Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) i čl. 17. st. 1, čl. 7 i čl. 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 15. sjednici, održanoj 8. ožujka 2016.g. donijelo

Odluku o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Članak 1.

Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodjeljuje se:
– Zdenku Ružički iz Pakraca, za područje gospodarstva,
– Darku Dovraniću iz Vrbovca, za područje kulture,
– doc.dr.sc. Anti Nazoru iz Zagreba, za područje drugih društvenih djelatnosti,
– Udruzi roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika „Latica“, za područje zdravstva i socijalne skrbi,
– Zvonimiru Kobetiću iz Prekopakre, posthumno za životno djelo iz područja kulture.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 8. ožujka 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 061-01/16-01/1
URBROJ: 2162-04/03-16-14