Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a na prijedlog Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na 22. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE NA NATJEČAJU ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca prihvaća kao najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su pristigle na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/20-01/11, URBROJ: 2162-05/09-20-8 (objavljen dana 14. listopada 2020. godine, na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na web stranici Grada Pakraca – https://pakrac.hr/javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-grada-pakraca-2/), kako slijedi:

PTC 1 (k.č. br.  564, 565 k.o. Ploštine) UKUPNA POVRŠINA  0,5439 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Dragan Brunetta, Ploštine 61, Ploštine, 34550 Pakrac, OIB: 34124340420, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.

PTC 2 (k.č. br. 647/2, 647/3 k.o. Ploštine) UKUPNA POVRŠINA  0,7295 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 3 (k.č. br. 575 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  0,6398 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Sabo, Donja Obrijež 45, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 24093831516, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 348,06 kn.

 

PTC 4 (k.č. br. 319/2 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  1,0891 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Dalibor Šmit, Mali Banovac 5, Mali Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 14711201927, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 300,00 kn.

 

PTC 4 (k.č. br. 1265/1 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,6582 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 358,06 kn.

PTC 5 (k.č. br. 1087 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  0,3352 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Igor Krenek, Toranj 9, Toranj, 34550 Pakrac, OIB: 31643086169, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 182,34 kn.

PTC 5 (k.č. br. 1269/1 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,6837 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 355,52 kn.

PTC 6 (k.č. br. 928 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  0,6672 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Dalibor Šmit, Mali Banovac 5, Mali Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 14711201927, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.

 

PTC 6 (k.č. br. 1269/11 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,3564 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 185,32 kn.

PTC 7 (k.č. br. 1269/7 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,3597 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 187,04 kn.

PTC 9 (k.č. br. 339/1, 339/2, 340/1, 340/2 k.o. Banovac) UKUPNA POVRŠINA  0,4183 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Silvano De Martini, Veliki Banovac 47, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 37092941364, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.

PTC 10 (k.č. br. 91 k.o. Gornja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  1,3074 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Silvano De Martini, Veliki Banovac 47, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 37092941364, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 700,00 kn.

PTC 11 (k.č. br. 297/36 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,5378 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 292,56 kn.

PTC 12 (k.č. br. 297/32 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,6223 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Alen Bićanić, Novi Majur 15, Novi Majur, 34550 Pakrac, OIB: 05038301340, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.

PTC 13 (k.č. br. 297/19 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,9567 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 520,44 kn.

PTC 14 (k.č. br. 297/14, 297/15 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,6185 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 880,46 kn.

PTC 15 (k.č. br. 297/45 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,1962 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 650,74 kn.

PTC 16 (k.č. br. 297/11 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,5611 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 305,24 kn.

PTC 17 (k.č. br. 297/9, 297/46 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,9673 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.070,20 kn.

PTC 18 (k.č. br. 608/3 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,1982 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Sabo, Donja Obrijež 45, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 24093831516, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 107,82 kn.

PTC 19 (k.č. br. 603/8, 603/9, 606/1 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  2,2407 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.218,94 kn.

PTC 20 (k.č. br. 584/7, 584/8, 584/10, 591 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  7,5288 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.951,78 kn.

PTC 21 (k.č. br. 589 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  9,3578 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 22 (k.č. br. 637/2 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  2,2706 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.235,20 kn.

PTC 23 (k.č. br. 637/3 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,8048 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 981,82 kn.

PTC 24 (k.č. br. 585/2, 586, 590/1 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  12,8397 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 25 (k.č. br. 579/5 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,4027 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 26 (k.č. br. 578/1 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,0157 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 27 (k.č. br. 578/3, 578/4, 578/5 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  4,2966 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 29 (k.č. br. 897/1 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  0,0806 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Franjo Širac, Matkovac 42, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 16757131266, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 15,00 kn.

PTC 30 (k.č. br. 899/2 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  0,1439 ha

za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Franjo Širac, Matkovac 42, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 16757131266, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 20,00 kn.

PTC 31 (k.č. br. 990/4 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  2,3728 ha za koju je zaprimljeno 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.290,80 kn.

PTC 32 (k.č. br. 743/49 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  3,8744 ha za koju je zaprimljeno 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.107,68 kn.

PTC 34 (k.č. br. 743/52 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  0,8096 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 36 (k.č. br. 36/65, 36/69 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  0,2121 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Vacek, Frankopanska 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 55996700294, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 115,00 kn.

PTC 38 (k.č. br. 1309/3, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1318, 1319/1, 1319/2, 1320/1, 1320/2, 1321 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  6,1978 ha za koju je zaprimljeno 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 3.222,86 kn.

PTC 39 (k.č. br. 1272/13, 1273/1, 1273/2, 1274, 1275, 1276, 1277/1, 1277/2, 1277/5, 1277/6, 1277/7, 1277/10, 1277/11, 1277/12, 1277/13, 1277/14, 1277/15, 1277/16, 1277/17, 1277/18, 1277/19, 1277/20, 1277/23, 1277/25, 1277/26, 1277/31, 1277/34, 1277/35, 1277/38, 1277/39, 1277/42, 1277/44, 1277/50, 1277/52 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  11,8295 ha za koju je zaprimljeno 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 6.124,78 kn.

 

PTC 40 (k.č. br. 1270/1 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  1,0042 ha za koju je zaprimljeno 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i podkriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 522,18 kn.

PTC 41 (k.č. br. 1273/3 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,1223 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 42 (k.č. br. 1277/53, 1277/54, 1277/55 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,0744 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 68 (k.č. br. 265/2 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA  0,6075 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Neven Vezmar, Kragujski put 12, 34550 Pakrac, OIB: 93135145401, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 170,00 kn.

PTC 81 (k.č. br. 525, 526, 528/6 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  2,5525 ha za koju je zaprimljeno 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.271,62 kn.

PTC 82 (k.č. br. 533/2, 534 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  1,4344 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 765,98 kn.

PTC 83 (k.č. br. 543, 544 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  2,5597 ha za koju je zaprimljeno 7 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.373,54 kn.

PTC 84 (k.č. br. 551/1, 551/3, 552/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  3,7926 ha za koju je zaprimljeno 7 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.063,18 kn.

PTC 85 (k.č. br. 564/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,2011 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 47,46 kn.

PTC 86 (k.č. br. 502/2, 504, 505 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  4,981 ha za koju je zaprimljeno 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.683,88 kn.

PTC 87 (k.č. br. 498, 499, 500 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  2,7467 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.458,74 kn.

PTC 88 (k.č. br. 492/1, 492/2 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  2,1372 ha za koju je zaprimljeno 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.142,52 kn.

 

PTC 89 (k.č. br. 473/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,6906 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 375,68 kn.

 

PTC 90 (k.č. br. 637 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,4654 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Dragan Brunetta, Ploštine 61, Ploštine, 34550 Pakrac, OIB: 34124340420, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 242,00 kn.

PTC 91 (k.č. br. 613 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,9988 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, Kip 25 A, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) i podkriteriju iz članka 36. stavka 2. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 519,38 kn.

PTC 92 (k.č. br. 607 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,1029 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 93 (k.č. br. 600, 601 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,3276 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 178,22 kn.

PTC 94 (k.č. br. 603, 604 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,4582 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 246,26 kn.

PTC 95 (k.č. br. 605/2, 606 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,4251 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 228,74 kn.

PTC 96 (k.č. br. 1263 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,4974 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 270,58 kn.

 

PTC 97 (k.č. br. 1265/4 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5222 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 284,08 kn.

 

PTC 98 (k.č. br. 1265/2, 1266, 1267 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  2,6982 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.467,80 kn.

PTC 99 (k.č. br. 1273, 1274, 1275, 1276/1, 1276/2, 1277/2, 1278/1, 1279/1,  1279/2, 1280/1, 1280/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  3,2421 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.730,36 kn.

PTC 100 (k.č. br. 1283/1 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5305 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 288,60 kn.

PTC 101 (k.č. br. 1284/1, 1284/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5449 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 289,98 kn.

PTC 102 (k.č. br. 1286/4 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,2669 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 145,20 kn.

PTC 103 (k.č. br. 1288/1, 1288/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5413 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 104 (k.č. br. 1292, 1293, 1294 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  1,6019 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 839,02 kn.

PTC 105 (k.č. br. 1295/2, 1297/1, 1297/2, 1297/3, 1297/4, 1297/5, 1298/1, 1298/3 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  2,3795 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.265,96 kn

PTC 106 (k.č. br. 1302/2, 1303/1 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,7931 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 107 (k.č. br. 1304 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5999 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 326,34 kn.

PTC 110 (k.č. br. 1336, 1337, 1338, 1341 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,8427 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, Kip 25 A, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 457,42 kn.

PTC 111 (k.č. br. 1335, 1339, 1340 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,7106 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, Kip 25 A, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 369,52 kn.

PTC 114 (k.č. br. 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1323 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  1,8325 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, Kip 25 A, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) i podkriteriju iz članka 36. stavka 2. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 967,94 kn.

PTC 117 (k.č. br. 1229/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,3705 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 118 (k.č. br. 862/1 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,875 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Renata Marošević, Donja Obrijež 15, Donja Obrijež,34550 Pakrac, OIB: 82866471689, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 476,00 kn.

PTC 119 (k.č. br. 1724/43 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,4514 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 245,56 kn.

PTC 120 (k.č. br. 1724/35 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,5107 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 277,82 kn.

PTC 121 (k.č. br. 1726/2 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,3280 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Željkica Rusan, Gornji Sređani 29, Gornji Sređani, 43506 Dežanovac, OIB: 44675038117, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 178,44 kn.

PTC 122 (k.č. br. 1228, 1229/1 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,3423 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 178,00 kn.

PTC 123 (k.č. br. 1243 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,3402 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 185,06 kn.

PTC 124 (k.č. br. 1214 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,1658 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 86,22 kn.

 

PTC 125 (k.č. br. 1094/1, 1168/6 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,7235 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 376,22 kn.

PTC 126 (k.č. br. 1815 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  28,1300 ha za koju je zaprimljeno 12 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac, OIB: 14621475506, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 15.302,72 kn.

PTC 127 (k.č. br. 552, 554 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,3435 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Renata Marošević, Donja Obrijež 15, Donja Obrijež,34550 Pakrac, OIB: 82866471689, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 100,00 kn.

PTC 128 (k.č. br. 1268, 1269, 1270/1, 1270/2, 1271 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  3,2761 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.782,20 kn.

PTC 129 (k.č. br. 533/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,8362 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

Članak 2.

Zakupnina se plaća godišnje.

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od petnaest dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine.

Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj zakupnini.

Članak 3.

Ova će se Odluka dostaviti na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede (u nastavku teksta: Ministarstvo).

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Požeško-slavonske županije i suglasnosti  Ministarstva, te sastavljenom nacrtu ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora, gradonačelnica Grada Pakraca u ime Republike Hrvatske i najpovoljniji ponuditelj iz članka 1. ove Odluke sklapaju ugovor o zakupu.

Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju u posjed sklapa se kao ovršna isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe, te ovlasti i način rada javnog bilježništva.

Članak 4.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor.

Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/11

URBROJ: 2162-05/09-20-15

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.