Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 1. sjednici održanoj  14. lipnja 2021. godine donosi

 

ODLUKU
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

  1. Ivona Sandrin- mag. prava
  2. Branko Đaniš- dipl. ing. geodezije
  3. Andrijana Grčević- mag. ing. agronomije
  4. Vlado Eck, predstavnik Gradskog vijeća Grada Pakraca
  5. Karlo Rek, predstavnik Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 945-01/20-01/5, URBROJ: 2162-05/09-20-2) i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 945-01/21-01/5, URBROJ: 2162-05/09-21-1).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/21-01/9

URBROJ: 2162-05/09-21-2

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.