Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi članaka 10., 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13, 6/13) i članka 17. st. 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03), na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015.g. donijelo

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“ 

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, dodjeljuje se:
– pionirskoj selekciji Nogometnog kluba „Hajduk“ Pakrac,
– Streličarskom klubu „Kuna“ Pakrac,
– Dubravki Vukoja iz Malih Zdenaca.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 061-01/15-01/1 :
URBROJ: 2162-01/01-15-1