Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 9. i 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) i čl. 17. st. 1, čl. 7 i čl. 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 7. ožujka 2023.g. donijelo

 

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

 

Članak 1.

Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodjeljuje se:

– Tei Silađi, prof. iz Pakraca, za područje kulture,
– Slavku Vuiću iz Pakraca, za područje fizičke kulture,
– Udruzi invalida rada Pakrac-Lipik, za područje zdravstva i socijalne skrbi.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:061-01/23-01/2
URBROJ:2177-9-10/04-23-11
U Pakracu, 07. ožujka 2023.g.