Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Pakraca

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine Republike Hrvatske br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), i članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 126/19 i 17/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE
o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Pakrac

 

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Pakrac i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Pakraca, KLASA: 810-06/21-01/1, URBROJ: 2162-05/01-21-15, od 21. lipnja 2021. godine u poglavlju IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA, članak 3 mijenja se i glasi:

 

U Stožer civilne zaštite imenuju:

 1. Marijan Širac, za načelnika stožera civilne zaštite,
 2. Ivana Šušnjić, za zamjenicu načelnika stožera civilne zaštite,
 3. Zlatko Zerdin, član stožera za protupožarnu zaštitu,
 4. Tomislav Luksetić, član stožera za komunalne djelatnosti,
 5. Robert Hrastić, član stožera predstavnik policijske uprave,
 6. Antun Širac, član stožera predstavnik službe civilne zaštite,
 7. Đurđica Stokić, član stožera za medicinsko zbrinjavanje,
 8. Siniša Horvat, član stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju,
 9. Danijela Kiš, član stožera za zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju – HCK,
 10. Milan Ristić, član stožera zapovjednik postrojbe CZ,
 11. Zvonimir Miler, član predstavnik HGSS.

 

Članak 2.

Ostale odredbe u Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Pakrac (KLASA: 810-06/21-01/1, URBROJ: 2162-05/01-21-15, od 21. lipnja 2021. godine) ostaju nepromijenjene.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 810-06/21-01/1
URBROJ: 2162-30/01-21-16
Pakrac, 29. listopada 2021. g.