Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), a na prijedlog Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na drugoj sjednici održanoj 9. srpnja 2021. godine donosi

 

ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE NA NATJEČAJU ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca prihvaća kao najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su pristigle na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/21-01/6, URBROJ: 2162-05/09-21-2 (objavljen dana 21. travnja 2021. godine, na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na web stranici Grada Pakraca – https:// https://pakrac.hr/javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-grada-pakraca-3/), kako slijedi:

PTC 1 (k.č. br. 1724/43 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,4514 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 245,56 kn.

 

PTC 2 (k.č. br. 1724/35 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,5107 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 277,82 kn.

PTC 3 (k.č. br. 1726/2 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA 0,3280 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Željkica Rusan, Gornji Sređani 29, Gornji Sređani, 43506 Dežanovac, OIB: 44675038117, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 100,00 kn.

 

PTC 4 (k.č. br. 1228, 1229/1 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,3423 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 125,00 kn.

PTC 5 (k.č. br. 1243 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,3402 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 180,00 kn.

 

PTC 6 (k.č. br. 1214 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,1658 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 80,00 kn.

 

PTC 6 (k.č. br. 1265/1 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,6582 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac, OIB: 14621475506, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 358,06 kn.

PTC 7 (k.č. br. 1168/6, 1094/1 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,7235 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 370,00 kn.

PTC 7 (k.č. br. 1269/1 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,6837 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac, OIB: 14621475506, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 355,52 kn.

PTC 8 (k.č. br. 1703/26, 1703/27, 1703/28 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  1,4941 ha za koju je zaprimljeno 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 812,80 kn.

PTC 8 (k.č. br. 1269/11 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,3564 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac, OIB: 14621475506, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 185,32 kn.

PTC 9 (k.č. br. 1703/20 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,4897 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Mihael Andrijanić, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 70956574851, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 266,40 kn.

PTC 9 (k.č. br. 1269/7 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,3597 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac, OIB: 14621475506, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 187,04 kn.

PTC 10 (k.č. br. 1715/100 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA 0,2924 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Darko Lujanac, V. Nazora 80, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 45404636829 prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 158,00 kn.

PTC 11 (k.č. br. 1724/36, k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,0921 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 30,00 kn.

 

PTC 11 (k.č. br. 322/1, k.o. Španovica) UKUPNA POVRŠINA  1,9604 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Tihana Jirasek, Lipička 36, Filipovac, 34551 Lipik, OIB: 47465373853, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.066,46 kn.

PTC 12 (k.č. br. 1721/22, k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,5168 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 281,14 kn.

 

PTC 12 (k.č. br. 322/7, k.o. Španovica) UKUPNA POVRŠINA  0,0279 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Tihana Jirasek, Lipička 36, Filipovac, 34551 Lipik, OIB: 47465373853, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 15,17 kn.

 

PTC 13 (k.č. br. 1722/6, k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,2877 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Mihael Andrijanić, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 70956574851, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 75,00 kn.

PTC 17 (k.č. br. 486/1, k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,2108 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 109,62 kn.

PTC 18 (k.č. br. 413, 414, k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,2709 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Delač, V. Nazora 24, 34550 Pakrac, OIB: 88751018356, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 147,36 kn.

PTC 21 (k.č. br. 648/1 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA 0,8092 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Darko Lujanac, V. Nazora 80, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 45404636829 prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 440,20 kn.

PTC 22 (k.č. br. 641 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA 0,2367 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Darko Lujanac, V. Nazora 80, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 45404636829 prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 127,90 kn.

PTC 23 (k.č. br. 659 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA 0,0967 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Darko Lujanac, V. Nazora 80, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 45404636829 prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 52,00 kn.

 

PTC 28 (k.č. br. 767 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,4665 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Mihael Andrijanić, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 70956574851, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 253,78 kn.

PTC 30 (k.č. br. 1642/1 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,5528 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Ankica Nenadović, Gornji Sređani 53, 43506 Dežanovac,  OIB: 93326548107, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 300,72 kn.

PTC 33 (k.č. br. 1639/1 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,4571 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Mihael Andrijanić, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 70956574851, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 248,66 kn.

PTC 38 (k.č. br. 1661/1 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,3909 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Ankica Nenadović, Gornji Sređani 53, 43506 Dežanovac,  OIB: 93326548107, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 151,00 kn.

PTC 39 (k.č. br. 1371/1, k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,2110 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 70,00 kn.

PTC 40 (k.č. br. 1344/2, k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,3207 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 166,75 kn.

PTC 41 (k.č. br. 1320/2, k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,0315 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 10,00 kn.

 

PTC 42 (k.č. br. 1321/2, k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,1780 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 60,00 kn.

 

PTC 43 (k.č. br. 1305/2, k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,1885 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 60,00 kn.

 

PTC 44 (k.č. br. 1304/2, k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,0537 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 20,00 kn.

 

PTC 45 (k.č. br. 1218, k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,0518 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 26,94 kn.

 

PTC 52 (k.č. br. 1094/3, k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,2066 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Hrvoje Kop, Trg dr. Franje Tuđmana 12, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 1146691872, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 112,40 kn.

 

PTC 60 (k.č. br. 339/1, 339/2, 340/1, 340/2, k.o. Banovac) UKUPNA POVRŠINA  0,4183 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Silvano De Martini, Veliki Banovac 47, 34550 Pakrac, OIB: 37092941364, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 213,00 kn.

 

PTC 63 (k.č. br. 406/3, 406/4, k.o. Banovac) UKUPNA POVRŠINA  0,1534 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Mihael Andrijanić, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 70956574851, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 42,00 kn.

PTC 64 (k.č. br. 297/36, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,5378 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Frankopanska 47, Prekopakra, 34550 Pakrac OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 292,56 kn.

PTC 65 (k.č. br. 297/32, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,6223 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Alen Bićanić, Novi Majur 15, 34550 Pakrac, OIB: 05038301340, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 338,54 kn.

PTC 66 (k.č. br. 297/19, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,9567 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac, OIB: 14621475506, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 520,44 kn.

PTC 67 (k.č. br. 297/14, 297/15, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,6185 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac, OIB: 14621475506, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 880,46 kn.

 

PTC 68 (k.č. br. 297/45, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,1962 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac, OIB: 14621475506, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 650,74 kn.

PTC 69 (k.č. br. 297/11, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,5611 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Frankopanska 47, Prekopakra, 34550 Pakrac OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 305,24 kn.

PTC 70 (k.č. br. 297/9, 297/46 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,9673 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac, OIB: 14621475506, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.070,20 kn.

PTC 71 (k.č. br. 608/3, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,1982 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Sabo, Donja Obrijež 45, 34550 Pakrac, OIB: 24093831516, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 107,82 kn.

PTC 75 (k.č. br. 637/3, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,8048 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 77 (k.č. br. 579/5, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,4027 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Frankopanska 47, Prekopakra, 34550 Pakrac OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 763,06 kn.

PTC 78 (k.č. br. 578/1, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,0157 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Frankopanska 47, Prekopakra, 34550 Pakrac OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 552,54 kn.

PTC 80 (k.č. br. 612, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,5622 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Sabo, Donja Obrijež 45, 34550 Pakrac, OIB: 24093831516, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 305,84 kn.

PTC 82 (k.č. br. 170/4, 171/1, 172/4, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,4144 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Frankopanska 47, Prekopakra, 34550 Pakrac OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 225,46 kn.

PTC 83 (k.č. br. 297/43, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,8718 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Alen Bićanić, Novi Majur 15, 34550 Pakrac, OIB: 05038301340, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 250,00 kn.

PTC 84 (k.č. br. 307/52, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,3956 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Frankopanska 47, Prekopakra, 34550 Pakrac OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 215,20  kn.

PTC 85 (k.č. br. 597, k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,4632 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Sabo, Donja Obrijež 45, 34550 Pakrac, OIB: 24093831516, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 240,86 kn.

PTC 87 (k.č. br. 506, 507/6, 507/7, 507/2, 508, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 2,3918 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.301,16 kn.

PTC 88 (k.č. br. 507/5, 509, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 0,7250 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 394,40 kn.

PTC 89 (k.č. br. 526/5, 526/2, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 0,9273 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 504,46 kn.

PTC 90 (k.č. br. 528, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 0,2388 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 129,90 kn.

PTC 91 (k.č. br. 532/4, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 0,1464 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 79,64 kn.

PTC 92 (k.č. br. 533, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 0,1424 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 74,04 kn.

PTC 93 (k.č. br. 593/3, 593/5, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 0,4927 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 268,04kn.

 

PTC 94 (k.č. br. 593/7, 593/9, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 0,3108 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 169,08 kn.

PTC 95 (k.č. br. 302/1, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 1,2955 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 704,76 kn.

PTC 96 (k.č. br. 615/4, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 0,0435 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 23,66 kn.

PTC 97 (k.č. br. 217/5, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 0,7862 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 427,70 kn.

PTC 98 (k.č. br. 224, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 0,2892 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 157,32 kn.

PTC 99 (k.č. br. 178, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 0,5463 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 297,18 kn.

 

PTC 100 (k.č. br. 145, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 0,5280 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 287,24 kn.

 

PTC 101 (k.č. br. 401/2, 400/2, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 0,9031 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 491,28 kn.

PTC 102 (k.č. br. 395/2, k.o. Branešci) UKUPNA POVRŠINA 0,1428 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 77,68 kn.

PTC 106 (k.č. br. 139/2, 140/2, k.o. Budići) UKUPNA POVRŠINA 0,3438 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Želimir Samardžić, Mali Budići 12, Mali Budići, 34550 Pakrac, OIB:33110166784, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 93,51 kn.

PTC 107 (k.č. br. 491, 492, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 564, 563/1, 563/2, k.o. Cikote) UKUPNA POVRŠINA 3,3481 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

IPEA d.o.o., Cikote 12, 34550 Pakrac, OIB: 65238625597, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 790,18 kn.

 

PTC 108 (k.č. br. 548, k.o. Cikote) UKUPNA POVRŠINA 0,0486 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

IPEA d.o.o., Cikote 12, 34550 Pakrac, OIB: 65238625597, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 11,46 kn.

 

PTC 109 (k.č. br. 424, 434, 435, k.o. Cikote) UKUPNA POVRŠINA 1,2648 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

IPEA d.o.o., Cikote 12, 34550 Pakrac, OIB: 65238625597, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 600,20 kn.

 

PTC 110 (k.č. br. 427, 428, k.o. Cikote) UKUPNA POVRŠINA 1,0567 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

IPEA d.o.o., Cikote 12, 34550 Pakrac, OIB: 65238625597, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 249,38 kn.

 

PTC 111 (k.č. br. 449, 450, 451, 452/4, k.o. Dereza) UKUPNA POVRŠINA 1,5135 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Karlo Drkulec, Tome Lujanca 22, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 37336867691, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 304,55  kn.

PTC 112 (k.č. br. 454, 455, k.o. Dereza) UKUPNA POVRŠINA 0,3287 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Karlo Drkulec, Tome Lujanca 22, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 37336867691, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 83,63 kn.

 

PTC 113 (k.č. br. 478, 479, 480, 482, 481/1, 481/2, 483/1, 483/2, 484/1, 484/2, k.o. Dereza) UKUPNA POVRŠINA 1,9293 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Karlo Drkulec, Tome Lujanca 22, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 37336867691, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 503,35 kn.

 

PTC 114 (k.č. br. 487, 488/1, 488/2, 488/3, 489/1, k.o. Dereza) UKUPNA POVRŠINA 1,4948 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Karlo Drkulec, Tome Lujanca 22, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 37336867691, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 397,88 kn.

 

PTC 115 (k.č. br. 491, 492, 490/1, 490/2, 493/1, 493/2, k.o. Dereza) UKUPNA POVRŠINA 2,0429 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Karlo Drkulec, Tome Lujanca 22, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 37336867691, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 555,67kn.

 

PTC 116 (k.č. br. 521, 523, 516/1, 517/1, 517/2, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, k.o. Dereza) UKUPNA POVRŠINA 1,2182 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Karlo Drkulec, Tome Lujanca 22, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 37336867691, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 325,41 kn.

 

PTC 117 (k.č. br. 338/1, 339/1, k.o. Dereza) UKUPNA POVRŠINA 0,2763 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Karlo Drkulec, Tome Lujanca 22, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 37336867691, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 60,65 kn.

 

PTC 118 (k.č. br. 433/1, 433/2, 434/1, k.o. Dereza) UKUPNA POVRŠINA 1,1024 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Karlo Drkulec, Tome Lujanca 22, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 37336867691, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 299,85 kn.

 

PTC 119 (k.č. br. 469/1, 469/3, k.o. Dereza) UKUPNA POVRŠINA 0,7783 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Karlo Drkulec, Tome Lujanca 22, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 37336867691, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 211,70 kn.

 

PTC 120 (k.č. br. 496/1, k.o. Dereza) UKUPNA POVRŠINA 0,2996 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Karlo Drkulec, Tome Lujanca 22, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 37336867691, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 81,49 kn.

 

PTC 121 (k.č. br. 1283/1, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,5305 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 288,00 kn.

 

PTC 122 (k.č. br. 1284/1, 1284/2, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,5449 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 289,00 kn.

.

PTC 123 (k.č. br. 1286/4, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,2669 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 124 (k.č. br. 1288/1, 1288/2, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,5413 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 125 (k.č. br. 1292, 1293, 1294, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 1,6019 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 839,00 kn.

 

PTC 126 (k.č. br. 1295/2, 1297/1, 1297/2, 1297/3, 1297/4, 1297/5, 1298/1, 1298/3, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 2,3795 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.265,00 kn.

 

PTC 127 (k.č. br. 1302/2, 1303/1, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,7931 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 412,00 kn.

 

PTC 128 (k.č. br. 1304, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,5999 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 326,00 kn.

 

PTC 130 (k.č. br. 1346, 1347/1, 1347/2, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,9128 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Di Zepp, Ploštine 13, 34550 Pakrac, OIB: 81417629606, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke d)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 443,74 kn.

 

PTC 131 (k.č. br. 1336, 1337, 1338, 1341 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,8427 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Di Zepp, Ploštine 13, 34550 Pakrac, OIB: 81417629606, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke d)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 457,42 kn.

 

PTC 132 (k.č. br. 1335, 1339, 1340, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,7106 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 133 (k.č. br. 1330/1, 1330/2, 1331/1, 1331/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,5413 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Di Zepp, Ploštine 13, 34550 Pakrac, OIB: 81417629606, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke d)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 287,70 kn.

PTC 134 (k.č. br. 1328/1, 1328/2, 1329/1, 1329/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,5939 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 315,52 kn.

PTC 135 (k.č. br. 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1323, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 1,8325 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Di Zepp, Ploštine 13, 34550 Pakrac, OIB: 81417629606, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke d)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 500,00 kn.

 

PTC 136 (k.č. br. 1321, 1322, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,1040 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Di Zepp, Ploštine 13, 34550 Pakrac, OIB: 81417629606, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke d)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 30,00 kn.

 

PTC 137 (k.č. br. 1313, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,0543 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Di Zepp, Ploštine 13, 34550 Pakrac, OIB: 81417629606, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 15,00 kn

 

PTC 138 (k.č. br. 1229/2, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,3705 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 150,00 kn.

 

PTC 139 (k.č. br. 862/1, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,8750 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Renata Marošević, Donja Obrijež 15, 34550 Pakrac, OIB: 82866471689, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 476,00 kn.

PTC 140 (k.č. br. 552, 554, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,3435 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 100,00 kn.

 

PTC 141 (k.č. br. 1268, 1269, 1270/1, 1270/2, 1271, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 3,2761 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.782,00 kn.

 

PTC 142 (k.č. br. 1263, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,4974 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 270,00 kn.

 

PTC 143 (k.č. br. 1265/4, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,5222 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 284,00 kn.

 

PTC 144 (k.č. br. 1265/2, 1266, 1267, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 2,6982 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.467,80 kn.

 

PTC 145 (k.č. br. 1273, 1274, 1275, 1276/1, 1276/2, 1277/2, 1278/1, 1279/1, 1279/2, 1280/1, 1280/2, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 3,2421 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.730,00 kn.

 

PTC 146 (k.č. br. 675/1, 675/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,8344 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Mihael Andrijanić, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 70956574851, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 433,88 kn.

 

PTC 147 (k.č. br. 1256/2, k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,1421 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 40,00 kn.

 

PTC 148 (k.č. br. 1364 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,3532 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Mihael Andrijanić, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 70956574851, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 100,00 kn.

 

PTC 149 (k.č. br. 1404/1 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5630 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Mihael Andrijanić, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 70956574851, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 292,76 kn.

PTC 152 (k.č. br. 519, 520 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,6010 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 315,36 kn.

 

PTC 160 (k.č. br. 91, k.o. Gornja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  1,3074 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Silvano De Martini, Veliki Banovac 47, 34550 Pakrac, OIB: 37092941364, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 711,24 kn.

 

PTC 161 (k.č. br. 744, 745 k.o. Gornja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,6345 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Mihael Andrijanić, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 70956574851, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 329,94 kn.

PTC 162 (k.č. br. 740/1, k.o. Gornja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,8262 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, T.G.Masaryka 39, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 429,62 kn.

 

PTC 163 (k.č. br. 630, k.o. Gornja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA 0,1324 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Zlatko Recc, Gornja Obrijež 53, 34550 Pakrac, OIB: 73793143645, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 68,84 kn.

 

PTC 166 (k.č. br. 1556, 1557, 1558, 1569, 1555/3, 1559/1, 1559/14, 1567/2, 1571/1, 1571/2 k.o. Grahovljani) UKUPNA POVRŠINA  5,8623 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Nevenka Kranjčević, Hrvatskih dragovoljaca 65 A, Kusonje, 34550 Pakrac,

OIB: 08243354237, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.800,00 kn.

PTC 167 (k.č. br. 1655, 1657/2, k.o. Grahovljani) UKUPNA POVRŠINA  0,9420 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Nevenka Kranjčević, Hrvatskih dragovoljaca 65 A, Kusonje, 34550 Pakrac,

OIB: 08243354237, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 413,50 kn.

 

PTC 168 (k.č. br. 1671, k.o. Grahovljani) UKUPNA POVRŠINA  0,4765 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Nevenka Kranjčević, Hrvatskih dragovoljaca 65 A, Kusonje, 34550 Pakrac,

OIB: 08243354237, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 85,00 kn.

PTC 174 (k.č. br. 1461/4 k.o. Grahovljani) UKUPNA POVRŠINA  0,5503 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Nevenka Kranjčević, Hrvatskih dragovoljaca 65 A, Kusonje, 34550 Pakrac,

OIB: 08243354237, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 143,08 kn.

PTC 177 (k.č. br. 1559/18, k.o. Grahovljani) UKUPNA POVRŠINA  1,0286 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Matija Šimić, Gornji Grahovljani 10, Gornji Grahovljani, 34550 Pakrac, OIB: 82363307532, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 559,56 kn.

PTC 178 (k.č. br. 1630/2, 1631/2 k.o. Grahovljani) UKUPNA POVRŠINA  0,1288 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Matija Šimić, Gornji Grahovljani 10, Gornji Grahovljani, 34550 Pakrac, OIB: 82363307532, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 36,00 kn.

PTC 179 (k.č. br. 1632/2, 1632/3 k.o. Grahovljani) UKUPNA POVRŠINA  0,3150 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Matija Šimić, Gornji Grahovljani 10, Gornji Grahovljani, 34550 Pakrac, OIB: 82363307532, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 38,00 kn.

PTC 180 (k.č. br. 1650/1, 1651/1, 1653/1, 1654/1, 1654/2 k.o. Grahovljani) UKUPNA POVRŠINA  0,5215 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Nevenka Kranjčević, Hrvatskih dragovoljaca 65 A, Kusonje, 34550 Pakrac,

OIB: 08243354237, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 121,00 kn.

PTC 182 (k.č. br. 1824/2 k.o. Grahovljani) UKUPNA POVRŠINA  2,3015 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Nevenka Kranjčević, Hrvatskih dragovoljaca 65 A, Kusonje, 34550 Pakrac,

OIB: 08243354237, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.252,02kn.

 

PTC 183 (k.č. br. 1915/1, k.o. Grahovljani) UKUPNA POVRŠINA 0,6309 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 343,20 kn.

PTC 184 (k.č. br. 1935/3, 1935/4, 1936/2, k.o. Grahovljani) UKUPNA POVRŠINA 1,2380 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 673,48 kn.

PTC 185 (k.č. br. 1938/1, 1939/1, k.o. Grahovljani) UKUPNA POVRŠINA 0,8924 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Andrija Širac, N.Š. Zrinskog 3, 34550 Pakrac, OIB: 26849579585, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 485,46 kn.

PTC 188 (k.č. br. 1640/3 k.o. Grahovljani) UKUPNA POVRŠINA  0,2284 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Nevenka Kranjčević, Hrvatskih dragovoljaca 65 A, Kusonje, 34550 Pakrac,

OIB: 08243354237, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 62,12 kn.

PTC 189 (k.č. br. 533/1, k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,8362 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 454,00 kn.

PTC 190 (k.č. br. 525, 526, 528/6 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 2,5525 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.271,00 kn.

 

PTC 191 (k.č. br. 533/2, 534 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 1,4344 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 765,00 kn.

 

PTC 192 (k.č. br. 543, 544 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 2,5597 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.373,54 kn.

PTC 193 (k.č. br. 551/1, 551/3, 552/1, k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 3,7926 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.063,00 kn.

 

PTC 194 (k.č. br. 564/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,2011 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 195 (k.č. br. 502/2, 504, 505 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 4,9810 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.683,88 kn.

 

PTC 196 (k.č. br. 498, 499, 500 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 2,7467 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.458,74 kn.

PTC 197 (k.č. br. 492/1, 492/2, k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 2,1372 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.142,52 kn.

PTC 198 (k.č. br. 473/1, k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,6906 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 199 (k.č. br. 637, k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,4654 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, T.G.Masaryka 39, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 242,00 kn.

 

PTC 200 (k.č. br. 613, k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,9988 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, T.G.Masaryka 39, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 519,38 kn.

 

PTC 201 (k.č. br. 607 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,1029 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 202 (k.č. br. 600, 601 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,3276 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 203 (k.č. br. 603, 604 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,4582 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, T.G.Masaryka 39, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 246,26 kn.

PTC 204 (k.č. br. 605/2, 606 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,4251 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 228,74 kn.

PTC 205 (k.č. br. 528/1, 528/2 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 1,2984 ha za koju je zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 348,00 kn.

 

PTC 207 (k.č. br. 551/2 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,4978 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 258,86 kn.

PTC 208 (k.č. br. 509/1, 509/2 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 1,1962 ha za koju je zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 622,02 kn.

 

PTC 209 (k.č. br. 507/1, 507/2 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,1975 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 52,00 kn.

PTC 212 (k.č. br. 489, 487/1, 488/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,7625 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, T.G.Masaryka 39, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 403,40 kn.

 

PTC 213 (k.č. br. 561/1, 567/2 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,7816 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, T.G.Masaryka 39, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 415,60 kn.

 

PTC 214 (k.č. br. 572/2 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,3000 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Mihael Andrijanić, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 70956574851, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 156,00 kn.

PTC 215 (k.č. br. 573/2, 574/2 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,4887 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Mihael Andrijanić, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 70956574851, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 254,12 kn.

PTC 216 (k.č. br. 575/2 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,0867 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Mihael Andrijanić, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 70956574851, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 24,00 kn.

PTC 217 (k.č. br. 580/1, 581/1, 582/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,5308 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Mihael Andrijanić, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 70956574851, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 278,18 kn.

PTC 218 (k.č. br. 583/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,0446 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Mihael Andrijanić, Veliki Banovac 21, 34550 Pakrac, OIB: 70956574851, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 12,00 kn.

PTC 220 (k.č. br. 455/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 1,0876 ha za koju je zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 591,66 kn.

PTC 223 (k.č. br. 8 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,6672 ha za koju je zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Ćasić d.o.o., Frankopanska 39, 34550 Pakrac, OIB: 75051761704, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 346,94 kn.

PTC 225 (k.č. br. 692/3, 694/2 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,4946 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, T.G.Masaryka 39, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 269,06 kn.

PTC 226 (k.č. br. 695/2, 695/5 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA 0,4301 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, T.G.Masaryka 39, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 233,96 kn.

PTC 227 (k.č. br. 676/8 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 0,3942 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Marina Novak, Frankopanska 22, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 40034704322, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 110,00 kn.

 

PTC 228 (k.č. br. 626, 648/1, 648/3, 649/6, 650 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 3,5930 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Marina Novak, Frankopanska 22, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 40034704322, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 500,00 kn.

 

PTC 229 (k.č. br. 654/1, 655/1, 655/3, 656/1, 656/2, 657, 658 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 2,4155 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj ponudio cijenu koja ne zadovoljava iznos početne zakupnine za PTC.

PTC 230 (k.č. br. 617, 618, 619, 620/2, 620/3, 620/4, 620/5, 621/2, 622/1, 622/2, 622/3, 623, 624, 625 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 2,9385 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Marina Novak, Frankopanska 22, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 40034704322, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 800,00 kn.

PTC 231 (k.č. br. 670/2, 671/1, 671/2, 672/1, 672/2, 673, 674/2, 674/3, k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 3,6064 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Marina Novak, Frankopanska 22, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 40034704322, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.000,00 kn.

PTC 232 (k.č. br. 683/2 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 0,9092 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Marina Novak, Frankopanska 22, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 40034704322, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 250,00 kn.

PTC 234 (k.č. br. 676/5 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 0,7697 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Marina Novak, Frankopanska 22, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 40034704322, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 210,00 kn.

PTC 235 (k.č. br. 681, 682, 684 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 1,4416 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Marina Novak, Frankopanska 22, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 40034704322, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 180,00 kn.

 

PTC 236 (k.č. br. 686 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 1,0139 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Marina Novak, Frankopanska 22, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 40034704322, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 280,00 kn.

 

PTC 237 (k.č. br. 679 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 0,2712 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Marina Novak, Frankopanska 22, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 40034704322, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 35,00 kn.

 

PTC 244 (k.č. br. 537/2, 537/3, 537/5, 537/7, 537/8, 537/9, 537/13, k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 0,4277 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj ponudio cijenu koja ne zadovoljava iznos početne zakupnine za PTC.

 

PTC 247 (k.č. br. 231/2 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 0,3075 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Robert Androić, Ante Starčevića 33, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 58058458039 , prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 85,00 kn.

PTC 248 (k.č. br. 221, 222/2 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 0,1852 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Robert Androić, Ante Starčevića 33, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 58058458039 , prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 55,00 kn.

PTC 250 (k.č. br. 265/2 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 0,6075 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Neven Vezmar, Kragujski put 12, 34550 Pakrac, OIB: 93135145401, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 170,00 kn.

PTC 254 (k.č. br. 222/1 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 0,3586 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Robert Androić, Ante Starčevića 33, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 58058458039 , prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 100,00 kn.

PTC 255 (k.č. br. 201/1 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA 0,3978 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Robert Androić, Ante Starčevića 33, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 58058458039 , prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 110,00 kn.

 

PTC 270 (k.č. br. 197/7, 199/5 k.o. Lipovac) UKUPNA POVRŠINA 1,1473 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Robert Androić, Ante Starčevića 33, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 58058458039 , prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 320,00 kn.

 

PTC 271 (k.č. br. 62/1 k.o. Omanovac) UKUPNA POVRŠINA 1,2585 ha za koju je zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Hrvoje Kop, Trg dr. Franje Tuđmana 12, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 11466918729, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 684,62 kn.

 

PTC 273 (k.č. br. 1309/3, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1318, 1319/1, 1319/2, 1320/1, 1320/2, 1321 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  6,1978 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 3.222,86 kn.

PTC 274 (k.č. br. 1272/13, 1273/1, 1273/2, 1274, 1275, 1276, 1277/1, 1277/2, 1277/5, 1277/6, 1277/7, 1277/10, 1277/11, 1277/12, 1277/13, 1277/14, 1277/15, 1277/16, 1277/17, 1277/18, 1277/19, 1277/20, 1277/23, 1277/25, 1277/26, 1277/31, 1277/34, 1277/35, 1277/38, 1277/39, 1277/42, 1277/44, 1277/50, 1277/52 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  11,8295 ha za koju je zaprimljeno 7 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac, OIB: 14621475506, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 6.124,78 kn.

 

PTC 275 (k.č. br. 1270/1 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  1,0042 ha za koju je zaprimljeno 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac, OIB: 14621475506, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 522,18 kn.

PTC 276 (k.č. br. 1273/3 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,1223 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 63,60 kn.

 

PTC 277 (k.č. br. 1277/53, 1277/54, 1277/55 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,0744 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 38,70 kn.

 

PTC 281 (k.č. br. 1505/3 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,3143 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Vacek, Frankopanska 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 55996700294, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 110,00 kn.

PTC 282 (k.č. br. 1494/6, k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA 0,2854 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Robert Androić, Ante Starčevića 33, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 58058458039, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 90,00 kn.

 

PTC 288 (k.č. br. 990/4 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  2,3728 ha za koju je zaprimljeno 9 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac, OIB: 14621475506, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.290,80 kn.

PTC 289 (k.č. br. 743/49 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA 3,8744 ha za koju je zaprimljeno 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Ćasić d.o.o., Frankopanska 39, 34550 Pakrac, OIB: 75051761704, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.107,68 kn.

 

PTC 291 (k.č. br. 36/65, 36/69 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  0,2121 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Vacek, Frankopanska 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 55996700294, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 110,00 kn.

 

PTC 303 (k.č. br. 36/44, 36/46, 36/47, 36/48 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA 0,9171 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 304 (k.č. br. 644/3 k.o. Rogulje) UKUPNA POVRŠINA 0,6765 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Krešimir Halas, Rogulje 36, 34550 Pakrac, OIB: 51031175105, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 185,00 kn.

 

PTC 305 (k.č. br. 944 k.o. Rogulje) UKUPNA POVRŠINA 0,1798 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Krešimir Halas, Rogulje 36, 34550 Pakrac, OIB: 51031175105, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 47,00 kn.

PTC 309 (k.č. br. 489 k.o. Španovica) UKUPNA POVRŠINA 0,0529 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Ivana Martinović, Ulica Dalibora Duchača 44, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 13291506953, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 28,77 kn.

PTC 310 (k.č. br. 493 k.o. Španovica) UKUPNA POVRŠINA 0,1152 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Ivana Martinović, Ulica Dalibora Duchača 44, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 13291506953, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 62,65 kn.

PTC 311 (k.č. br. 321/2 k.o. Španovica) UKUPNA POVRŠINA  0,0197 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tihana Jirasek, Lipička 36, Filipovac, 34551 Lipik, OIB: 47465373853, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 4,64 kn.

PTC 312 (k.č. br. 322/8 k.o. Španovica) UKUPNA POVRŠINA  0,0916 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tihana Jirasek, Lipička 36, Filipovac, 34551 Lipik, OIB: 47465373853, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 49,83 kn.

PTC 317 (k.č. br. 575 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  0,6398 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Sabo, Donja Obrijež 45, 34550 Pakrac, OIB: 24093831516, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 348,06 kn.

PTC 318 (k.č. br. 319/2 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  1,0891 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Dalibor Šmit, Mali Banovac 5, Mali Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 14711201927, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 592,48 kn.

PTC 319 (k.č. br. 1087 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  0,3352 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Igor Krenek, Toranj 9, 34550 Pakrac, OIB: 31643086169, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 150,00 kn.

PTC 320 (k.č. br. 928 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  0,6672 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Dalibor Šmit, Mali Banovac 5, Mali Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 14711201927, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.

PTC 321 (k.č. br. 322/3, 323/1 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  0,6143 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 322 (k.č. br. 1164/2 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  0,1708 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Di Zepp, Ploštine 13, 34550 Pakrac, OIB: 81417629606, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e)  Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 46,46 kn.

 

Članak 2.

Zakupnina se plaća godišnje.

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od petnaest dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine.

Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj zakupnini.

Članak 3.

Ova će se Odluka dostaviti na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede (u nastavku teksta: Ministarstvo).

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Požeško-slavonske županije i suglasnosti  Ministarstva, te sastavljenom nacrtu ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora, gradonačelnica Grada Pakraca u ime Republike Hrvatske i najpovoljniji ponuditelj iz članka 1. ove Odluke sklapaju ugovor o zakupu.

Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju u posjed sklapa se kao ovršna isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe, te ovlasti i način rada javnog bilježništva.

Članak 4.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor.

Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/21-01/6
URBROJ: 2162-30/01-21-9
Pakrac, 9. srpnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.