S. Širca 64, Pakrac
Tušek Mario

02107908113

tjelesna i zdravstvena kultura 39,82 HR3523400093112791776 Kalvarija 73, Pakrac

za posebna postignuća prosvjetnih radnika – mentora na natjecanjima, susretima i smotrama.

IV.

Nagrade se sastoje iz posebnog priznanja i u novčanog iznosa koji se isplaćuje nastavnicima na žiro račun, a učenicima na tekući račun roditelja čiji su podaci navedeni u prijavnom obrascu potpisanom i ovjerenom od strane škole, ravnatelja.

 

V.

Sredstva za nagrade  iz ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu.

 

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

KLASA:602-01/23-01/01
URBROJ:2177-9-30-01/02-23-03
Pakrac, 24. veljače 2023. g.