Odluka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju odredbi članka 19. Stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14), i članka 34. Statuta Grada (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pakraca za 2022. godinu

 

Članak 1.

 

Odobrava se Programa rada Savjeta mladih Grada Pakraca za 2022. godinu.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-01/21-01/07
URBROJ: 2162-30-1/02-21-3

U Pakracu, 16. prosinca 2021.