Odluka o imenovanju zapovjednika i člana Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“ br. 174/94, 79/07, 38/09, 127/10), članka 17. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( „Narodne novine“ br. 40/08, 44/08 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 ), Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU ZAPOVJEDNIKA I ČLANA
GRADSKOG ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Anamarija Blažević iz Pakraca, Pepe Polaka 60; imenuje se zapovjednikom Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca.

Članak 2.

Siniša Horvat iz Lipika, Baranjska 24; imenuje se za člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca, zaduženog za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/09-01/04
URBROJ: 2162-05/06-13-6
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

tag: civilna zaštita i spašavanje