Obvezatne upute broj GP-V o načinu uređenja biračkog mjesta

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ GP – V
o načinu uređenja biračkog mjesta

1. Kako bi se poštivala pravila o zabrani pogodovanja bilo kojoj političkoj stranci, ili bilo kojem kandidatu, u prostorijama u kojima će se glasovati mogu se isticati samo državni i gradski simboli – grb i zastava Republike Hrvatske i grb i zastava Grada Pakraca.

2. Prostorije u kojima će se glasovati moraju se urediti i opremiti na način da se osigura tajnost glasovanja, dakle tako da nitko ne može vidjeti kako je glasač popunio glasački listić.

3. Birački odbor na svakom biračkom mjestu dužan je neposredno prije otvaranja birališta na vidljivo mjesto istaknuti sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za vijeće mjesnog odbora za koje se glasuje.

4. Na biračkom mjestu ne smije biti promidžbeni materijal, kao niti u neposrednoj blizini (50 m) biračkog mjesta.

5. Birački odbor je dužan na prednju stranu glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav se ubacuje u glasačku kutiju.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca” i službenoj internet stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr.

Pakrac, 05.10.2015. g.

PREDSJEDNIK Tomislav Petrač, v.r

KLASA: 013-03/15-01/01
URBROJ: 2162-04/01-15-5