Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 59. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu