>

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za korištenje mjera EnU u obiteljskim kućama na području Grada Pakraca

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za korištenje mjera EnU u obiteljskim kućama na području Grada Pakraca

Na temelju Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda o neposrednom sufinanciranju Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama „Energetska obnova obiteljskih kuća na području Grada Pakraca“ davanjem sredstava pomoći; Klasa: 310-34/14-07/122; Ur.broj: 563-04-1/216-14-2 i odredbi članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13), gradonačelnik Grada Pakraca donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za korištenje mjera EnU u obiteljskim kućama na području Grada Pakraca

Članak 1.

U Proračunu Grada Pakraca za 2014. godinu i Financijskom planu Fonda za 2014. godinu Planirana su financijska sredstva za provedbu programa Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pakraca u 2014. godini.
Planirana financijska sredstva iznose 1.062.500,00 kuna, od toga sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznose 1.000.000,00 kuna, a sredstva Grada Pakraca 62.500,00 kuna.

Članak 2.

Ovom odlukom određuje se da će ukupan broj korisnika biti utvrđen tijekom provedbe programa, a sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, odnosno do utroška planiranih sredstava iz čl. 1. Gradonačelnik Grada Pakraca zadržava pravo izmjene broja korisnika mjera.

Članak 3.

U 2014. godini subvencionirat će se ugradnja mjera za povećanje energetske učinkovitosti u kućanstvima obiteljskih kuća na području Grada Pakraca, i to:

– zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije;
– povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće;
– povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova;
– povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline.
– energetski pregled i energetski certifikat za realizirane projekte.

Članak 4.

Zadužuje se Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca za pripremu teksta natječaja, njegovu objavu i provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pakraca a sve sukladno Pravilniku za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Pakraca.

Pakrac, 07. srpanj 2014. godine

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška, dipl.oecc., v.r.

Klasa: 310-34/14-01/02
Urbroj: 2162- 06/01-14-2