Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Pakraca i njihovih zamjenika

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), članka 21. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ br. 69/16)  i članka 51. Statuta Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU POVJERNIKA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

I

Povjerenicima civilne zaštite Grada Pakraca i zamjenicima povjerenika civilne zaštite Grada Pakraca imenuju se:

Naselje / mjesni odbor Povjerenik/zamjenik Ime i prezime Adresa
BADLJEVINA

DEREZA

Povjerenik Mario Seleši J. Odobašića 27, Badljevina
Zamjenik povjerenika Saša Hejtmanek Badljevina, 30. svibnja 3
BRANEŠCI

GORNJI GRAHOVLJANI

SREDNJI GRAHOVLJANI

DONJI GRAHOVLJANI

Povjerenik Ana Romanić Branešci 41
Zamjenik povjerenika Mile Prodanović Donji Grahovljani 8
BRUSNIK

KRAGUJ

Povjerenik Željko Kenje Kraguj 4
Zamjenik povjerenika Željko Bosanac Brusnik 42
DONJA OBRIJEŽ Povjerenik Darko Jozipović Donja Obrijež 19
Zamjenik povjerenika Jozo Martineli Donja Obrijež 5
DRAGOVIĆ

ŠPANOVICA

GORNJA ŠUMETLICA

Povjerenik Stevo Grašar Dragović 17
Zamjenik povjerenika Mišo Golubović Gornja Šumetlica
KAPETANOVO POLJE

PLOŠTINE

Povjerenik Josip Delorenci Ploštine 23
Zamjenik povjerenika Božidar Lukić Kapetanovo Polje 27
KRIČKE

CIKOTE

BJELAJCI

Povjerenik Ivan Peći Cikote 12
Zamjenik povjerenika Halas Ivan Bjelajci 17
KUSONJE Povjerenik Milan Kozlović Kusonje, Stjepana Radića 27
Zamjenik povjerenika Dejan Golić Kusonje, Bjelovarskih vitezova 27
MALI BANOVAC

BATINJANI

TORANJ

Povjerenik Slavko Matijašević Batinjani 49a
Zamjenik povjerenika Josip Bec Toranj 80a
NOVI MAJUR

STARI MAJUR

Povjerenik Alen Bičanić Novi Majur 15
Zamjenik povjerenika Stjepan Malogorski Stari Majur 7a
OMANOVAC

GORNJA OBRIJEŽ

VELIKI BANOVAC

Povjerenik Zlatko Recc Gornja Obrijež 53
Zamjenik povjerenika Igor Cavalli Veliki Banovac 21
OŽEGOVCI

GLAVICA

BUČJE

Povjerenik Goran Šteković Ožegovci 21
Zamjenik povjerenika Želimir Samardžić Mali Budić 12
PAKRAC – centar I Povjerenik Nenad Peić Pakrac, Kalvarija 80
Zamjenik povjerenika Josip Širac Pakrac, Alojzija Stepinca 1
PAKRAC – centar II Povjerenik Gordan Krajačić Pakrac, Kalvarija 40
Zamjenik povjerenika Damir Pejša Pakrac, Hrvatskih velikana 15
PAKRAC – jug I Povjerenik Zvonimir Miler Pakrac, Andrije Hebranga 6/15
Zamjenik povjerenika Borislav Černi Pakrac, Matije Gubca 83/1
PAKRAC – jug II Povjerenik Robert Matijašević Pakrac, Andrije Hebranga 2/13
Zamjenik povjerenika Vladimir Gazić Pakrac, Matije Gupca 126
PAKRAC – sjever I Povjerenik Marijan Gašpar Pakrac, Grigora Viteza 113
Zamjenik povjerenika Zoran Hofman Pakrac, Frankopanska 33
PAKRAC – sjever II Povjerenik Rinaldo Hrastić Pakrac, Ivana Gundulića 66
Zamjenik povjerenika Dražen Ivanović Pakrac, Ivana Gundulića 6
PREKOPAKRA I Povjerenik Zvonko Martinović Prekopakra, Dalibora Duchača 46
Zamjenik povjerenika Dražen Krajina Prekopakra, Stjepana Širca 90
PREKOPAKRA II Povjerenik Vlado Eck Prekopakra, Frankopanska 36
Zamjenik povjerenika Ivan Frićer Prekopakra, Matkovac 82

II

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite kao dio operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,

– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,

– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

III

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odzvati pozivu načelnika Stožera civilne zaštite grada Pakraca u mjerama aktiviranja, mobilizacije, pripravnost i osposobljavanje u sustavu civilne zaštite.

IV

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području Gradu Pakracu KLASA: 810-01/09-01/04 URBROJ: 2162-05/06-16-8 od 14.studenog 2016.g.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

KLASA: 810-01/18-01/4
URBROJ: 2162-05/01-18-1
Pakrac, 8. lipnja 2018. g.

Gradonačelnica:  Anamarija Blažević v. r.