>

Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Pakraca sa Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13)