Zaključak o zadržavanju postojećeg statusa Opće županijske bolnice Pakrac do završetka sanacijskog postupka

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), te medijskih napisa, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
O ZADRŽAVANJU POSTOJEĆEG STATUSA OPĆE
ŽUPANIJSKE BOLNICE PAKRAC DO ZAVRŠETKA SANACIJSKOG POSTUPKA

1. Uvažavajući činjenicu da je započelo restrukturiranje zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, te da će Vlada Republike Hrvatske uskoro usvojiti master plan bolničkog sustava koji će definirati budući status Opće županijske bolnice Pakrac, a duboko svjesni teške gospodarske i socijalne situacije u kojoj se nalazi naše društvo, ovim putem izražavamo veliku zabrinutost za budućnost pakračke bolnice, odnosno njenu opstojnost i samostalnost.

2. U nastavku ističemo činjenice u prilog opstojnosti i samostalnosti OŽB Pakrac:

– 120-godišnja povijest postojanja Bolnice
– izuzetan značaj za razvoj i boljitak kako Pakraca, Lipika i okolnih gradova i općina koji joj gravitiraju
– Bolnici gravitiraju pacijenti s područja Požeškoslavonske, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije u gotovo jednakoj mjeri
– njen opstanak u uskoj vezi s opstankom i ostankom ljudi na ovom području, još uvijek od posebne državne skrbi
– kroz Domovinski rat je bila razarana, obnovljena nakon njega, a u obnovu su uložena nemala sredstva
– invalidi Domovinskog rata pacijenti su pakračke Bolnice
– upitno otvaranje Veteranskog centra i daljnje razvijanje i pomoć u integraciji u društvo i zajednicu branitelja
– postojanje Srednje škole Pakrac, smjer medicinska sestra, usko je povezan s postojanjem Bolnice
– razvijanje visokog obrazovanja na našem području dovodi se u pitanje
– broj poroda u pakračkoj Bolnici iznosi 500-600 rođene djece godišnje
– 1500 operacijskih zahvata godišnje,
– 5000 pacijenata u stacionarnom liječenju, što je 30000 ostvarenih bolničkih dana,
– više od 100000 ambulantnih pregleda,
– pozitivno poslovanje Bolnice unazad četiri godine govori da može opstati kao samostalna ustanova.

3. Gradsko vijeće Grada Pakraca zadužuje gradonačelnika Davora Hušku, predsjednika Gradskog vijeća Zorana Krejčija i sanacijskog upravitelja Opće županijske bolnice Pakrac Krunoslava Kelemena da hitno zatraže sastanak sa ministrom zdravlja, kako bi ga upoznali sa opravdanim razlozima za opstojnost postojećeg statusa OŽB Pakrac i ovim Zaključkom.

4. Duboko svjesni sve težine trenutne gospodarske situacije, Gradsko vijeće Grada Pakraca, kao predstavničko tijelo i gradnačelnik kao izvršno tijelo u potpunosti podržavaju opstojnost i samostalnost pakračke bolnice u okviru ukupnog zdravstvenog susatava Republike Hrvatske, te na ovaj način apelira na sve meritorne subjekte da prilikom donošenja konačne odluke o njenom daljnjem statusu uvaže iznesene činjenice i specifičnosti naše bolnice.

5. Uvažavajući sve navedeno u ovom Zaključku, tražimo od ministra zdravlja i Vlade Republike Hrvatske da obustave postupak pripajanja Opće županijske bolnice Pakrac Općoj županijskoj bolnici Požega do završetka sanacijskog postupka (3 godine), kroz koji se zasigurno može postići pozitivno poslovanje bolnice.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/28
URBROJ: 2162-01/01-13-1
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.