>

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine