Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade

Na temelju članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 1. Zakona o dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 32/2020) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 18. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 1.

U cilju ublažavanja posljedica epidemije virusa Covid-19, ovom odlukom oslobađaju se u potpunosti plaćanja komunalne naknade svi obveznici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01/300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine obustavljen rad.

Oslobođenje plaćanja komunalne naknade odnosi na razdoblje u kojem je obveznicima obustavljen rad.

Oslobođenje plaćanja komunalne naknade odnosi se samo na obveznike koji nisu prekršili Odluku iz članka 1. ove Odluke

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/20-01/01

URBROJ: 2162-05/01-20-01

Pakrac, 21. ožujka 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.