>

Obvezatne upute broj GP-III o odustanku kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Obvezatne upute broj GP-III o odustanku kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ GP – III
o odustanku kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

1. Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste za članove vijeća mjesnih odbora mogu, na način propisan njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta, odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je, kao prihvaćena, bila objavljena od strane Izbornog povjerenstva.

2. Za kandidacijsku listu grupe birača, odluku o odustajanju donosi nositelj liste.
Podnositelji koji su predložili kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnog odbora mogu odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je, kao prihvaćena, bila objavljena od strane Izbornog povjerenstva.

3. Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije moguć nakon isteka roka za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.

4. Pisana obavijest o odustajanju mora biti dostavljena Izbornom povjerenstvu najkasnije do navedenog roka (točka 1. i 2.).

5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca” i službenoj internet stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr.

Pakrac, 05.10.2015. g.

PREDSJEDNIK Tomislav Petrač, v.

KLASA: 013-03/15-01/01
URBROJ: 2162-04/01-15-3