Odluka o razrješenju zapovjednika i člana Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“ br. 174/94, 79/07, 38/09, 127/10), članka 17. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( „Narodne novine“ br. 40/08, 44/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ZAPOVJEDNIKA I ČLANA
GRADSKOG ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRAC

Članak 1.

Razrješuje se Dubravka Špančić dužnosti zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca.

Članak 2.

Razrješuje se Damir Romić dužnosti člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca, zaduženog za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/09-01/04
URBROJ: 2162-05/06-13-5
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

tag: civilna zaštita i spašavanje