Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Temeljem članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/2019) i čl. 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakrac na 10. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine donijelo je

 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023. GODINU

 

Članak 1.

Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godina (u daljnjem tekstu: Plan) radi određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.

 

Članak 2.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove odluke.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 810-01/22-01/14
URBROJ: 2177-9-30/01-22-1
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.