Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pakraca za razdoblje 2013 – 2020. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU
O PRODULJENJU VAŽENJA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PAKRACA ZA RAZDOBLJE 2013 – 2020. GODINE

Članak 1.

Ovom odlukom produžava se važenje Strategije razvoja Grada Pakraca za razdoblje 2013. – 2020. godine, do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-02/21-01/1

URBROJ: 2162-05/07-21-1

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.