Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakupce javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18); Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 18. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPNINE ZA ZAKUPCE JAVNIH POVRŠINA I POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U cilju ublažavanja posljedica epidemije virusa Covid-19, ovom odlukom oslobađaju se u potpunosti plaćanja zakupnine svi zakupci javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pakraca kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01/300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine obustavljen rad.

Oslobođenje plaćanja zakupnine za javne površine i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pakraca se odnosi na razdoblje u kojem je obustavljen rad zakupnicima.

Oslobođenje plaćanja zakupnine za javne površine i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pakraca odnosi se samo na zakupce koji nisu prekršili Odluku iz članka 1. ove Odluke.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 363-05/20-01/02

URBROJ: 2162-05/01-20-01

Pakrac, 21. ožujka 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.