>

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada Pakraca

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada Pakraca

Temeljem članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici, održanoj 17. prosinca 2013.g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Predlaže se Skupštini Požeško-slavonske županije razrješenje slijedećih mrtvozornika za područje Grada Pakraca:

Zlate Bakula, dr. med,
Mirjane Jelić, dr. med.,
Vedrane Harambašić, dr. med.,
Vladimira Solara, dr. med.

2. Predlaže se Skupštini Požeško-slavonske županije da za mrtvozornika za područje Grada Pakraca imenuje:

Goranku Radmilović, dr. med.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 500-01/13-01/3
URBROJ: 2162-01/01-13-2
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.