Obvezatne upute broj GP-I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ GP – I
o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

1. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca obavljati će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. Obrasci su namijenjeni izborima za članove vijeća mjesnih odbora Grada Pakraca.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku GPVMO (Obrasci za izbor vijeća mjesnih odbora Grada Pakraca).

3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Izborno povjerenstvo će, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.

4. Obrasci za provođenje izbora su:

• Obrazac GPVMO – 1 – Prijedlog liste kandidata političke stranke/političkih stranaka za članove vijeća mjesnih odbora
• Obrazac GPVMO – 2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnih odbora
• Obrazac GPVMO – 2a – Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
• Obrazac GPVMO – 3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora
• Obrazac GPVMO – 4 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana Stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora
• Obrazac GPVMO – 5 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana Proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora
• Obrazac GPVMO – 6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora
• Obrazac GPVMO – 7 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora
• Obrazac GPVMO – 8 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta
• Obrazac GPVMO – 9 – Glasački listić za izbore za kandidacijsku listu za članove vijeća mjesnog odbora
• Obrazac GPVMO – 10 – Zapisnik o radu biračkog odbora za kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora
• Obrazac GPVMO – 11 – Zapisnik o radu i rezultatima izbora za članove vijeća mjesnih odbora Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pakraca

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrasca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca” i službenoj internet stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr.

Pakrac, 05.10.2015. g.

PREDSJEDNIK Tomislav Petrač, v.r

KLASA: 013-03/15-01/01
URBROJ: 2162-04/01-15-1